533. ἀπαρνέομαι (aparneomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 533. ἀπαρνέομαι (aparneomai) — 11 Occurrences

Matthew 16:24 V-AMM-3S
GRK: μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
NAS: after Me, he must deny himself,
KJV: after me, let him deny himself, and
INT: me to come let him deny himself and

Matthew 26:34 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
NAS: crows, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows three times you will deny me

Matthew 26:35 V-FIM-1S
GRK: μή σε ἀπαρνήσομαι ὁμοίως καὶ
NAS: to die with You, I will not deny You. All
KJV: will I not deny thee. Likewise
INT: not you will I deny Likewise also

Matthew 26:75 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με καὶ
NAS: crows, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows three times you will deny me And

Mark 8:34 V-AMM-3S
GRK: μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
NAS: after Me, he must deny himself,
KJV: after me, let him deny himself, and
INT: me to follow let him deny himself and

Mark 14:30 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ
NAS: you yourself will deny Me three times.
KJV: crow twice, thou shalt deny me thrice.
INT: three times me you will deny

Mark 14:31 V-FIM-1S
GRK: μή σε ἀπαρνήσομαι ὡσαύτως δὲ
NAS: I have to die with You, I will not deny You! And they all
KJV: I will not deny thee
INT: not you will I deny likewise moreover

Mark 14:72 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ καὶ ἐπιβαλὼν
NAS: twice, you will deny Me three times.
KJV: crow twice, thou shalt deny me thrice.
INT: three times me you will deny and having thought thereon

Luke 12:9 V-FIP-3S
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν
NAS: men will be denied before
KJV: men shall be denied before
INT: men will be denied before the

Luke 22:34 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
NAS: until you have denied three times
KJV: thrice deny that thou
INT: three times me you will deny knowing

Luke 22:61 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς
NAS: today, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows today you will deny me three times

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page