Притчи 18
Bulgarian
1Който се отлъчва [от другите], търси [само] своето желание, И се противи на всеки здрав разум.

2Безумният не се наслаждава от благоразумието, Но само от изявяване сърцето си.

3С идването на нечестивия идва и презрение, И с подлостта [идва и] позор.

4Думите из устата на човека са [като] дълбоки води, И изворът на мъдростта е [като] поток.

5Не е добре да се приема нечестивия, [Или] да се изкривява съда на праведния.

6Устните на безумния причиняват препирни, И устата му предизвикват плесници.

7Устата на безумния са погибел за него, И устните му са примка за душата му.

8Думите на шепотника са като сладки залъци, И слизат вътре в корема.

9Немарливият в работата си Е брат на разсипника.

10Името Господно е яка кула; Праведният прибягва в нея и е поставен на високо.

11Имотът на богатия е укрепен град за него, И той е висока стена във въображението му.

12Преди загиването сърцето на човека се превъзнася, И преди прославянето [то] се смирява.

13Да отговаря някой преди да чуе, Е безумие и позор за него.

14Духът на човека ще [го] подпира [в] немощта му; Кой може да подига унилия дух?

15Сърцето на благоразумния придобива разум, И ухото на мъдрите търси знание.

16Подаръкът, който дава човек, отваря място за него, И го привежда пред големците.

17Който пръв защищава делото си изглежда да е прав, Но съседът му идва и го изпитва.

18Жребието прекратява разприте, И решава между силите.

19Брат онеправдан е [по-недостъпен] от укрепен град, И разногласията [им] са като лостове на крепост.

20От плодовете на устата на човека ще се насити коремът му; От произведението на устните си човек ще се насити.

21Смърт и живот има в силата на езика, И ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.

22Който е намерил съпруга намерил е добро И е получил благоволение от Господа.

23Сиромахът говори с умолявания, Но богатият отговаря грубо.

24Човек, [който има] много приятели [намира в това] погубването си; Но има приятел, който се държи по-близко и от брат.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 17
Top of Page
Top of Page