2 Kings 17
Interlinear Bible
Hoshea the Last King of Israel
8141 [e]   1
biš·naṯ   1
בִּשְׁנַת֙   1
In the year   1
Prep‑b | N‑fsc   1
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֣ים
two
Number‑fd
6240 [e]
‘eś·rêh,
עֶשְׂרֵ֔ה
[and] ten
Number‑fs
271 [e]
lə·’ā·ḥāz
לְאָחָ֖ז
of Ahaz
Prep‑l | N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
N‑proper‑ms
4427 [e]
mā·laḵ
מָ֠לַךְ
became king
V‑Qal‑Perf‑3ms
1954 [e]
hō·wō·šê·a‘
הוֹשֵׁ֨עַ
Hoshea
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
425 [e]
’ê·lāh
אֵלָ֧ה
of Elah
N‑proper‑ms
8111 [e]
ḇə·šō·mə·rō·wn
בְשֹׁמְר֛וֹן
in Samaria
Prep‑b | N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
of
Prep
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
8672 [e]
tê·ša‘
תֵּ֥שַׁע
[and he reigned] nine
Number‑fs
  
 
.
 
 
 8141 [e]
šā·nîm.
שָׁנִֽים׃
years
N‑fp
6213 [e]   2
way·ya·‘aś   2
וַיַּ֥עַשׂ   2
And he did   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   2
7451 [e]
hā·ra‘
הָרַ֖ע
evil
Art | Adj‑ms
5869 [e]
bə·‘ê·nê
בְּעֵינֵ֣י
in the sight
Prep‑b | N‑cdc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
7535 [e]
raq,
רַ֗ק
but
Adv
3808 [e]

לֹ֚א
not
Adv‑NegPrt
4428 [e]
kə·mal·ḵê
כְּמַלְכֵ֣י
as the kings
Prep‑k | N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who
Pro‑r
1961 [e]
hā·yū
הָי֖וּ
were
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 6440 [e]
lə·p̄ā·nāw.
לְפָנָֽיו׃
before him
Prep‑l | N‑cpc | 3ms
5921 [e]   3
‘ā·lāw   3
עָלָ֣יו   3
Against him   3
Prep | 3ms   3
5927 [e]
‘ā·lāh,
עָלָ֔ה
came up
V‑Qal‑Perf‑3ms
8022 [e]
šal·man·’e·ser
שַׁלְמַנְאֶ֖סֶר
Shalmaneser
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr;
אַשּׁ֑וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
1961 [e]
way·hî-
וַֽיְהִי־
and became
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֤וֹ
his
Prep | 3ms
1954 [e]
hō·wō·šê·a‘
הוֹשֵׁ֙עַ֙
Hoshea
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5650 [e]
‘e·ḇeḏ,
עֶ֔בֶד
vassal
N‑ms
7725 [e]
way·yā·šeḇ
וַיָּ֥שֶׁב
and paid
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֖וֹ
him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 4503 [e]
min·ḥāh.
מִנְחָֽה׃
tribute money
N‑fs
4672 [e]   4
way·yim·ṣā   4
וַיִּמְצָא֩   4
And uncovered   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֨וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 1954 [e]
bə·hō·wō·šê·a‘
בְּהוֹשֵׁ֜עַ
by Hoshea
Prep‑b | N‑proper‑ms
7195 [e]
qe·šer,
קֶ֗שֶׁר
a conspiracy
N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
for
Pro‑r
7971 [e]
šā·laḥ
שָׁלַ֤ח
he had sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
4397 [e]
mal·’ā·ḵîm
מַלְאָכִים֙
messengers
N‑mp
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
5471 [e]
sō·w
ס֣וֹא
so
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
and no
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5927 [e]
he·‘ĕ·lāh
הֶעֱלָ֥ה
brought
V‑Hifil‑Perf‑3ms
4503 [e]
min·ḥāh
מִנְחָ֛ה
tribute
N‑fs
4428 [e]
lə·me·leḵ
לְמֶ֥לֶךְ
to the king
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֖וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
8141 [e]
kə·šā·nāh
כְּשָׁנָ֣ה
as [he had done] year
Prep‑k | N‑fs
  
 

 
 
 8141 [e]
ḇə·šā·nāh;
בְשָׁנָ֑ה
by year
Prep‑b | N‑fs
  
 

 
 
 6113 [e]
way·ya·‘aṣ·rê·hū
וַֽיַּעַצְרֵ֙הוּ֙
therefore shut him up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr,
אַשּׁ֔וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
631 [e]
way·ya·’as·rê·hū
וַיַּאַסְרֵ֖הוּ
and bound him
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
in prison
N‑msc
  
 
.
 
 
 3608 [e]
ke·le.
כֶּֽלֶא׃
in prison
N‑ms
Israel Exiled Because of Idolatry
5927 [e]   5
way·ya·‘al   5
וַיַּ֥עַל   5
And went   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֖וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
throughout all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
the land
Art | N‑fs
5927 [e]
way·ya·‘al
וַיַּ֙עַל֙
and went up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹׁמְר֔וֹן
to Samaria
N‑proper‑fs
6696 [e]
way·yā·ṣar
וַיָּ֥צַר
and besieged
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·le·hā
עָלֶ֖יהָ
it
Prep | 3fs
7969 [e]
šā·lōš
שָׁלֹ֥שׁ
three
Number‑fs
  
 
.
 
 
 8141 [e]
šā·nîm.
שָׁנִֽים׃
for years
N‑fp
8141 [e]   6
biš·naṯ   6
בִּשְׁנַ֨ת   6
In year   6
Prep‑b | N‑fsc   6
8671 [e]
hat·tə·šî·‘îṯ
הַתְּשִׁיעִ֜ית
the ninth
Art | Number‑ofs
1954 [e]
lə·hō·wō·šê·a‘,
לְהוֹשֵׁ֗עַ
of Hoshea
Prep‑l | N‑proper‑ms
3920 [e]
lā·ḵaḏ
לָכַ֤ד
took
V‑Qal‑Perf‑3ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁוּר֙
of Assyria
N‑proper‑fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹׁ֣מְר֔וֹן
Samaria
N‑proper‑fs
1540 [e]
way·ye·ḡel
וַיֶּ֥גֶל
and carried away
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šū·rāh;
אַשּׁ֑וּרָה
to Assyria
N‑proper‑fs | 3fs
3427 [e]
way·yō·šeḇ
וַיֹּ֨שֶׁב
and placed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֜ם
them
DirObjM | 3mp
2477 [e]
baḥ·laḥ
בַּחְלַ֧ח
in Halah
Prep‑b | N‑proper‑fs
2249 [e]
ū·ḇə·ḥā·ḇō·wr
וּבְחָב֛וֹר
and by the Habor
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑fs
5104 [e]
nə·har
נְהַ֥ר
the River
N‑msc
  
 

 
 
 1470 [e]
gō·w·zān
גּוֹזָ֖ן
of Gozan
N‑proper‑fs
5892 [e]
wə·‘ā·rê
וְעָרֵ֥י
and in the cities
Conj‑w | N‑fpc
  
 
.
 
