Hebrews 9:14
New International Version
How much more, then, will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God!

New Living Translation
Just think how much more the blood of Christ will purify our consciences from sinful deeds so that we can worship the living God. For by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins.

English Standard Version
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God.

New American Standard Bible
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?

King James Bible
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

Holman Christian Standard Bible
how much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse our consciences from dead works to serve the living God?

International Standard Version
how much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from dead actions so that we may serve the living God!

NET Bible
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our consciences from dead works to worship the living God.

Aramaic Bible in Plain English
How much more therefore, will the blood of The Messiah, who by The Eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works that we may serve THE LIVING GOD?

GOD'S WORD® Translation
The blood of Christ, who had no defect, does even more. Through the eternal Spirit he offered himself to God and cleansed our consciences from the useless things we had done. Now we can serve the living God.

Jubilee Bible 2000
how much more shall the blood of the Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from the works of death to serve the living God?

King James 2000 Bible
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

American King James Version
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God?

American Standard Version
how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish unto God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?

Douay-Rheims Bible
How much more shall the blood of Christ, who by the Holy Ghost offered himself unspotted unto God, cleanse our conscience from dead works, to serve the living God?

Darby Bible Translation
how much rather shall the blood of the Christ, who by the eternal Spirit offered himself spotless to God, purify your conscience from dead works to worship [the] living God?

English Revised Version
how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish unto God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?

Webster's Bible Translation
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?

Weymouth New Testament
how much more certainly shall the blood of Christ, who strengthened by the eternal Spirit offered Himself to God, free from blemish, purify your consciences from lifeless works for you to serve the ever-living God?

World English Bible
how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?

Young's Literal Translation
how much more shall the blood of the Christ (who through the age-during Spirit did offer himself unblemished to God) purify your conscience from dead works to serve the living God?

Hebreërs 9:14 Afrikaans PWL
hoeveel te meer sal die bloed van Die Gesalfde Een, wat Homself, sonder vlek, deur die ewige Gees aan God geoffer het, ons gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. want in Sy dood was Hy Verlossing vir díe wat teen die eerste verbond oortree het sodat ons die belofte mag ontvang, díe wat geroep is tot ’n ewige erfenis,

Hebrenjve 9:14 Albanian
aq më shumë gjaku i Krishtit, i cili me anë të Frymës së Shenjtë e dha veten e tij të papërlyer nga asnjë faj ndaj Perëndisë, do ta pastrojë ndërgjegjen tuaj nga veprat e vdekura për t'i shërbyer Perëndisë së gjallë!

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 9:14 Arabic: Smith & Van Dyke
فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه للّه بلا عيب يطهر ضمائركم من اعمال ميتة لتخدموا الله الحي

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 9:14 Armenian (Western): NT
ա՛լ ո՜րչափ աւելի Քրիստոսի արիւնը, որ յաւիտենական Հոգիին միջոցով մատուցանեց ինքզինք Աստուծոյ՝ իբր անարատ զոհ, պիտի մաքրէ ձեր խղճմտանքը մեռած գործերէն՝ պաշտելու համար ապրող Աստուածը:

Hebraicoetara. 9:14 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cembatez areago Christen odolac, ceinec Spiritu eternalaz bere buruä macularic gabe Iaincoari offrendatu baitrauca, chahuturen du obra hiletaric çuen conscientiá Iainco viciaren cerbitzatzeco?

D Hebern 9:14 Bavarian
wievil meerer raint dann s Bluet von n Kristn ünser Gwissn von de kainzn Taatn, dyrmit myr yn n löbndign Got dienend! Dyr Krist haat si ja durch n eebign Geist yn n Herrgot als dös vollet Opfer brungen.

Евреи 9:14 Bulgarian
то колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!

中文標準譯本 (CSB Traditional)
更何況基督的血呢!基督藉著永恆的聖靈,將自己毫無瑕疵地獻給神,他的血難道不能潔淨我們的良心脫離致死的行為,使我們事奉永生的神嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
更何况基督的血呢!基督藉着永恒的圣灵,将自己毫无瑕疵地献给神,他的血难道不能洁净我们的良心脱离致死的行为,使我们事奉永生的神吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
何況基督藉著永遠的靈,將自己無瑕無疵獻給神,他的血豈不更能洗淨你們的心,除去你們的死行,使你們侍奉那永生神嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
何况基督借着永远的灵,将自己无瑕无疵献给神,他的血岂不更能洗净你们的心,除去你们的死行,使你们侍奉那永生神吗?

希 伯 來 書 9:14 Chinese Bible: Union (Traditional)
何 況 基 督 藉 著 永 遠 的 靈 , 將 自 己 無 瑕 無 疵 獻 給 神 , 他 的 血 豈 不 更 能 洗 淨 你 們 的 心 ( 原 文 是 良 心 ) , 除 去 你 們 的 死 行 , 使 你 們 事 奉 那 永 生 神 麼 ?

