5391. nashak
Strong's Concordance
nashak: bite
Original Word: נָשַׁךְ
Part of Speech: Verb
Transliteration: nashak
Phonetic Spelling: (naw-shak')
Definition: to bite
Brown-Driver-Briggs
נָשַׁךְ verb bite (Late Hebrew = Biblical Hebrew, but also transposed נְכַשׁ Hiph`il); Assyrian našâku DlHWB 486; ᵑ7 נְכֵית (especially of snakes); Syriac , ; Ethiopic Di642; BaZMG xliii (1889), 188 compare Arabic , undo threads, untwist rope, disintegrate, dissolve); —

Qal Perfect3masculine singular נָשַׁךְ Numbers 21:9, suffix וּנְשָׁכוֺ consecutive Amos 5:19, וּנְשָׁכָם consecutive Amos 9:3; Imperfect3masculine singular יִשֹּׁךְ Ecclesiastes 10:11, יִשָּׁ֑ךְ Proverbs 23:32, suffix יִשְּׁכֶנּוּ Ecclesiastes 10:8; Participle active נשֵׁךְ Genesis 49:17; plural נשְׁכִים Micah 3:5, suffix נשְׁכֶיךָ Habakkuk 2:7; passive נָשׁוּךְ Numbers 21:8; — bite, chiefly of serpent, with accusative, Amos 5:19; Amos 9:3; Genesis 49:17 (poem in J), Numbers 21:8 (passive participle, absolute), Numbers 21:9, Ecclesiastes 10:8 also Ecclesiastes 10:11 (absolute), Proverbs 23:32 (simile of wine); figurative of prophets בְּשִׁנֵּיהֶם ׳הַנּ Micah 3:5 who are biting with their teeth, and crying, Peace! figurative of oppression, etc., נשְׁכֶיךָ Habakkuk 2:7 (with play on sense thy debtors, those that give thee interest).

Pi`el Perfect3plural וְנִשְּׁכוּ אֶתְכֶם Jeremiah 8:17 and they shall bite you fatally (figurative); Imperfect3masculine plural וַיְנַשְּׁכוּ אֶתהָֿעָם Numbers 21:5 and they bit the people fatally(both of serpents).

[נָשַׁךְ] verb denominative pay, give interest (compare GerberVerba denominative 89); —

Qal Imperfect3masculine singular יִשָּׁ֑ךְ Deuteronomy 23:20 interest of anything off which one giveth interest (compare Dr).

Hiph`il make one give interest; Imperfect2masculine singular תַּשִּׁיךְ Deuteronomy 23:20 ( + accusative of congnate meaning with verb) Deuteronomy 23:21; Deuteronomy 23:21, all with לְ person

Strong's Exhaustive Concordance
bite, lend upon usury

A primitive root; to strike with a sting (as a serpent); figuratively, to oppress with interest on a loan -- bite, lend upon usury.

Forms and Transliterations
הַנָּשׁ֔וּךְ הַנֹּשְׁכִ֤ים הַנֹּשֵׁךְ֙ הנשוך הנשך הנשכים וְנִשְּׁכ֥וּ וַֽיְנַשְּׁכ֖וּ וּנְשָׁכ֖וֹ וּנְשָׁכָֽם׃ וינשכו ונשכו ונשכם׃ יִשְּׁכֶ֥נּוּ יִשָּֽׁךְ׃ יִשָּׁ֑ךְ יִשֹּׁ֥ךְ ישך ישך׃ ישכנו נָשַׁ֤ךְ נֹשְׁכֶ֔יךָ נשך נשכיך תַשִּׁ֑יךְ תַשִּׁ֔יךְ תַשִּׁ֣יךְ תשיך han·nā·šūḵ han·nō·šə·ḵîm han·nō·šêḵ hannaShuch hannāšūḵ hannōšêḵ hannōšəḵîm hannosheCh hannosheChim nā·šaḵ nāšaḵ naShach nō·šə·ḵe·ḵā nōšəḵeḵā nosheCheicha ṯaš·šîḵ tashShich ṯaššîḵ ū·nə·šā·ḵām ū·nə·šā·ḵōw ūnəšāḵām ūnəšāḵōw uneshaCham uneshaCho vaynashsheChu venishsheChu way·naš·šə·ḵū waynaššəḵū wə·niš·šə·ḵū wəniššəḵū yiš·šāḵ yiš·šə·ḵen·nū yiš·šōḵ yishShach yishsheChennu yishShoch yiššāḵ yiššəḵennū yiššōḵ
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Genesis 49:17
HEB: עֲלֵי־ אֹ֑רַח הַנֹּשֵׁךְ֙ עִקְּבֵי־ ס֔וּס
NAS: in the path, That bites the horse's
KJV: in the path, that biteth the horse
INT: in the path bites heels the horse's

Numbers 21:6
HEB: הַנְּחָשִׁ֣ים הַשְּׂרָפִ֔ים וַֽיְנַשְּׁכ֖וּ אֶת־ הָעָ֑ם
NAS: among the people and they bit the people,
KJV: among the people, and they bit the people;
INT: serpents fiery bit the people died

