1702. ἐμπαίζω (empaizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1702. ἐμπαίζω (empaizó) — 13 Occurrences

Matthew 2:16 V-AIP-3S
GRK: ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν
NAS: saw that he had been tricked by the magi,
KJV: that he was mocked of
INT: having seen that he had been tricked by the

Matthew 20:19 V-ANA
GRK: εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μαστιγῶσαι
NAS: Him over to the Gentiles to mock and scourge
KJV: to mock, and
INT: to mock and to flog

Matthew 27:29 V-AIA-3P
GRK: ἔμπροσθεν αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες
NAS: before Him and mocked Him, saying,
KJV: before him, and mocked him, saying,
INT: before him they mocked him saying

Matthew 27:31 V-AIA-3P
GRK: καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν
NAS: After they had mocked Him, they took
KJV: after that they had mocked him,
INT: And when they had mocked him they took off

Matthew 27:41 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες μετὰ τῶν
NAS: and elders, were mocking [Him] and saying,
KJV: the chief priests mocking [him], with
INT: the chief priests mocking with the

Mark 10:34 V-FIA-3P
GRK: καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ
NAS: They will mock Him and spit
KJV: And they shall mock him, and
INT: And they will mock him and

Mark 15:20 V-AIA-3P
GRK: καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν
NAS: After they had mocked Him, they took
KJV: when they had mocked him,
INT: And when they had mocked him they took off

Mark 15:31 V-PPA-NMP
GRK: οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους
NAS: along with the scribes, were mocking [Him] among
KJV: the chief priests mocking said
INT: the chief priests mocking among one another

Luke 14:29 V-PNA
GRK: ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
NAS: who observe it begin to ridicule him,
KJV: that behold [it] begin to mock him,
INT: should begin him to mock

Luke 18:32 V-FIP-3S
GRK: ἔθνεσιν καὶ ἐμπαιχθήσεται καὶ ὑβρισθήσεται
NAS: over to the Gentiles, and will be mocked and mistreated
KJV: and shall be mocked, and
INT: Gentiles and will be mocked and will be insulted

Luke 22:63 V-IIA-3P
GRK: συνέχοντες αὐτὸν ἐνέπαιζον αὐτῷ δέροντες
NAS: who were holding Jesus in custody were mocking Him and beating
KJV: that held Jesus mocked him, and smote
INT: were holding him mocked him beating [him]

Luke 23:11 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα
NAS: after treating Him with contempt and mocking Him, dressed
KJV: and mocked [him], and arrayed
INT: of him and having mocked [him] having put on apparel

Luke 23:36 V-AIA-3P
GRK: ἐνέπαιξαν δὲ αὐτῷ
NAS: also mocked Him, coming
KJV: the soldiers also mocked him, coming
INT: mocked moreover him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page