Евреи 9
Bulgarian
1А даже при първия [завет] имаше постановления за богослужение, [имаше] и земно светилище. 2Защото беше приготвена скиния, в първата [част] на която бяха светилникът, трапезата и присътствените хлябове; която [част] се казва светото място; 3а зад втората завеса [беше оная част] от скинията, която се казваше пресветото [място], 4гдето бяха златната кадилница и ковчегът на завета, отвсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, Аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завета; 5и над него [бяха] херувимите на [Божията] слава, които осеняваха умилостивилището; за които не е сега време да говорим подробно.

6И когато тия неща бяха така приготвени, в първата [част] на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението; 7а във втората веднъж в годината [влизаше] само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людете, сторени от незнание. 8С това Светият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата [част] на скинията, 9която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му, съвършено [чист], 10[понеже се състоят] само в ядене, пиене и разни умивания,- плътски постановления, наложени до едно време на преобразувание.

11А понеже Христос дойде [като] първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение, 12веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби [за нас] вечно изкупление. 13Защото, ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, 14то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

15Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство [чрез] смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. 16Защото гдето има завещание, трябва, за [изпълнението му], да се докаже и смъртта на завещателя. 17Защото завещанието влиза в сила, [само] гдето се е случила смърт, понеже никога няма сила, докле е жив завещателят. 18Затова нито първият [завет] бе утвърден без кръв. 19Защото, след като Моисей изговори всяка заповед от закона пред всичките люде, взе кръвта на телците и на козлите, с вода и червена вълна и исоп, та поръси и самата книга и всичките люде, и казваше: 20"Това е кръвта, [проляна] при завета, който Бог е заръчал спрямо вас". 21При това, той по същия начин поръси с кръвта и скинията и всичките служебни съдове. 22И почти мога да кажа, че по закона всичко с кръв се очистя; и без проливането на кръв няма прощение.

23И тъй, необходимо беше образите на небесните неща да се очистват с тия [жертви], а самите небесни- с жертви по-добри от тях. 24Защото Христос влезе не в ръкотворено светилище, образ на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас; 25и не за да принася Себе Си много пъти, както първосвещеникът влиза в светилището всяка година с чужда кръв, 26(иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света); а на дело в края на вековете се яви веднъж да отмахне греха, като принесе Себе Си в жертва. 27И тъй като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това [настава] съд, 28така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без [да има работа] с грях, за спасението на ония, които Го очакват.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hebrews 8
Top of Page
Top of Page