希 伯 來 書 9:14 Chinese Bible: Union (Simplified)
何 况 基 督 藉 着 永 远 的 灵 , 将 自 己 无 瑕 无 疵 献 给 神 , 他 的 血 岂 不 更 能 洗 净 你 们 的 心 ( 原 文 是 良 心 ) , 除 去 你 们 的 死 行 , 使 你 们 事 奉 那 永 生 神 麽 ?

Poslanica Hebrejima 9:14 Croatian Bible
koliko će više krv Krista - koji po Duhu vječnom samoga sebe bez mane prinese Bogu - očistiti savjest našu od mrtvih djela, na službu Bogu živomu!

Židům 9:14 Czech BKR
Čím více krev Kristova, kterýžto skrze Ducha věčného samého sebe obětoval nepoškvrněného Bohu, očistí svědomí vaše od skutků mrtvých k sloužení Bohu živému?

Hebræerne 9:14 Danish
hvor meget mere skal da Kristi Blod, hans, som ved en evig Aand frembar sig selv lydeløs for Gud, rense eders Samvittighed fra døde Gerninger til at tjene den levende Gud?

Hebreeën 9:14 Dutch Staten Vertaling
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?

Nestle Greek New Testament 1904
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι.

Westcott and Hort 1881
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι.

RP Byzantine Majority Text 2005
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι;

Greek Orthodox Church 1904
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Tischendorf 8th Edition
πόσος μᾶλλον ὁ αἷμα ὁ Χριστός ὅς διά πνεῦμα αἰώνιος ἑαυτοῦ προσφέρω ἄμωμος ὁ θεός καθαρίζω ὁ συνείδησις ὑμεῖς ἀπό νεκρός ἔργον εἰς ὁ λατρεύω θεός ζάω

Scrivener's Textus Receptus 1894
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Stephanus Textus Receptus 1550
πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν ημων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν υμων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι

Stephanus Textus Receptus 1550
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν υμων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ποσω μαλλον το αιμα του Χριστου, ος δια Πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω Θεω, καθαριει την συνειδησιν υμων απο νεκρων εργων, εις το λατρευειν Θεω ζωντι;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν υμων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ποσω μαλλον το αιμα του χριστου ος δια πνευματος αιωνιου εαυτον προσηνεγκεν αμωμον τω θεω καθαριει την συνειδησιν ημων απο νεκρων εργων εις το λατρευειν θεω ζωντι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
posō mallon to haima tou Christou, hos dia Pneumatos aiōniou heauton prosēnenken amōmon tō Theō, kathariei tēn syneidēsin hēmōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein Theō zōnti.

poso mallon to haima tou Christou, hos dia Pneumatos aioniou heauton prosenenken amomon to Theo, kathariei ten syneidesin hemon apo nekron ergon eis to latreuein Theo zonti.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
posō mallon to haima tou christou, hos dia pneumatos aiōniou heauton prosēnenken amōmon tō theō, kathariei tēn syneidēsin hēmōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti.

poso mallon to haima tou christou, hos dia pneumatos aioniou heauton prosenenken amomon to theo, kathariei ten syneidesin hemon apo nekron ergon eis to latreuein theo zonti.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin umōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin umOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin umōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin umOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin umōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin umOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin umōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin umOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Westcott/Hort - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin ēmōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin EmOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9:14 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
posō mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiōniou eauton prosēnenken amōmon tō theō kathariei tēn suneidēsin ēmōn apo nekrōn ergōn eis to latreuein theō zōnti

posO mallon to aima tou christou os dia pneumatos aiOniou eauton prosEnenken amOmon tO theO kathariei tEn suneidEsin EmOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein theO zOnti

Zsidókhoz 9:14 Hungarian: Karoli
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, a ki örökké való Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektõl, hogy szolgáljatok az élõ Istennek.

Al la hebreoj 9:14 Esperanto
kiom pli la sango de Kristo, kiu per la eterna Spirito sin oferis senmakula al Dio, purigos vian konsciencon el malvivaj faroj, por servi al la vivanta Dio?

Kirje heprealaisille 9:14 Finnish: Bible (1776)
Kuinka paljoa enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannut on, on puhdistava omantuntomme kuolevaisista töistä, elävää Jumalaa palvelemaan?

Hébreux 9:14 French: Darby
combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit eternel, s'est offert lui-meme à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, pour que vous serviez le Dieu vivant!

Hébreux 9:14 French: Louis Segond (1910)
combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!

Hébreux 9:14 French: Martin (1744)
Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans nulle tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant?

Hebraeer 9:14 German: Modernized
wieviel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Wandel durch den Heiligen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!

Hebraeer 9:14 German: Luther (1912)
wie viel mehr wird das Blut Christi, der sich selbst ohne allen Fehl durch den ewigen Geist Gott geopfert hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott!

Hebraeer 9:14 German: Textbibel (1899)
wie viel mehr wird das Blut des Christus, der mittelst ewigen Geistes sich selbst fleckenlos Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken zum Dienst des lebendigen Gottes.

Ebrei 9:14 Italian: Riveduta Bible (1927)
quanto più il sangue di Cristo che mediante lo Spirito eterno ha offerto se stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all’Iddio vivente?