Numbers 21:8
HEB: וְהָיָה֙ כָּל־ הַנָּשׁ֔וּךְ וְרָאָ֥ה אֹת֖וֹ
NAS: about, that everyone who is bitten, when he looks
KJV: it upon a pole: and it shall come to pass, that every one that is bitten, when he looketh
INT: shall come everyone is bitten looks shall live

Numbers 21:9
HEB: וְהָיָ֗ה אִם־ נָשַׁ֤ךְ הַנָּחָשׁ֙ אֶת־
NAS: a serpent bit any man,
KJV: and it came to pass, that if a serpent had bitten any man,
INT: came if bit A serpent any

Deuteronomy 23:19
HEB: לֹא־ תַשִּׁ֣יךְ לְאָחִ֔יךָ נֶ֥שֶׁךְ
NAS: You shall not charge interest
KJV: Thou shalt not lend upon usury to thy brother;
INT: shall not charge to your countrymen interest

Deuteronomy 23:19
HEB: דָּבָ֖ר אֲשֶׁ֥ר יִשָּֽׁךְ׃
NAS: You shall not charge interest to your countrymen:
KJV: of any thing that is lent upon usury:
INT: thing after interest

Deuteronomy 23:20
HEB: לַנָּכְרִ֣י תַשִּׁ֔יךְ וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א
NAS: You may charge interest
KJV: Unto a stranger thou mayest lend upon usury; but unto thy brother
INT: to a foreigner may charge to your countrymen not

Deuteronomy 23:20
HEB: וּלְאָחִ֖יךָ לֹ֣א תַשִּׁ֑יךְ לְמַ֨עַן יְבָרֶכְךָ֜
NAS: You may charge interest to a foreigner,
KJV: but unto thy brother thou shalt not lend upon usury: that the LORD
INT: to your countrymen not interest so may bless

Proverbs 23:32
HEB: אַ֭חֲרִיתוֹ כְּנָחָ֣שׁ יִשָּׁ֑ךְ וּֽכְצִפְעֹנִ֥י יַפְרִֽשׁ׃
NAS: At the last it bites like a serpent
KJV: At the last it biteth like a serpent,
INT: the last A serpent bites A viper and stings

Ecclesiastes 10:8
HEB: וּפֹרֵ֥ץ גָּדֵ֖ר יִשְּׁכֶ֥נּוּ נָחָֽשׁ׃
NAS: into it, and a serpent may bite him who breaks through
KJV: an hedge, a serpent shall bite him.
INT: breaks A wall may bite serpent

Ecclesiastes 10:11
HEB: אִם־ יִשֹּׁ֥ךְ הַנָּחָ֖שׁ בְּלוֹא־
NAS: the serpent bites before being charmed,
KJV: Surely the serpent will bite without enchantment;
INT: If bites the serpent being

Jeremiah 8:17
HEB: לָהֶ֖ם לָ֑חַשׁ וְנִשְּׁכ֥וּ אֶתְכֶ֖ם נְאֻם־
NAS: charm, And they will bite you, declares
KJV: among you, which [will] not [be] charmed, and they shall bite you, saith
INT: there charm will bite declares the LORD

Amos 5:19
HEB: עַל־ הַקִּ֔יר וּנְשָׁכ֖וֹ הַנָּחָֽשׁ׃
NAS: the wall And a snake bites him.
KJV: on the wall, and a serpent bit him.
INT: against the wall bites snake

Amos 9:3
HEB: אֶת־ הַנָּחָ֖שׁ וּנְשָׁכָֽם׃
NAS: the serpent and it will bite them.
KJV: the serpent, and he shall bite them:
INT: will command the serpent will bite

Micah 3:5
HEB: אֶת־ עַמִּ֑י הַנֹּשְׁכִ֤ים בְּשִׁנֵּיהֶם֙ וְקָרְא֣וּ
NAS: astray; When they have [something] to bite with their teeth,
KJV: err, that bite with their teeth,
INT: lead my people bite their teeth cry

Habakkuk 2:7
HEB: פֶ֗תַע יָק֙וּמוּ֙ נֹשְׁכֶ֔יךָ וְיִקְצ֖וּ מְזַעְזְעֶ֑יךָ
NAS: Will not your creditors rise
KJV: suddenly that shall bite thee, and awake
INT: suddenly rise your creditors arise collect

16 Occurrences

Strong's Hebrew 5391
16 Occurrences


han·nā·šūḵ — 1 Occ.
han·nō·šêḵ — 1 Occ.
han·nō·šə·ḵîm — 1 Occ.
nā·šaḵ — 1 Occ.
nō·šə·ḵe·ḵā — 1 Occ.
ṯaš·šîḵ — 3 Occ.
ū·nə·šā·ḵām — 1 Occ.
ū·nə·šā·ḵōw — 1 Occ.
way·naš·šə·ḵū — 1 Occ.
wə·niš·šə·ḵū — 1 Occ.
yiš·šāḵ — 2 Occ.
yiš·šə·ḵen·nū — 1 Occ.
yiš·šōḵ — 1 Occ.
5390
Top of Page
Top of Page