Притчи 20
Bulgarian
1Виното е присмивател, [и] спиртното питие крамолник; И който се увлича по тях е неблагоразумен.

2Царското заплашване е като реване на лъв; Който го дразни съгрешава против своя си живот.

3Чест е за човека да страни от препирня; А всеки безумен се кара.

4Ленивият не иска да оре, поради зимата, Затова, когато търси [във време] на жетва, не ще има нищо.

5Намерението в сърцето на човека е [като] дълбока вода; Но разумен човек ще го извади.

6Повечето човеци разгласяват всеки своята доброта; Но кой може да намери верен човек?

7Чадата на праведен човек, който ходи в непорочността си, Са блажени след него.

8Цар, който седи на съдебен престол, Пресява всяко зло с очите си.

9Кой може да каже: Очистих сърцето си; Чист съм от греховете си?

10Различни грамове и различни мерки, И двете са мерзост Господу.

11Даже и детето се явява чрез постъпките си- Дали делата му са чисти и прави.

12Слушащото ухо и гледащото око, Господ е направил и двете.

13Не обичай спането, да не би да обеднееш! Отвори очите си, [и] ще се наситиш с хляб.

14Лошо е! лошо е! казва купувачът, Но като си отиде, тогава се хвали.

15Има злато и изобилие драгоценни камъни, Но устните на знанието са скъпоценно украшение.

16Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд. Да! вземи залог от онзи, [който поръчителствува] за чужди хора.

17Хляб [спечелен] с лъжа е сладък за човека; Но после устата му ще се напълнят с камъчета.

18Намеренията се утвърждават чрез съвещание, [Затова] с мъдър съвет обяви война.

19Одумникът обхожда и открива тайни, Затова не се събирай с онзи, който отваря широко устните си.

20Светилникът на този, който злослови баща си или майка си, Ще изгасне в най-мрачната тъмнина.

21На богатството, което бързо се придобива из начало, Сетнината не ще бъде благословена.

22Да не речеш: Ще въздам на злото; Почакай Господа и Той ще те избави.

23Различни грамове са мерзост за Господа, И неверните везни не са добри.

24Стъпките на човека [се оправят] от Господа; Как, прочее, би познал човек пътя си?

25Примка е за човека да казва необмислено: Посвещавам [това], И след като се е обрекъл [тогава] да разпитва.

26Мъдрият цар пресява нечестивите, И докарва върху тях колелото [на вършачката].

27Духът на човека е светило Господно, Което изпитва всичките най-вътрешни части на тялото.

28Милост и вярност пазят царя, И той поддържа престола си с милост.

29Славата на младите е силата им, И украшението на старците са белите [им] коси.

30Бой, който наранява, И удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, Очистват злото.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 19
Top of Page
Top of Page