 
 4074 [e]
mā·ḏāy.
מָדָֽי׃
of the Medes
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
  
 

 
 
 1961 [e]   7
way·hî,   7
וַיְהִ֗י   7
For so it was   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
that
Conj
2398 [e]
ḥā·ṭə·’ū
חָטְא֤וּ
had sinned
V‑Qal‑Perf‑3cp
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֣ה
against Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem,
אֱלֹהֵיהֶ֔ם
their God
N‑mpc | 3mp
5927 [e]
ham·ma·‘ă·leh
הַמַּעֲלֶ֤ה
who had brought up
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֣רֶץ
out of the land
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
8478 [e]
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֕חַת
from under
Prep‑m
3027 [e]
yaḏ
יַ֖ד
the hand
N‑fsc
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֣ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3372 [e]
way·yî·rə·’ū
וַיִּֽירְא֖וּ
and they had feared
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֥ים
gods
N‑mp
  
 
.
 
 
 312 [e]
’ă·ḥê·rîm.
אֲחֵרִֽים׃
other
Adj‑mp
1980 [e]   8
way·yê·lə·ḵū   8
וַיֵּֽלְכוּ֙   8
And had walked   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   8
2708 [e]
bə·ḥuq·qō·wṯ
בְּחֻקּ֣וֹת
in the statutes
Prep‑b | N‑fpc
  
 

 
 
 1471 [e]
hag·gō·w·yim,
הַגּוֹיִ֔ם
of the nations
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
whom
Pro‑r
3423 [e]
hō·w·rîš
הוֹרִ֣ישׁ
had cast out
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֖י
from before
Prep‑m | N‑cpc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
4428 [e]
ū·mal·ḵê
וּמַלְכֵ֥י
and of the kings
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6213 [e]
‘ā·śū.
עָשֽׂוּ׃
they had made
V‑Qal‑Perf‑3cp
2644 [e]   9
way·ḥap·pə·’ū   9
וַיְחַפְּא֣וּ   9
And secretly did   9
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp   9
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
of Israel
N‑proper‑ms
1697 [e]
də·ḇā·rîm
דְּבָרִים֙
things
N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [were]
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
3651 [e]
ḵên,
כֵ֔ן
right
Adj‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem;
אֱלֹהֵיהֶ֑ם
their God
N‑mpc | 3mp
1129 [e]
way·yiḇ·nū
וַיִּבְנ֨וּ
and they built
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
 
lā·hem
לָהֶ֤ם
for themselves
Prep | 3mp
1116 [e]
bā·mō·wṯ
בָּמוֹת֙
high places
N‑fp
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5892 [e]
‘ā·rê·hem,
עָ֣רֵיהֶ֔ם
their cities
N‑fpc | 3mp
4026 [e]
mim·miḡ·dal
מִמִּגְדַּ֥ל
from
Prep‑m | N‑msc
5341 [e]
nō·wṣ·rîm
נוֹצְרִ֖ים
watchtower
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
5892 [e]
‘îr
עִ֥יר
city
N‑fsc
  
 
.
 
 
 4013 [e]
miḇ·ṣār.
מִבְצָֽר׃
fortified
N‑ms
5324 [e]   10
way·yaṣ·ṣi·ḇū   10
וַיַּצִּ֧בוּ   10
And they set up   10
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   10
 
lā·hem
לָהֶ֛ם
for themselves
Prep | 3mp
4676 [e]
maṣ·ṣê·ḇō·wṯ
מַצֵּב֖וֹת
[sacred] pillars
N‑fp
842 [e]
wa·’ă·šê·rîm;
וַאֲשֵׁרִ֑ים
and wooden images
Conj‑w | N‑fp
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
on
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
  
 

 
 
 1389 [e]
giḇ·‘āh
גִּבְעָ֣ה
hill
N‑fs
1364 [e]
ḡə·ḇō·hāh,
גְבֹהָ֔ה
high
Adj‑fs
8478 [e]
wə·ṯa·ḥaṯ
וְתַ֖חַת
and under
Conj‑w | Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
  
 

 
 
 6086 [e]
‘êṣ
עֵ֥ץ
tree
N‑ms
  
 
.
 
 
 7488 [e]
ra·‘ă·nān.
רַעֲנָֽן׃
green
Adj‑ms
6999 [e]   11
way·qaṭ·ṭə·rū-   11
וַיְקַטְּרוּ־   11
And they burned incense   11
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp   11
8033 [e]
šām
שָׁם֙
there
Adv
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
on all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 1116 [e]
bā·mō·wṯ,
בָּמ֔וֹת
the high places
N‑fp
1471 [e]
kag·gō·w·yim
כַּגּוֹיִ֕ם
like the nations
Prep‑k, Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whom
Pro‑r
1540 [e]
heḡ·lāh
הֶגְלָ֥ה
had carried away
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6440 [e]
mip·pə·nê·hem;
מִפְּנֵיהֶ֑ם
before them
Prep‑m | N‑mpc | 3mp
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַֽיַּעֲשׂוּ֙
and they did
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
1697 [e]
də·ḇā·rîm
דְּבָרִ֣ים
things
N‑mp
7451 [e]
rā·‘îm,
רָעִ֔ים
wicked
Adj‑mp
3707 [e]
lə·haḵ·‘îs
לְהַכְעִ֖יס
to provoke to anger
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
5647 [e]   12
way·ya·‘aḇ·ḏū   12
וַיַּֽעַבְד֖וּ   12
For they served   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   12
  
 

 
 
 1544 [e]
hag·gil·lu·lîm;
הַגִּלֻּלִ֑ים
idols
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
of which
Pro‑r
559 [e]
’ā·mar
אָמַ֤ר
had said
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
 
lā·hem,
לָהֶ֔ם
to them
Prep | 3mp
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
6213 [e]
ṯa·‘ă·śū
תַעֲשׂ֖וּ
You shall do
V‑Qal‑Imperf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1697 [e]
had·dā·ḇār
הַדָּבָ֥ר
thing
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּֽה׃
this
Art | Pro‑ms
5749 [e]   13
way·yā·‘aḏ   13
וַיָּ֣עַד   13
And yet testified   13
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   13
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֡ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3478 [e]
bə·yiś·rā·’êl
בְּיִשְׂרָאֵ֣ל
against Israel
Prep‑b | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3063 [e]
ū·ḇî·hū·ḏāh
וּבִיהוּדָ֡ה
and against Judah
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑ms
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַד֩
by
Prep‑b | N‑fsc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
 
nə·ḇî·’ōw
[נביאו]
of
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 5030 [e]
nə·ḇî·’ê
(נְבִיאֵ֨י)
His prophets
N‑mpc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
every
N‑msc
  
