Притчи 21
Bulgarian
1Сърцето на царя е в ръката на Господа, [като] водни бразди; Той на където иска го обръща.

2Всичките пътища на човека са прави в неговите очи, Но Господ претегля сърцата.

3Да върши човек правда и правосъдие Е по-угодно за Господа от жертва

4Надигнато око и горделиво сърце, Които за нечестивите са светилник, е грях.

5Мислите на трудолюбивите [спомагат] само [да има] изобилие, А на всеки припрян само- оскъдност.

6Придобиването на съкровища с лъжлив език е преходна пара; Които ги търсят, [търсят] смърт.

7Грабителството на нечестивите ще ги отвлече, Защото отказват да вършат това, което е право.

8Пътят на развратния човек е твърде крив, А делото на чистия е право.

9По-добре да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.

10Душата на нечестивия желае зло, Ближният му не намира благоволение пред очите му.

11Когато се накаже присмивателя, простият става по-мъдър, И когато се поучава мъдрия, той придобива знание.

12Справедливият [Бог] наблюдава дома на нечестивия, Той съсипва нечестивите до унищожение.

13Който затуля ушите си за вика на сиромаха,- Ще викне и той, но няма да бъде послушан.

14Тайният подарък укротява ярост, И подаръкът в пазуха [укротява] силен гняв.

15Радост е на праведния да върши правосъдие, А измъчване е за ония, които вършат беззаконие.

16Човек, който се отбие от пътя на разума, Ще стигне в събранието на мъртвите.

17Който обича удоволствие осиромашава, Който обича вино и масло не забогатява.

18Нечестивият [ще бъде] откуп за праведния, И коварният наместо праведните.

19По-добре да живее някой в пуста земя, Нежели със свадлива жена и досада.

20Скъпоценно съкровище и масло [се намират] в жилището на мъдрия, А безумният човек ги поглъща.

21Който следва правда и милост, Намира живот, правда и чест.

22Мъдрият превзема с пристъп града на мощните, И събаря силата, на която те уповават.

23Който въздържа устата си и езика си Опазва душата си от смущения.

24Присмивател се нарича оня горделив и надменен човек, Който действува с високоумна гордост.

25Желанието на ленивия го умъртвява, Защото ръцете му не искат да работят,

26Той се лакоми цял ден, А праведният дава и не му се свиди.

27Жертвата на нечестивите е мерзост,- Колко повече, когато я принасят за нечестива цел!

28Лъжливият свидетел ще загине, А човек, който слуша [поука- ще го търсят да] говори всякога.

29Нечестив човек прави дръзко лицето си, А праведният оправя пътищата си.

30Няма мъдрост, няма разум, Няма съвещание против Господа.

31Конят се приготвя за деня на боя, Но избавлението е от Господа.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page