Йов 21
Bulgarian
1Тогава Иов в отговор рече:

2Слушайте внимателно говоренето ми, И с това ме утешавайте.

3Потърпете ме, и аз ще говоря; А след като изговоря, присмивайте се.

4За човека ли се оплаквам аз? А как да се не утесни духът ми?

5Погледнете на мене и почудете се, И турете ръка на устата си.

6Само да си наумя [тия въпроси] ужасявам се, И трепет обзема снагата ми.

7Защо живеят нечестивите, Остаряват, даже стават и много силни.

8Чадата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им, И внуците им пред очите им.

9Домовете им са свободни от страх; И Божията тояга не е върху тях.

10Говедата им се гонят и не напразно; Юницата им се тели, и не помята,

11Пущат чадата си като овце; И децата им скачат.

12Пеят при [музиката на] тъпанчето и арфата, И веселят се при звука на свирката.

13Прекарват дните си в благополучие; И в една минута слизат в гроба.

14Все пак казват Богу: Оттегли се от нас, Защото не искаме да знаем пътищата Ти.

15Що е Всемогъщият та да Му служим? И какво се ползуваме като Го призоваваме?

16Ето, щастието им не е в тяхна ръка; Далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

17Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! [Бог им] разпределя болезни в гнева Си.

18Те са като плява пред вятъра, И като прах от плява, който вихрушката отвява.

19[Думате]: Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за чадата им. [По-добре] нека въздаде на сами тях, за да го усещат;

20Собствените им очи нека видят гибелта им, И сами те нека пият от гнева на Всемогъщия.

21Защото какво наслаждение от дома си има [нечестивият] след себе си, Когато се преполови числото на месеците му?

22Ще научи ли някой Бога на знание, Тъй като Той съди високите?

23Един умира в пълно благополучие, Като е във всичко охолен и спокоен;

24Ребрата му са покрити с тлъстина, И костите му са напоени с мозък.

25А друг умира в душевна горест, Като никога не е ял с весело сърце.

26Заедно лежат в пръстта, И червеи ги покриват.

27Ето, зная мислите ви И хитруванията ви за съсипването ми.

28Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите?

29Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им [примери],-

30Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран?

31Кой ще изяви пред лицето му неговия път? И кой ще му въздаде за онова, което е сторил?

32Но и той ще бъде донесен в гроба, И ще пази над гробницата [си].

33Буците на долината ще му бъдат леки; И всеки човек ще отиде подир него, Както безбройни са отишли преди него.

34Как, прочее, ми давате празни утешения, Тъй като в отговорите ви остава [само] лъжа?Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Job 20
Top of Page
Top of Page