 

 
 
 2374 [e]
ḥō·zeh
חֹזֶ֜ה
seer
N‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֗ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7725 [e]
ḇū
שֻׁ֝֠בוּ
Turn
V‑Qal‑Imp‑mp
1870 [e]
mid·dar·ḵê·ḵem
מִדַּרְכֵיכֶ֤ם
from your ways
Prep‑m | N‑cpc | 2mp
7451 [e]
hā·rā·‘îm
הָֽרָעִים֙
evil
Art | Adj‑mp
8104 [e]
wə·šim·rū
וְשִׁמְרוּ֙
and keep
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
4687 [e]
miṣ·wō·ṯay
מִצְוֺתַ֣י
My commandments
N‑fpc | 1cs
  
 

 
 
 2708 [e]
ḥuq·qō·w·ṯay,
חֻקּוֹתַ֔י
[and] My statutes
N‑fpc | 1cs
3605 [e]
kə·ḵāl-
כְּכָ֨ל־
according to all
Prep‑k | N‑msc
8451 [e]
hat·tō·w·rāh,
הַתּוֹרָ֔ה
the law
Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wî·ṯî
צִוִּ֖יתִי
I commanded
V‑Piel‑Perf‑1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯê·ḵem;
אֲבֹֽתֵיכֶ֑ם
your fathers
N‑mpc | 2mp
834 [e]
wa·’ă·šer
וַֽאֲשֶׁר֙
and which
Conj‑w | Pro‑r
7971 [e]
šā·laḥ·tî
שָׁלַ֣חְתִּי
I sent
V‑Qal‑Perf‑1cs
413 [e]
’ă·lê·ḵem,
אֲלֵיכֶ֔ם
to you
Prep | 2mp
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֖ד
by
Prep‑b | N‑fsc
5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏay
עֲבָדַ֥י
My servants
N‑mpc | 1cs
  
 
.
 
 
 5030 [e]
han·nə·ḇî·’îm.
הַנְּבִיאִֽים׃
the prophets
Art | N‑mp
3808 [e]   14
wə·lō   14
וְלֹ֖א   14
And nevertheless not   14
Conj‑w | Adv‑NegPrt   14
  
 

 
 
 8085 [e]
šā·mê·‘ū;
שָׁמֵ֑עוּ
they would hear
V‑Qal‑Perf‑3cp
7185 [e]
way·yaq·šū
וַיַּקְשׁ֤וּ
but stiffened
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6203 [e]
‘ā·rə·pām
עָרְפָּם֙
their necks
N‑msc | 3mp
6203 [e]
kə·‘ō·rep̄
כְּעֹ֣רֶף
like the necks
Prep‑k | N‑msc
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·w·ṯām,
אֲבוֹתָ֔ם
of their fathers
N‑mpc | 3mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
who
Pro‑r
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
539 [e]
he·’ĕ·mî·nū,
הֶאֱמִ֔ינוּ
did believe
V‑Hifil‑Perf‑3cp
3068 [e]
Yah·weh
בַּֽיהוָ֖ה
in Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem.
אֱלֹהֵיהֶֽם׃
their God
N‑mpc | 3mp
3988 [e]   15
way·yim·’ă·sū   15
וַיִּמְאֲס֣וּ   15
And they rejected   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   15
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2706 [e]
ḥuq·qāw,
חֻקָּ֗יו
His statutes
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1285 [e]
bə·rî·ṯōw
בְּרִיתוֹ֙
His covenant
N‑fsc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
3772 [e]
kā·raṯ
כָּרַ֣ת
He had made
V‑Qal‑Perf‑3ms
854 [e]
’eṯ-
אֶת־
with
Prep
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·w·ṯām,
אֲבוֹתָ֔ם
their fathers
N‑mpc | 3mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
5715 [e]
‘ê·ḏə·wō·ṯāw,
עֵֽדְוֺתָ֔יו
His testimonies
N‑fpc | 3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
5749 [e]
hê·‘îḏ
הֵעִ֖יד
He had testified
V‑Hifil‑Perf‑3ms
 
bām;
בָּ֑ם
against them
Prep | 3mp
1980 [e]
way·yê·lə·ḵū
וַיֵּ֨לְכ֜וּ
and they followed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵ֤י
 - 
Prep
  
 

 
 
 1892 [e]
ha·he·ḇel
הַהֶ֙בֶל֙
idols
Art | N‑ms
  
 

 
 
 1891 [e]
way·yeh·bā·lū,
וַיֶּהְבָּ֔לוּ
and became idolaters
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
310 [e]
wə·’a·ḥă·rê
וְאַחֲרֵ֤י
and [went] after
Conj‑w | Prep
1471 [e]
hag·gō·w·yim
הַגּוֹיִם֙
the nations
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who [were]
Pro‑r
5439 [e]
sə·ḇî·ḇō·ṯām,
סְבִֽיבֹתָ֔ם
all around them
Adv | 3mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
[concerning] whom
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֤ה
had charged
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֔ם
them
DirObjM | 3mp
1115 [e]
lə·ḇil·tî
לְבִלְתִּ֖י
that not
Prep‑l
6213 [e]
‘ă·śō·wṯ
עֲשׂ֥וֹת
they should do
V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
  
kā·hem.
כָּהֶֽם׃
like them
Prep | 3mp
5800 [e]   16
way·ya·‘az·ḇū,   16
וַיַּעַזְב֗וּ   16
So they left   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   16
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
4687 [e]
miṣ·wōṯ
מִצְוֺת֙
the commandments
N‑fpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem,
אֱלֹהֵיהֶ֔ם
their God
N‑mpc | 3mp
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַיַּעֲשׂ֥וּ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
 
lā·hem
לָהֶ֛ם
for themselves
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4541 [e]
mas·sê·ḵāh
מַסֵּכָ֖ה
a molded image
N‑fs
 
šə·nêm
[שנים]
two
Number‑mdc
8147 [e]
šə·nê
(שְׁנֵ֣י)
[and] two
Number‑mdc
  
 

 
 
 5695 [e]
‘ă·ḡā·lîm;
עֲגָלִ֑ים
calves
N‑mp
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַיַּעֲשׂ֣וּ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 

 
 
