Proverbs 8
Croatian Bible
1 Ne propovijeda li mudrost i ne diže li razboritost svoj glas?

2Navrh brda, uza cestu, na raskršćima stoji,

3kod izlaza iz grada, kraj ulaznih vrata, ona glasno viče:

4Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim.

5Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce.

6Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i moje će usne otkriti što je pravo.

7Jer moje nepce zbori istinu i zloća je mojim usnama mrska.

8Sve su riječi mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno.

9Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu tko je stekao spoznaju.

10Primajte radije moju pouku no srebro i znanje požudnije od zlata.

11Jer mudrost je vrednija od biserja i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.

12Ja, mudrost, boravim s razboritošću i posjedujem znanje umna djelovanja.

13Strah Gospodnji mržnja je na zlo. Oholost, samodostatnost, put zloće i usta puna laži - to ja mrzim.

14Moji su savjet i razboritost, ja sam razbor i moja je jakost.

15Po meni kraljevi kraljuju i velikaši dijele pravdu.

16Po meni knezuju knezovi i odličnici i svi suci zemaljski.

17Ja ljubim one koji ljube mene i nalaze me koji me traže.

18U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravednost.

19Moj je plod bolji od čista i žežena zlata i moj je prihod bolji od čistoga srebra.

20Ja kročim putem pravde, sred pravičnih staza,

21da dadem dobra onima koji me ljube i napunim njihove riznice.

22Jahve me stvori kao počelo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba;

23oblikovana sam još od vječnosti, odiskona, prije nastanka zemlje.

24Rodih se kad još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda.

25Rodih se prije nego su utemeljene gore, prije brežuljaka.

26Kad još ne bijaše načinio zemlje, ni poljana, ni početka zemaljskom prahu;

27kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, kad je povlačio krug na licu bezdana.

28Kad je u visini utvrđivao oblake i kad je odredio snagu izvoru pradubina;

29kad je postavljao moru njegove granice da mu se vode ne preliju preko obala, kad je polagao temelje zemlji,

30bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme:

31igrala sam po tlu njegove zemlje, i moja su radost djeca čovjekova.

32Tako, djeco, poslušajte me, blago onima koji čuvaju moje putove.

33Poslušajte pouku - da stečete mudrost i nemojte je odbaciti.

34Blago čovjeku koji me sluša i bdi na mojim vratima svaki dan i koji čuva dovratnike moje.

35Jer tko nalazi mene, nalazi život i stječe milost od Jahve.

36A ako se ogriješi o mene, udi svojoj duši: svi koji mene mrze ljube smrt.Croatian Bible -- BIBLIJA Prijevod KS Stari i Novi Zavjet -- Copyright by Kršæanska sadašnjost, Zagreb 1988. -- Zahvaljujemo Kršæanskoj sadašnjosti što nam je ustupila svoj tekst.

Bible Hub

Proverbs 7
Top of Page
Top of Page