Йов 22
Bulgarian
1Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:

2Може ли човек да бъде полезен Богу? Ако разумен може да бъде полезен на себе си.

3Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва? Или ползува ли се Той ако правиш пътищата си непорочни?

4Поради твоя ли страх [от Него] Той те изобличава, И влиза в съд с тебе?

5Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни?

6Защото без причина си взел залог от брата си, И си лишил голите от дрехите им.

7Не си напоил с вода уморения, И си задържал хляб от гладния.

8А който беше як, той придобиваше земята; И който беше почитан, той се заселваше в нея.

9Вдовици си отпратил празни, И мишците на сирачетата си строшил.

10За това примки те обикалят, И страх внезапен те ужасява,

11Или тъмнина, та не виждаш, И множество води те покрива.

12Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!

13А ти казваш: Где ще знае Бог? През мрака ли може да съди?

14Облаци Го покриват, та не вижда; И ходи по свода небесен,

15Забележил ли си ти стария път, По който са ходили беззаконниците?-

16Тия, които преждевременно бидоха грабнати, И чиято основа порой завлече,-

17Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И- какво може Всемогъщият да стори за нас?-

18При все, че Той напълни с блага домовете им. Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

19Праведните гледат и се радват; И невинните им се присмиват, [като казват]:

20Не бяха ли погубени въстаналите против нас. И огън погълна останалите от тях?

21Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.

22Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си.

23Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,

24Хвърли злото [си] в пръстта, И офирското [злато] между камъните на потоците;

25И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе.

26Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия, И ще въздигаш лицето си към Бога.

27Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.

28И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.

29Когато [те] унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.

30[Даже] онзи, който не е невинен, ще избави; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 21
Top of Page
Top of Page