 842 [e]
’ă·šê·rāh,
אֲשֵׁירָ֗ה
a wooden image
N‑fs
7812 [e]
way·yiš·ta·ḥă·wū
וַיִּֽשְׁתַּחֲווּ֙
and worshiped
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3mp
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
all
Prep‑l | N‑msc
6635 [e]
ṣə·ḇā
צְבָ֣א
the host
N‑csc
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
of heaven
Art | N‑mp
5647 [e]
way·ya·‘aḇ·ḏū
וַיַּעַבְד֖וּ
and served
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 1168 [e]
hab·bā·‘al.
הַבָּֽעַל׃
Baal
Art | N‑proper‑ms
5674 [e]   17
way·ya·‘ă·ḇî·rū   17
וַֽ֠יַּעֲבִירוּ   17
And they caused to pass through   17
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   17
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê·hem
בְּנֵיהֶ֤ם
their sons
N‑mpc | 3mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1323 [e]
bə·nō·w·ṯê·hem
בְּנֽוֹתֵיהֶם֙
daughters
N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 784 [e]
bā·’êš,
בָּאֵ֔שׁ
the fire
Prep‑b, Art | N‑cs
7080 [e]
way·yiq·sə·mū
וַיִּקְסְמ֥וּ
and practiced
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
7081 [e]
qə·sā·mîm
קְסָמִ֖ים
witchcraft
N‑mp
  
 

 
 
 5172 [e]
way·na·ḥê·šū;
וַיְנַחֵ֑שׁוּ
and soothsaying
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp
4376 [e]
way·yiṯ·mak·kə·rū,
וַיִּֽתְמַכְּר֗וּ
and sold themselves
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3mp
6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ
לַעֲשׂ֥וֹת
to do
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7451 [e]
hā·ra‘
הָרַ֛ע
evil
Art | Adj‑ms
5869 [e]
bə·‘ê·nê
בְּעֵינֵ֥י
in the sight
Prep‑b | N‑cdc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3707 [e]
lə·haḵ·‘î·sōw.
לְהַכְעִיסֽוֹ׃
to provoke Him to anger
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 3ms
599 [e]   18
way·yiṯ·’an·nap̄   18
וַיִּתְאַנַּ֨ף   18
Therefore was angry   18
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms   18
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3966 [e]
mə·’ōḏ
מְאֹד֙
very
Adv
  
 

 
 
 3478 [e]
bə·yiś·rā·’êl,
בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
with Israel
Prep‑b | N‑proper‑ms
5493 [e]
way·si·rêm
וַיְסִרֵ֖ם
and removed them
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
from
Prep‑m
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nāw;
פָּנָ֑יו
His sight
N‑cpc | 3ms
3808 [e]

לֹ֣א
none
Adv‑NegPrt
7604 [e]
niš·’ar,
נִשְׁאַ֔ר
there was left
V‑Nifal‑Perf‑3ms
7535 [e]
raq
רַ֛ק
but
Adv
7626 [e]
šê·ḇeṭ
שֵׁ֥בֶט
the tribe
N‑msc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
of Judah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 905 [e]
lə·ḇad·dōw.
לְבַדּֽוֹ׃
only
Prep‑l | N‑msc | 3ms
1571 [e]   19
gam-   19
גַּם־   19
Also   19
Conj   19
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֕ה
Judah
N‑proper‑ms
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
8104 [e]
šā·mar,
שָׁמַ֔ר
did keep
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4687 [e]
miṣ·wōṯ
מִצְוֺ֖ת
the commandments
N‑fpc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem;
אֱלֹהֵיהֶ֑ם
their God
N‑mpc | 3mp
1980 [e]
way·yê·lə·ḵū,
וַיֵּ֣לְכ֔וּ
but walked
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
2708 [e]
bə·ḥuq·qō·wṯ
בְּחֻקּ֥וֹת
in the statutes
Prep‑b | N‑fpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6213 [e]
‘ā·śū.
עָשֽׂוּ׃
they made
V‑Qal‑Perf‑3cp
3988 [e]   20
way·yim·’as   20
וַיִּמְאַ֨ס   20
And rejected   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   20
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
all
Prep‑b | N‑msc
2233 [e]
ze·ra‘
זֶ֤רַע
the descendants
N‑msc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
of Israel
N‑proper‑ms
6031 [e]
way·‘an·nêm,
וַיְעַנֵּ֔ם
and afflicted them
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
5414 [e]
way·yit·tə·nêm
וַֽיִּתְּנֵ֖ם
and delivered them
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
3027 [e]
bə·yaḏ-
בְּיַד־
into the hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 8154 [e]
šō·sîm;
שֹׁסִ֑ים
of plunderers
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5704 [e]
‘aḏ
עַ֛ד
until
Prep
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
that
Pro‑r
7993 [e]
hiš·lî·ḵām
הִשְׁלִיכָ֖ם
He had cast them
V‑Hifil‑Perf‑3ms | 3mp
  
 
.
 
 
 6440 [e]
mip·pā·nāw.
מִפָּנָֽיו׃
from His sight
Prep‑m | N‑cpc | 3ms
3588 [e]   21
kî-   21
כִּֽי־   21
For   21
Conj   21
7167 [e]
qā·ra‘
קָרַ֣ע
He tore
V‑Qal‑Perf‑3ms
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֗ל
Israel
N‑proper‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַל֙
from
Prep‑m
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
the house
N‑msc
  
 

 
 
 1732 [e]
dā·wiḏ,
דָּוִ֔ד
of David
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4427 [e]
way·yam·lî·ḵū
וַיַּמְלִ֖יכוּ
and they made king
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֣ם
Jeroboam
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
5028 [e]
nə·ḇāṭ;
נְבָ֑ט
of Nebat
N‑proper‑ms
 
way·yad·dê
[וידא]
then
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
5077 [e]
way·yad·daḥ
(וַיַּדַּ֨ח)
drove
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֤ם
Jeroboam
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
Israel
N‑proper‑ms
310 [e]
mê·’a·ḥă·rê
מֵאַחֲרֵ֣י
from following
Prep‑m
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
2398 [e]
wə·he·ḥĕ·ṭê·’ām
וְהֶחֱטֵיאָ֖ם‪‬
and made them commit
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjPerf‑3ms | 3mp
2401 [e]
ḥă·ṭā·’āh
חֲטָאָ֥ה
a sin
N‑fs
  
 
.
 
 
 1419 [e]
ḡə·ḏō·w·lāh.
גְדוֹלָֽה׃
great
Adj‑fs
1980 [e]   22
way·yê·lə·ḵū   22
וַיֵּֽלְכוּ֙   22
For walked   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   22
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
in all
Prep‑b | N‑msc
2403 [e]
ḥaṭ·ṭō·wṯ
חַטֹּ֥אות
the sins
N‑fpc
3379 [e]
yā·rā·ḇə·‘ām
יָרָבְעָ֖ם
of Jeroboam
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śāh;
עָשָׂ֑ה
he did
V‑Qal‑Perf‑3ms
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5493 [e]
sā·rū
סָ֖רוּ
they did depart
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 
.
 
