Притчи 19
Bulgarian
1По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е с извратени устни а при това безумен.

2Наистина ожидане без разсъдък не е добро, И който бърза с нозете си, сбърква [пътя си].

3Безумието на човека изкривява пътя му, И сърцето му негодува против Господа.

4Богатството притуря много приятели, А сиромахът бива оставен от приятеля си.

5Лъжливият свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи няма да избегне.

6Мнозина търсят благоволението на щедрия, И всеки е приятел на онзи, който дава подаръци.

7Всичките братя на сиромаха го мразят,- Колко повече отбягват от него приятелите му!- Той тича след тях с [умолителни] думи, но тях ги няма.

8Който придобива ум обича своята си душа; Който пази благоразумие ще намери добро.

9Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан, И който издиша лъжи ще загине.

10Изнежеността не прилича на безумен,- Много по-малко на слуга да властвува над началници.

11Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление.

12Гневът на царя е като реване на лъв, А благоволението му е като роса на тревата.

13Безумен син е бедствие за баща си, И препирните на жена са непрестанно капене.

14Къща и богатство се оставят наследство от бащите, Но благоразумна жена е от Господа.

15Леността хвърля в дълбок сън, И бездейна душа ще гладува

16Който пази заповедта пази душата си, А който немари пътищата си ще загине.

17Който показва милост към сиромаха заема Господу, И Той ще му въздаде за благодеянието му.

18Наказвай сина си докато има надежда, И не закоравявай сърцето си да го [оставиш да] загине.

19Яростен човек ще понесе наказание; Защото, ако и да го избавиш, трябва пак същото да направиш.

20Слушай съвет и приемай поука, За да станеш мъдър в сетнините си.

21Има много помисли в сърцето на човека, Но намерението Господно, то ще устои.

22Милосърдието на човека е чест нему, И сиромах човек е по-добър от този, който разочарова.

23Страхът от Господа спомага към живот; Който [го има] ще си ляга наситен и не ще срещне зло.

24Ленивият затопява ръката си в паницата И не ще нито в устата си да я повърне.

25Ако биеш присмивателя, простият ще стане внимателен; И ако изобличиш благоразумния, той ще придобие знание.

26Който опропастява баща си [и] пропъжда майка си, Той е син, който причинява срам и нанася позор.

27Престани, сине мой, да слушаш съвети, Които те отклоняват от мъдростта.

28Лошият свидетел се присмива на правосъдието; И устата на нечестивите поглъщат беззаконие.

29Присъди се приготвят за присмивателите, И бой за гърба на безумните.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page