πόλεις
Englishman's Concordance
πόλεις (poleis) — 12 Occurrences

Matthew 9:35 N-AFP
GRK: Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ
NAS: all the cities and villages,
KJV: all the cities and
INT: Jesus the cities all and

Matthew 10:23 N-AFP
GRK: τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: to you, you will not finish [going through] the cities of Israel
KJV: have gone over the cities of Israel,
INT: will you have completed the cities of Israel

Matthew 11:20 N-AFP
GRK: ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς
NAS: to denounce the cities in which
KJV: to upbraid the cities wherein
INT: to insult the cities in which

Mark 6:56 N-AFP
GRK: ἢ εἰς πόλεις ἢ εἰς
NAS: villages, or cities, or countryside,
KJV: villages, or cities, or country,
INT: or into cities or into

Luke 13:22 N-AFP
GRK: διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας
NAS: And He was passing through from one city and village
KJV: through the cities and
INT: he went through by towns and villages

Acts 8:40 N-AFP
GRK: εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως
NAS: to all the cities until
KJV: in all the cities, till
INT: he proclaimed the gospel to the towns all until

Acts 14:6 N-AFP
GRK: εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας
NAS: of it and fled to the cities of Lycaonia,
KJV: and Derbe, cities of Lycaonia, and
INT: to the cities of Lycaonia

Acts 16:4 N-AFP
GRK: διεπορεύοντο τὰς πόλεις παρεδίδοσαν αὐτοῖς
NAS: they were passing through the cities, they were delivering
KJV: they went through the cities, they delivered
INT: they passed through the cities they delivered to them

Acts 26:11 N-AFP
GRK: τὰς ἔξω πόλεις
NAS: them even to foreign cities.
KJV: unto strange cities.
INT: foreign cities

2 Peter 2:6 N-NFP
GRK: καὶ πόλεις Σοδόμων καὶ
NAS: and [if] He condemned the cities of Sodom
KJV: And turning the cities of Sodom and
INT: and [the] cities of Sodom and

Jude 1:7 N-NFP
GRK: περὶ αὐτὰς πόλεις τὸν ὅμοιον
NAS: and Gomorrah and the cities around
KJV: Gomorrha, and the cities about them
INT: around them cities in like

Revelation 16:19 N-NFP
GRK: καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν
NAS: parts, and the cities of the nations
KJV: and the cities of the nations
INT: and the cities of the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page