 
 4480 [e]
mim·men·nāh.
מִמֶּֽנָּה׃
from them
Prep | 3fs
5704 [e]   23
‘aḏ   23
עַ֠ד   23
To   23
Prep   23
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
until
Pro‑r
5493 [e]
hê·sîr
הֵסִ֨יר
removed
V‑Hifil‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
Israel
N‑proper‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
out
Prep‑m
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nāw,
פָּנָ֔יו
of His sight
N‑cpc | 3ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֣ר
as
Prep‑k | Pro‑r
1696 [e]
dib·ber,
דִּבֶּ֔ר
He had said
V‑Piel‑Perf‑3ms
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֖ד
by
Prep‑b | N‑fsc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw
עֲבָדָ֣יו
His servants
N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 5030 [e]
han·nə·ḇî·’îm;
הַנְּבִיאִ֑ים
the prophets
Art | N‑mp
1540 [e]
way·yi·ḡel
וַיִּ֨גֶל
So was carried away
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֜ל
Israel
N‑proper‑ms
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֤ל
from
Prep‑m
127 [e]
’aḏ·mā·ṯōw
אַדְמָתוֹ֙
their own land
N‑fsc | 3ms
804 [e]
’aš·šū·rāh,
אַשּׁ֔וּרָה
to Assyria
N‑proper‑fs | 3fs
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
[as it is] to
Prep
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֥וֹם
day
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּֽה׃
this
Art | Pro‑ms
 

פ
 - 
Punc
Israel's Cities Resettled by Foreigners
935 [e]   24
way·yā·ḇê   24
וַיָּבֵ֣א   24
And brought [people]   24
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   24
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֡וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
894 [e]
mib·bā·ḇel
מִבָּבֶ֡ל
from Babylon
Prep‑m | N‑proper‑fs
3575 [e]
ū·mik·kū·ṯāh
וּ֠מִכּוּ֠תָה
and Cuthah
Conj‑w, Prep‑m | N‑proper‑fs | 3fs
5755 [e]
ū·mê·‘aw·wā
וּמֵעַוָּ֤א
and Ava
Conj‑w, Prep‑m | N‑proper‑fs
2574 [e]
ū·mê·ḥă·māṯ
וּמֵֽחֲמָת֙
and Hamath
Conj‑w, Prep‑m | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 5617 [e]
ū·sə·p̄ar·wa·yim,
וּסְפַרְוַ֔יִם
and from Sepharvaim
Conj‑w | N‑proper‑fs
3427 [e]
way·yō·šeḇ
וַיֹּ֙שֶׁב֙
and placed [them]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
5892 [e]
bə·‘ā·rê
בְּעָרֵ֣י
in the cities
Prep‑b | N‑fpc
8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹֽׁמְר֔וֹן
of Samaria
N‑proper‑fs
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֖חַת
instead
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
N‑mpc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
3423 [e]
way·yir·šū
וַיִּֽרְשׁוּ֙
And they took possession
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹׁ֣מְר֔וֹן
of Samaria
N‑proper‑fs
3427 [e]
way·yê·šə·ḇū
וַיֵּֽשְׁב֖וּ
and dwelt
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 
.
 
 
 5892 [e]
bə·‘ā·re·hā.
בְּעָרֶֽיהָ׃
in its cities
Prep‑b | N‑fpc | 3fs
1961 [e]   25
way·hî,   25
וַיְהִ֗י   25
And it was so   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
8462 [e]
biṯ·ḥil·laṯ
בִּתְחִלַּת֙
at the beginning
Prep‑b | N‑fsc
3427 [e]
šiḇ·tām
שִׁבְתָּ֣ם
of their dwelling
V‑Qal‑Inf | 3mp
  
 

 
 
 8033 [e]
šām,
שָׁ֔ם
there
Adv
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
3372 [e]
yā·rə·’ū
יָרְא֖וּ
[that] they did fear
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
7971 [e]
way·šal·laḥ
וַיְשַׁלַּ֨ח
therefore sent
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
 
bā·hem
בָּהֶם֙
among them
Prep | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
738 [e]
hā·’ă·rā·yō·wṯ,
הָ֣אֲרָי֔וֹת
lions
Art | N‑mp
1961 [e]
way·yih·yū
וַיִּֽהְי֥וּ
and which
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
2026 [e]
hō·rə·ḡîm
הֹרְגִ֖ים
killed [some]
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
  
bā·hem.
בָּהֶֽם׃
of them
Prep | 3mp
559 [e]   26
way·yō·mə·rū,   26
וַיֹּאמְר֗וּ   26
So they spoke   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   26
4428 [e]
lə·me·leḵ
לְמֶ֣לֶךְ
to the king
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁוּר֮
of Assyria
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr
לֵאמֹר֒
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1471 [e]
hag·gō·w·yim,
הַגּוֹיִ֗ם
the nations
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
whom
Pro‑r
  
 

 
 
 1540 [e]
hiḡ·lî·ṯā
הִגְלִ֙יתָ֙
you have removed
V‑Hifil‑Perf‑2ms
3427 [e]
wat·tō·wō·šeḇ
וַתּ֙וֹשֶׁב֙
and placed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑2ms
5892 [e]
bə·‘ā·rê
בְּעָרֵ֣י
in the cities
Prep‑b | N‑fpc
  
 

 
 
 8111 [e]
šō·mə·rō·wn,
שֹׁמְר֔וֹן
of Samaria
N‑proper‑fs
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
3045 [e]
yā·ḏə·‘ū,
יָֽדְע֔וּ
do know
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4941 [e]
miš·paṭ
מִשְׁפַּ֖ט
the rituals
N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֣י
of the God
N‑mpc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
of the land
Art | N‑fs
7971 [e]
way·šal·laḥ-
וַיְשַׁלַּח־
therefore He has sent
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
 
bām
בָּ֣ם
among them
Prep | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
738 [e]
hā·’ă·rā·yō·wṯ,
הָאֲרָי֗וֹת
lions
Art | N‑mp
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nām
וְהִנָּם֙
and indeed
Conj‑w | Interjection | 3mp
4191 [e]
mə·mî·ṯîm
מְמִיתִ֣ים
they are killing
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’ō·w·ṯām,
אוֹתָ֔ם
them
DirObjM | 3mp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁר֙
because
Prep‑k | Pro‑r
369 [e]
’ê·nām
אֵינָ֣ם
not
Adv | 3mp
3045 [e]
yō·ḏə·‘îm,
יֹדְעִ֔ים
they do know
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4941 [e]
miš·paṭ
מִשְׁפַּ֖ט
the rituals
N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
of the God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the land
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6680 [e]   27
way·ṣaw   27
וַיְצַ֨ו   27
And commanded   27
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   27
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֜וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֗ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1980 [e]
hō·lî·ḵū
הֹלִ֤יכוּ
Send
V‑Hifil‑Imp‑mp
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֙מָּה֙
there
Adv | 3fs
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֤ד
one
Number‑ms
3548 [e]
mê·hak·kō·hă·nîm
מֵהַכֹּֽהֲנִים֙
of the priests
Prep‑m, Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
whom
Pro‑r
1540 [e]
hiḡ·lî·ṯem
הִגְלִיתֶ֣ם
you brought
V‑Hifil‑Perf‑2mp
  