Ebrei 9:14 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto sè stesso puro d’ogni colpa a Dio, purificherà egli la vostra coscienza dalle opere morte, per servire all’Iddio vivente?

IBRANI 9:14 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
istimewa pula darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal itu sudah mempersembahkan diri-Nya sendiri dengan tiada bercacat cela kepada Allah itu, menyucikan kita pada batinnya daripada perbuatan yang membawa mati, supaya kamu beribadat kepada Allah yang hidup itu.

Hebrews 9:14 Kabyle: NT
amek ur aɣ-țṣeffin ara idammen n Lmasiḥ yefkan iman-is i Ṛebbi d asfel s tezmert n Ṛṛuḥ n dayem, nețța ur nesɛi lɛib ? Amek ur yessizdig ara ulawen-nneɣ si lecɣal ur nemɛin yețțawin ɣer lmut iwakken a nuɣal d iqeddacen n Sidi Ṛebbi yeddren.

히브리서 9:14 Korean
하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느뇨

Hebraeos 9:14 Latin: Vulgata Clementina
quanto magis sanguis Christi, qui per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi ?

Ebrejiem 9:14 Latvian New Testament
Cik daudz vairāk Kristus asinis, kas Svētajā Garā pats sevi bezvainīgu upurēja Dievam, tīrīs mūsu sirdsapziņu no mirušajiem darbiem, lai kalpotu dzīvajam Dievam.

Laiðkas þydams 9:14 Lithuanian
tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją Dvasią paaukojo save kaip auką be dėmės Dievui, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui.

Hebrews 9:14 Maori
Tera atu to nga toto o te Karaiti, nana nei i tapae atu a ia ano, he mea kohakore, ki te Atua, i runga i ta te Wairua ora tonu; ma era e ma ai o koutou hinengaro i nga mahi mate, e mahi ai koutou ki te Atua ora.

Hebreerne 9:14 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!

Hebreos 9:14 Spanish: La Biblia de las Américas
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?

Hebreos 9:14 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno El mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?

Hebreos 9:14 Spanish: Reina Valera Gómez
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

Hebreos 9:14 Spanish: Reina Valera 1909
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció á sí mismo sin mancha á Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo?

Hebreos 9:14 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿cuánto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios viviente?

Hebreus 9:14 Bíblia King James Atualizada Português
quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo!

Hebreus 9:14 Portugese Bible
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo?   

Evrei 9:14 Romanian: Cornilescu
cu cît mai mult sîngele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S'a adus pe Sine însuş jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!

К Евреям 9:14 Russian: Synodal Translation (1876)
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

К Евреям 9:14 Russian koi8r
то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!

Hebrews 9:14 Shuar New Testament
T·rasha Kristu numpΘ ii tunaarin penkΘ Asakßruiti. T·ramtai yamaikia Tunßa Jßkatniunam J·ana nujai itit Enentßimtumatsuk nekas iwaaku Yus shiir umirkamniaitji. Kristu penkΘ tunaarincha asa tuke Jßkashtin Wakanφ kakarmarijiai Jßkatniunam Yusai surumakmiayi.

Hebreerbrevet 9:14 Swedish (1917)
huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

Waebrania 9:14 Swahili NT
Lakini, kwa damu ya Kristo, mambo makuu zaidi hufanyika! Kwa nguvu za Roho wa milele, Kristo alijitolea mwenyewe dhabihu kamilifu kwa Mungu. Damu yake itatutakasa dhamiri zetu kutokana na matendo yaletayo kifo, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai.

Hebreo 9:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kaniyang sarili na walang dungis sa Dios, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Dios na buhay?

ฮีบรู 9:14 Thai: from KJV
มากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไรพระโลหิตของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ จะได้ทรงชำระใจวินิจฉัยผิดและชอบของท่านทั้งหลายให้พ้นจากการประพฤติที่ตายแล้ว เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

İbraniler 9:14 Turkish
Öyleyse sonsuz Ruh aracılığıyla kendini lekesiz olarak Tanrıya sunmuş olan Mesihin kanının, diri Tanrıya kulluk edebilmemiz için vicdanımızı ölü işlerden temizleyeceği ne kadar daha kesindir!

Евреи 9:14 Ukrainian: NT
то скілько більше кров Христа, що Духом вічнїм принїс себе непорочного Богу, очистить совість вашу від мертвих діл, щоб служити Богу живому?

Hebrews 9:14 Uma New Testament
peliu-liu-nami raa' Kristus! Hante pekeni Inoha' Tomoroli' to tuwu' duu' kahae-hae-na, Kristus mpotonu woto-na moto-mi hi Alata'ala raponcawa pepue' to uma ria kakuraa' -na. Raa' -na toe mpobohoi' nono-ta ngkai hawe'ea gau' to uma ria kalaua-na, bona ma'ala-tamo mepue' hi Alata'ala to Tuwu'.

Heâ-bô-rô 9:14 Vietnamese (1934)
huống chi huyết của Ðấng Christ, là Ðấng nhờ Ðức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Ðức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Ðức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!

Hebrews 9:13
Top of Page
Top of Page