1 Corinthians 12
Estonian: Genesis and NT

1Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. 2Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletute ebajumalate juures, n 3Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala Vaimus, ei ütle: „Neetud on Jeesus!” Ja ükski ei v

4Armuanded on küll mitmesugused, aga Vaim on sama; 5ja ametid on mitmesugused, aga Issand on sama. 6Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, Kes teeb k 7Aga igaühele antakse Vaimu ilmutus ühiseks kasuks. 8Nii antakse ühele Vaimu läbi tarkuse s 9teisele antakse usku samas Vaimus, teisele andeid terveks teha samas Vaimus; 10teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele m 11Ent k

12Sest otsekui ihu on üks ja tal on palju liikmeid, aga k 13sest me k

14Sest ihu ei ole üks liige, vaid palju liikmeid. 15Kui jalg ütleks: „Et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse!” kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? 16Ja kui k 17Kui k 18Aga nüüd Jumal asetaski liikmed, igaühe neist, ihu külge, n 19Ja kui k 20Nüüd aga ongi palju liikmeid, aga üks ihu! 21Silm ei v 22Vaid palju enam on tarvis neid ihu liikmeid, mis näivad olevat n 23ja neid, mida me peame autumaiks ihu küljes, katame iseäralise auga, ja liikmeid, millest meil on häbi, me ehime k 24ent meie suursuguseil liikmeil pole seda tarvis. Sest Jumal on ihu n 25et ihus ei oleks lahkmeelt, vaid et liikmed üksmeeles kannaksid muret üksteise eest. 26Ja kui liige kannatab, siis kannatavad teisedki liikmed ühes temaga, ja kui üht liiget austatakse, siis teisedki liikmed r

27Aga teie olete Kristuse ihu ja igaüks omast kohast Tema liikmed.

28Ja Jumal on seadnud koguduses m 29Ega k 30Ega k 31Aga olge agarad püüdma suuremaid armuandeid! Ja ma näitan veel teile tee, mis on üle k

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Corinthians 11
Top of Page
Top of Page