 

 
 
 8033 [e]
miš·šām,
מִשָּׁ֔ם
from there
Prep‑m | Adv
1980 [e]
wə·yê·lə·ḵū
וְיֵלְכ֖וּ
and let him go
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
3427 [e]
wə·yê·šə·ḇū
וְיֵ֣שְׁבוּ
and dwell
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
  
 

 
 
 8033 [e]
šām;
שָׁ֑ם
there
Adv
3384 [e]
wə·yō·rêm
וְיֹרֵ֕ם
and let him teach them
Conj‑w | V‑Hifil‑ConjImperf‑3ms | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4941 [e]
miš·paṭ
מִשְׁפַּ֖ט
the rituals
N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֥י
of the God
N‑mpc
  
 
.
 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
of the land
Art | N‑fs
935 [e]   28
way·yā·ḇō   28
וַיָּבֹ֞א   28
And came   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֣ד
one
Number‑ms
3548 [e]
mê·hak·kō·hă·nîm,
מֵהַכֹּהֲנִ֗ים
of the priests
Prep‑m, Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
whom
Pro‑r
1540 [e]
hiḡ·lū
הִגְלוּ֙
they had carried away
V‑Hifil‑Perf‑3cp
8111 [e]
miš·šō·mə·rō·wn,
מִשֹּׁ֣מְר֔וֹן
from Samaria
Prep‑m | N‑proper‑fs
3427 [e]
way·yê·šeḇ
וַיֵּ֖שֶׁב
and dwelt
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
bə·ḇêṯ-
בְּבֵֽית־
in
Prep
  
 

 
 
 1008 [e]
’êl;
אֵ֑ל
Bethel
Prep | N‑proper‑fs
1961 [e]
way·hî
וַֽיְהִי֙
and
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3384 [e]
mō·w·reh
מוֹרֶ֣ה
taught
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’ō·ṯām,
אֹתָ֔ם
them
DirObjM | 3mp
349 [e]
’êḵ
אֵ֖יךְ
how
Interjection
3372 [e]
yî·rə·’ū
יִֽירְא֥וּ
they should fear
V‑Qal‑Imperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
1961 [e]   29
way·yih·yū   29
וַיִּהְי֣וּ   29
And However   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   29
6213 [e]
‘ō·śîm,
עֹשִׂ֔ים
continued to make
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1471 [e]
gō·w
גּ֥וֹי
however every nation
N‑msc
1471 [e]
gō·w
גּ֖וֹי
every nation
N‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hāw;
אֱלֹהָ֑יו
gods of its own
N‑mpc | 3ms
3240 [e]
way·yan·nî·ḥū
וַיַּנִּ֣יחוּ ׀
and put [them]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֣ית
in the shrines on
Prep‑b | N‑msc
1116 [e]
hab·bā·mō·wṯ,
הַבָּמ֗וֹת
the high places
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֤ר
which
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂוּ֙
had made
V‑Qal‑Perf‑3cp
8118 [e]
haš·šō·mə·rō·nîm,
הַשֹּׁ֣מְרֹנִ֔ים
the Samaritans
Art | N‑proper‑mp
1471 [e]
gō·w
גּ֥וֹי
every
N‑msc
1471 [e]
gō·w
גּוֹי֙
[every] nation
N‑ms
5892 [e]
bə·‘ā·rê·hem,
בְּעָ֣רֵיהֶ֔ם
in the cities
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֛ר
where
Pro‑r
1992 [e]
hêm
הֵ֥ם
they
Pro‑3mp
3427 [e]
yō·šə·ḇîm
יֹשְׁבִ֖ים
dwelt
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām.
שָֽׁם׃
there
Adv
376 [e]   30
wə·’an·šê   30
וְאַנְשֵׁ֣י   30
And the men   30
Conj‑w | N‑mpc   30
894 [e]
ḇā·ḇel,
בָבֶ֗ל
of Babylon
N‑proper‑fs
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂוּ֙
made
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
 
suk·kō·wṯ
סֻכּ֣וֹת
 - 
 
  
 

 
 
 5524 [e]
bə·nō·wṯ,
בְּנ֔וֹת
Succoth Benoth
N‑proper‑ms
376 [e]
wə·’an·šê-
וְאַנְשֵׁי־
and the men
Conj‑w | N‑mpc
3575 [e]
ḵūṯ,
כ֔וּת
of Cuth
N‑proper‑ms
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֖וּ
made
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5370 [e]
nê·rə·ḡal;
נֵֽרְגַ֑ל
Nergal
N‑proper‑ms
376 [e]
wə·’an·šê
וְאַנְשֵׁ֥י
and the men
Conj‑w | N‑mpc
2574 [e]
ḥă·māṯ
חֲמָ֖ת
of Hamath
N‑proper‑fs
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֥וּ
made
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 807 [e]
’ă·šî·mā.
אֲשִׁימָֽא׃
Ashima
N‑proper‑ms
5757 [e]   31
wə·hā·‘aw·wîm   31
וְהָעַוִּ֛ים   31
and the Avites   31
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp   31
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֥וּ
made
V‑Qal‑Perf‑3cp
5026 [e]
niḇ·ḥaz
נִבְחַ֖ז
Nibhaz
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 8662 [e]
tar·tāq;
תַּרְתָּ֑ק
Tartak
N‑proper‑ms
5616 [e]
wə·has·p̄ar·wîm,
וְהַסְפַרְוִ֗ים
and the Sepharvites
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp
8313 [e]
śō·rə·p̄îm
שֹׂרְפִ֤ים
burned
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê·hem
בְּנֵיהֶם֙
their children
N‑mpc | 3mp
784 [e]
bā·’êš,
בָּאֵ֔שׁ
in fire
Prep‑b, Art | N‑cs
152 [e]
lə·’aḏ·ram·me·leḵ
לְאַדְרַמֶּ֥לֶךְ
to Adrammelech
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6048 [e]
wa·‘ă·nam·me·leḵ
וַֽעֲנַמֶּ֖לֶךְ
and Anammelech
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
’ĕ·lō·ah
[אלה]
 - 
N‑msc
433 [e]
’ĕ·lō·hê
(אֱלֹהֵ֥י)
the gods of
N‑mpc
 
sə·p̄a·rîm
[ספרים]
Sepharvites
N‑proper‑mp
  
 
.
 
