Matthew 9:35
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
4013 [e]περιῆγεν
periēgen
was going throughoutV-IIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
4172 [e]πόλεις
poleis
citiesN-AFP
3956 [e]πάσας
pasas
allAdj-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2968 [e]κώμας,
kōmas
villages,N-AFP
1321 [e]διδάσκων
didaskōn
teachingV-PPA-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
4864 [e]συναγωγαῖς
synagōgais
synagoguesN-DFP
846 [e]αὐτῶν
autōn
of them,PPro-GM3P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2784 [e]κηρύσσων
kēryssōn
proclaimingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2098 [e]εὐαγγέλιον
euangelion
gospelN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
932 [e]βασιλείας
basileias
kingdom,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2323 [e]θεραπεύων
therapeuōn
healingV-PPA-NMS
3956 [e]πᾶσαν
pasan
everyAdj-AFS
3554 [e]νόσον
noson
diseaseN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πᾶσαν
pasan
everyAdj-AFS
3119 [e]μαλακίαν.
malakian
sickness.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:35 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ

Matthew 9:35 Hebrew Bible
ויסב ישוע בכל הערים והכפרים וילמד בבתי כנסיותיהם ויבשר בשורת המלכות וירפא כל מחלה וכל מדוה בעם׃

Matthew 9:35 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܒܡܕܝܢܬܐ ܟܠܗܝܢ ܘܒܩܘܪܝܐ ܘܡܠܦ ܗܘܐ ܒܟܢܘܫܬܗܘܢ ܘܡܟܪܙ ܤܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܡܐܤܐ ܟܠ ܟܘܪܗܢܝܢ ܘܟܠ ܟܐܒܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus was going through all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness.

King James Bible
And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.

Holman Christian Standard Bible
Then Jesus went to all the towns and villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom, and healing every disease and every sickness.
Treasury of Scripture Knowledge

Matthew 4:23,24 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Matthew 11:1,5 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his …

Mark 1:32-39 And at even, when the sun did set, they brought to him all that were …

Mark 6:6,56 And he marveled because of their unbelief. And he went round about …

Luke 4:43,44 And he said to them, I must preach the kingdom of God to other cities …

Luke 13:22 And he went through the cities and villages, teaching, and journeying …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

Links
Matthew 9:35Matthew 9:35 NIVMatthew 9:35 NLTMatthew 9:35 ESVMatthew 9:35 NASBMatthew 9:35 KJVMatthew 9:35 Bible AppsMatthew 9:35 Biblia ParalelaMatthew 9:35 Chinese BibleMatthew 9:35 French BibleMatthew 9:35 German BibleBible Hub
Matthew 9:34
Top of Page
Top of Page