Псалми 73
Bulgarian
1(По слав. 72). Асафов Псалом. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.

2А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха, Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.

3Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.

4Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.

5Не са в [общите] човешки трудове Нито са измъчвани, като [другите] човеци.

6Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича [като] дреха.

7Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.

8Присмиват се и говорят нечестиво за насилие; Говорят горделиво,

9Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.

10Затова отбиват се при тях людете му; И вода с пълна [чаша] се изпива от тях.

11И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?

12Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!

13Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,

14Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.

15Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;

16И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,

17До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.

18Ти наистина си ги турил на плъзгави [места], Тръшнал си ги на разорение.

19Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

20Както [се презира] съновидение, когато се събуди [някой], Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

21Но [тогава] моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.

22До толкова бях избезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.

23Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.

24Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш [в] слава.

25Кого имам на небето [освен Тебе]? И на земята не желая [другиго] освен Тебе.

26Чезне плътта ми и сърцето ми; [Но] Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

27Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.

28Но за мене е добре да се приближа при Бога; [Тебе], Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 72
Top of Page
Top of Page