Псалми 75
Bulgarian
1(По слав. 74). За първия певец, [по] не Разорявай, Асафов псалом. Песен. Славословим Те, Боже, славословим; И е близо [при нас явлението на] името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.

2Когато уловя определеното време Аз ще съдя с правота.

3Ако и да се разтопи земята с всичките й жители, Аз закрепявам стълбовете й. (Села).

4Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно, И на нечестивите: Не издигайте рог;

5Не дигайте високо рога си, Не говорете с корав врат.

6Защото нито от изток, нито от запад, Нито от планинската пустиня [иде съд];

7Но Бог е съдията; Едного Той унижава, а другиго издига.

8Защото в ръката на Господа [има] чаша, и виното се пени; Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива; И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.

9А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог, [Нему] ще пея хваления.

10И ще отсека всичките рогове на нечестивите; А роговете на праведните ще се издигнат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Psalm 74
Top of Page
Top of Page