 
 5617 [e]
sə·p̄ar·wā·yim.
(סְפַרְוָֽיִם׃)
Sepharvites
N‑proper‑mp
1961 [e]   32
way·yih·yū   32
וַיִּהְי֥וּ   32
So   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   32
3372 [e]
yə·rê·’îm
יְרֵאִ֖ים
they feared
Adj‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3069 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū
וַיַּעֲשׂ֨וּ
and they appointed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֤ם
for themselves
Prep‑l | Pro‑3mp
7098 [e]
miq·ṣō·w·ṯām
מִקְצוֹתָם֙
from every class
Prep‑m | N‑fpc | 3mp
3548 [e]
kō·hă·nê
כֹּהֲנֵ֣י
priests
N‑mpc
  
 

 
 
 1116 [e]
ḇā·mō·wṯ,
בָמ֔וֹת
of the high places
N‑fp
1961 [e]
way·yih·yū
וַיִּהְי֛וּ
and who
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
6213 [e]
‘ō·śîm
עֹשִׂ֥ים
sacrificed
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֖ם
for them
Prep‑l | Pro‑3mp
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
in the shrines
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 1116 [e]
hab·bā·mō·wṯ.
הַבָּמֽוֹת׃
of the high places
Art | N‑fp
853 [e]   33
’eṯ-   33
אֶת־   33
 -    33
DirObjM   33
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
1961 [e]
hā·yū
הָי֣וּ
served
V‑Qal‑Perf‑3cp
3372 [e]
yə·rê·’îm;
יְרֵאִ֑ים
they feared
Adj‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and yet
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hê·hem
אֱלֹֽהֵיהֶם֙
their own gods
N‑mpc | 3mp
1961 [e]
hā·yū
הָי֣וּ
become
V‑Qal‑Perf‑3cp
5647 [e]
‘ō·ḇə·ḏîm,
עֹֽבְדִ֔ים
served
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
4941 [e]
kə·miš·paṭ
כְּמִשְׁפַּט֙
according to the rituals
Prep‑k | N‑msc
1471 [e]
hag·gō·w·yim,
הַגּוֹיִ֔ם
of the nations
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whom
Pro‑r
1540 [e]
hiḡ·lū
הִגְל֥וּ
they were carried away
V‑Hifil‑Perf‑3cp
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
 - 
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 8033 [e]
miš·šām.
מִשָּֽׁם׃
from among
Prep‑m | Adv
5704 [e]   34
‘aḏ   34
עַ֣ד   34
To   34
Prep   34
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֤וֹם
day
Art | N‑ms
2088 [e]
haz·zeh
הַזֶּה֙
this
Art | Pro‑ms
1992 [e]
hêm
הֵ֣ם
they
Pro‑3mp
6213 [e]
‘ō·śîm,
עֹשִׂ֔ים
continue practicing
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 4941 [e]
kam·miš·pā·ṭîm
כַּמִּשְׁפָּטִ֖ים
the rituals
Prep‑k, Art | N‑mp
7223 [e]
hā·ri·šō·nîm;
הָרִֽאשֹׁנִ֑ים
former
Art | Adj‑mp
369 [e]
’ê·nām
אֵינָ֤ם
not
Adv | 3mp
3372 [e]
yə·rê·’îm
יְרֵאִים֙
they do fear
Adj‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
369 [e]
wə·’ê·nām
וְאֵינָ֣ם
and not
Conj‑w | Adv | 3mp
6213 [e]
‘ō·śîm,
עֹשִׂ֗ים
do they follow
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 2708 [e]
kə·ḥuq·qō·ṯām
כְּחֻקֹּתָם֙
their statutes
Prep‑k | N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 4941 [e]
ū·ḵə·miš·pā·ṭām,
וּכְמִשְׁפָּטָ֔ם
or their ordinances
Conj‑w, Prep‑k | N‑msc | 3mp
8451 [e]
wə·ḵat·tō·w·rāh
וְכַתּוֹרָ֣ה
or the law
Conj‑w, Prep‑k, Art | N‑fs
4687 [e]
wə·ḵam·miṣ·wāh,
וְכַמִּצְוָ֗ה
and commandment
Conj‑w, Prep‑k, Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֤ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3290 [e]
ya·‘ă·qōḇ,
יַעֲקֹ֔ב
of Jacob
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
whom
Pro‑r
7760 [e]
śām
שָׂ֥ם
He named
V‑Qal‑Perf‑3ms
8034 [e]
šə·mōw
שְׁמ֖וֹ
 - 
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
Israel
N‑proper‑ms
3772 [e]   35
way·yiḵ·rōṯ   35
וַיִּכְרֹ֨ת   35
and had made   35
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   35
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
854 [e]
’it·tām
אִתָּם֙
with whom
Prep | 3mp
  
 

 
 
 1285 [e]
bə·rîṯ,
בְּרִ֔ית
a covenant
N‑fs
6680 [e]
way·ṣaw·wêm
וַיְצַוֵּ֣ם
and charged them
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3808 [e]

לֹ֥א
not
Adv‑NegPrt
3372 [e]
ṯî·rə·’ū
תִֽירְא֖וּ
You shall fear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֣ים
gods
N‑mp
312 [e]
’ă·ḥê·rîm;
אֲחֵרִ֑ים
other
Adj‑mp
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
7812 [e]
ṯiš·ta·ḥă·wū
תִשְׁתַּחֲו֣וּ
bow down
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
 
lā·hem,
לָהֶ֔ם
to them
Prep | 3mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
5647 [e]
ṯa·‘aḇ·ḏūm,
תַעַבְד֔וּם
serve them
V‑Qal‑Imperf‑2mp | 3mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
2076 [e]
ṯiz·bə·ḥū
תִזְבְּח֖וּ
sacrifice
V‑Qal‑Imperf‑2mp
  
 
.
 
