Псалми 74
Bulgarian
1(По слав. 73). Асафово поучение. Боже, защо си ни отхвърлил за винаги? Защото дими гневът Ти против овцете на пасбището Ти?

2Спомни си за събранието Си, което си придобил от древността, Което си изкупил да бъде племето, което ще имаш за наследство; [Спомни си и] за хълма Сион, в който си обитавал.

3Отправи стъпките Си горе към постоянните запустявания, [Към] всичкото зло, което неприятелят е извършил в светилището.

4Противниците Ти реват всред местосъбранието Ти; Поставиха своите знамена за знамения.

5Познати станаха като човеци, които дигат брадва Върху гъсти дървета;

6И сега всичките му ваяни изделия Те събарят изведнъж с брадви и чукове.

7Предадоха на огън светилището Ти; Оскверниха обиталището на името Ти [като го повалиха] на земята.

8Рекоха в сърцето си: Нека ги изтребим съвсем; Изгориха всичките богослужебни домове по земята.

9Знамения [да се извършат] за нас не виждаме; няма вече пророк, Нито има между нас някой да знае до кога [ще се продължава това].

10До кога, Боже, противникът ще укорява? До века ли врагът ще хули името Ти?

11Защо теглиш назад ръката Си, да! десницата Ти? [Изтегли я] изсред пазухата Си [и] погуби [ги].

12А Бог е от древността Цар мой, Който изработва избавления всред земята.

13Ти си раздвоил морето със силата Си; Ти си смазал главите на морските чудовища.

14Ти си строшил главите на Левиатана, Дал си го за ястие на людете намиращи се в пустинята.

15Ти си разцепил [канари, за да изтичат] извори и потоци; Пресушил си реки непресъхвали.

16Твой е денят, Твоя и нощта; Ти си приготвил светлината и слънцето.

17Ти си поставил всичките предели по земята; Ти си направил лятото и зимата.

18Помни това, [че] врагът е укорил Господа, И че безумни люде са похулили Твоето име.

19Не предавай на зверовете душата на гургулицата Си; Не забравяй за винаги живота на Твоите немотни.

20Зачети завета Си, Защото тъмните места на земята са пълни с жилища на насилие.

21Угнетеният да се не върне назад посрамен; Сиромахът и немотният да хвалят името Ти.

22Стани, Боже, защити Своето дело; Помни как всеки ден безумният Те укорява.

23Не забравяй гласа на противниците Си; Размирството на ония, които се повдигат против Тебе, постоянно се умножава.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 73
Top of Page
Top of Page