1 Corinthians 11
Estonian: Genesis and NT

1V

2Aga ma kiidan teid, vennad, et te k 3Aga ma tahan, et te teaksite, et Kristus on iga mehe pea ja et mees on naise pea ja Jumal on Kristuse pea. 4Iga mees, kes palvetab v 5Aga iga naine, kes palvetab v 6Sest kui naine ei kata oma pead, siis l 7Mehel ei ole tarvis oma pead katta, sest tema on Jumala kuju ja aupaiste, naine aga on mehe aupaiste. 8Sest mees ei ole naisest, vaid naine on mehest. 9Meest ei loodud ka mitte naise pärast, vaid naine loodi mehe pärast. 10Sellepärast peab naisel olema pea peal meelevallatunnus Inglite pärast. 11Ometi ei ole naine meheta ega mees naiseta Issandas. 12Sest otsekui naine mehest, n 13Otsustage iseenestes, kas naisele k 14Eks ju loodus ise teid 15ent naisele, kui ta kannab pikki juukseid, on see auks; sest pikad juuksed on temale antud liniku eest. 16Aga kui keegi on tülinorija, see teadku, et meil ei ole seesugust kommet ega ka mitte Jumala kogudustel.

17Aga seda käskides ma ei kiida seda, et te tulete kokku mitte paremuseks vaid pahemuseks. 18Sest esmalt ma kuulen, et kui te kokku tulete Jumala koguduses, teil on l 19Sest teie seas peab olema lahk 20Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole Issanda 21sest sööma asudes v 22Kas teil ei ole kodasid, kus te v

23Sest mina olen Issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud, et Issand Jeesus sel ööl, mil Ta ära anti, v 24ja tänas ja murdis ning ütles: „See on Minu IhU, mis teie eest antakse. Seda tehke Minu mälestuseks!” 25Samuti Ta v 26Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni Ta tuleb!

27Sellepärast: kes iganes seda leiba sööb v 28Aga inimene katsugu ennast läbi ja n 29sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta enesele ei anna aru sellest ihust. 30Sellepärast on ka palju n 31Sest kui me enestest ise aru annaksime, siis meie üle ei m 32aga kui meie üle kohut m

33Seepärast, mu vennad, kui te kokku tulete sööma, siis oodake üksteist. 34Kui keegi on näljane, söögu kodus, et te ei tuleks kokku nuhtluseks. Muud asjad ma korraldan, kui ma tulen.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page