 
  
lā·hem.
לָהֶֽם׃
to them
Prep | 3mp
3588 [e]   36
   36
כִּ֣י   36
For   36
Conj   36
518 [e]
’im-
אִֽם־
but
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
who
Pro‑r
5927 [e]
he·‘ĕ·lāh
הֶעֱלָ֨ה
brought up
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֜ם
you
DirObjM | 2mp
776 [e]
mê·’e·reṣ
מֵאֶ֧רֶץ
from the land
Prep‑m | N‑fsc
4714 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֛יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3581 [e]
bə·ḵō·aḥ
בְּכֹ֧חַ
with power
Prep‑b | N‑ms
1419 [e]
gā·ḏō·wl
גָּד֛וֹל
great
Adj‑ms
  
 

 
 
 2220 [e]
ū·ḇiz·rō·w·a‘
וּבִזְר֥וֹעַ
and an arm
Conj‑w, Prep‑b | N‑fs
5186 [e]
nə·ṭū·yāh
נְטוּיָ֖ה
outstretched
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֣וֹ
Him
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 3372 [e]
ṯî·rā·’ū;
תִירָ֑אוּ
you shall fear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
 
wə·lōw
וְל֥וֹ
and Him
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 

 
 
 7812 [e]
ṯiš·ta·ḥă·wū
תִֽשְׁתַּחֲו֖וּ
you shall worship
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
 
wə·lōw
וְל֥וֹ
and to Him
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 2076 [e]
ṯiz·bā·ḥū.
תִזְבָּֽחוּ׃
you shall offer sacrifice
V‑Qal‑Imperf‑2mp
853 [e]   37
wə·’eṯ-   37
וְאֶת־   37
And   37
Conj‑w | DirObjM   37
  
 

 
 
 2706 [e]
ha·ḥuq·qîm
הַחֻקִּ֨ים
the statutes
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4941 [e]
ham·miš·pā·ṭîm
הַמִּשְׁפָּטִ֜ים
the ordinances
Art | N‑mp
  
 

 
 
 8451 [e]
wə·hat·tō·w·rāh
וְהַתּוֹרָ֤ה
and the law
Conj‑w, Art | N‑fs
  
 

 
 
 4687 [e]
wə·ham·miṣ·wāh
וְהַמִּצְוָה֙
and the commandment
Conj‑w, Art | N‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
which
Pro‑r
3789 [e]
kā·ṯaḇ
כָּתַ֣ב
He wrote
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lā·ḵem,
לָכֶ֔ם
for you
Prep | 2mp
8104 [e]
tiš·mə·rūn
תִּשְׁמְר֥וּן
you shall be careful
V‑Qal‑Imperf‑2mp | Pn
6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ
לַעֲשׂ֖וֹת
to observe
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yā·mîm;
הַיָּמִ֑ים
forever
Art | N‑mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
and not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3372 [e]
ṯî·rə·’ū
תִֽירְא֖וּ
you shall fear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֥ים
gods
N‑mp
  
 
.
 
 
 312 [e]
’ă·ḥê·rîm.
אֲחֵרִֽים׃
other
Adj‑mp
1285 [e]   38
wə·hab·bə·rîṯ   38
וְהַבְּרִ֛ית   38
And the covenant   38
Conj‑w, Art | N‑fs   38
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
3772 [e]
kā·rat·tî
כָּרַ֥תִּי
I have made
V‑Qal‑Perf‑1cs
854 [e]
’it·tə·ḵem
אִתְּכֶ֖ם
with you
Prep | 2mp
3808 [e]

לֹ֣א
not
Adv‑NegPrt
  
 

 
 
 7911 [e]
ṯiš·kā·ḥū;
תִשְׁכָּ֑חוּ
you shall forget
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֥א
nor
Conj‑w | Adv‑NegPrt
3372 [e]
ṯî·rə·’ū
תִֽירְא֖וּ
shall you fear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֥ים
gods
N‑mp
  
 
.
 
 
 312 [e]
’ă·ḥê·rîm.
אֲחֵרִֽים׃
other
Adj‑mp
3588 [e]   39
   39
כִּ֛י   39
For   39
Conj   39
518 [e]
’im-
אִֽם־
but
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֥ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem
אֱלֹהֵיכֶ֖ם
your God
N‑mpc | 2mp
  
 

 
 
 3372 [e]
tî·rā·’ū;
תִּירָ֑אוּ
you shall fear
V‑Qal‑Imperf‑2mp
1931 [e]
wə·hū
וְהוּא֙
and He
Conj‑w | Pro‑3ms
5337 [e]
yaṣ·ṣîl
יַצִּ֣יל
will deliver
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ·ḵem,
אֶתְכֶ֔ם
you
DirObjM | 2mp
3027 [e]
mî·yaḏ
מִיַּ֖ד
from the hand
Prep‑m | N‑fsc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
of all
N‑msc
  
 
.
 
 
 341 [e]
’ō·yə·ḇê·ḵem.
אֹיְבֵיכֶֽם׃
your enemies
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc | 2mp
3808 [e]   40
wə·lō   40
וְלֹ֖א   40
And However not   40
Conj‑w | Adv‑NegPrt   40
  
 

 
 
 8085 [e]
šā·mê·‘ū;
שָׁמֵ֑עוּ
they did obey
V‑Qal‑Perf‑3cp
3588 [e]

כִּ֛י
for
Conj
518 [e]
’im-
אִֽם־
but
Conj
  
 
.
 
 
 4941 [e]
kə·miš·pā·ṭām
כְּמִשְׁפָּטָ֥ם
their rituals
Prep‑k | N‑msc | 3mp
7223 [e]
hā·ri·šō·wn
הָֽרִאשׁ֖וֹן
Former
Art | Adj‑ms
1992 [e]
hêm
הֵ֥ם
they
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
 6213 [e]
‘ō·śîm.
עֹשִֽׂים׃
followed
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1961 [e]   41
way·yih·yū   41
וַיִּהְי֣וּ ׀   41
So   41
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   41
1471 [e]
hag·gō·w·yim
הַגּוֹיִ֣ם
nations
Art | N‑mp
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֗לֶּה
these
Art | Pro‑cp
3372 [e]
yə·rê·’îm
יְרֵאִים֙
feared
Adj‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and yet
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 6456 [e]
pə·sî·lê·hem
פְּסִֽילֵיהֶ֖ם
their carved images
N‑mpc | 3mp
1961 [e]
hā·yū
הָי֣וּ
become
V‑Qal‑Perf‑3cp
5647 [e]
‘ō·ḇə·ḏîm;
עֹֽבְדִ֑ים
served
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
1571 [e]
gam-
גַּם־
also
Conj
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nê·hem
בְּנֵיהֶ֣ם ׀
their children
N‑mpc | 3mp
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and children
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nê·hem,
בְנֵיהֶ֗ם
their children's
N‑mpc | 3mp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֨ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śū
עָשׂ֤וּ
did
V‑Qal‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯām
אֲבֹתָם֙
their fathers
N‑mpc | 3mp
1992 [e]
hêm
הֵ֣ם
they
Pro‑3mp
6213 [e]
‘ō·śîm,
עֹשִׂ֔ים
have continued doing
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5704 [e]
‘aḏ
עַ֖ד
even to
Prep
3117 [e]
hay·yō·wm
הַיּ֥וֹם
day
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 2088 [e]
haz·zeh.
הַזֶּֽה׃
this
Art | Pro‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Kings 16
Top of Page
Top of Page