Евреи 7
Bulgarian
1Защото тоя Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, Който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, 2комуто Авраам отдели и десетък от всичката [плячка]- тоя, който е първо, по значението [на името му], цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир, 3 - без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник.

4А помислете, колко велик беше тоя човек, комуто патриарх Авраам даде и десетък от най-добрата плячка. 5Защото, докато ония от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десетък от людете, сиреч, от братята си, ако и тия да са произлезли от чреслата на Авраама, 6той, обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десетък от Авраама и благослови този, комуто бяха дадени обещанията. 7А безспорно по-долният се благославя от по-горния. 8И в единия случай смъртните човеци вземат десетък, а в другия- тоя, за когото се свидетелствува, че живее. 9И, тъй да кажа, сам Левий, който взема десетък, даде десетък чрез Авраама; 10защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна [Авраама].

11Прочее, ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство (защото под него людете получиха закона), каква нужда [е имало] вече да се издигне друг свещеник, според Мелхиседековия чин, и да се не счита според Аароновия чин? 12Защото, ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона. 13Понеже тоя, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на олтара. 14Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, относно което племе Моисей не каза нищо за свещеници. 15Това, [що казваме], става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседека се издига друг свещеник, 16Който се установи не по закон, [изразен] в плътска заповед, но по силата на един безконечен живот;

17защото [за Него] свидетелствува: "Ти си свещеник до века Според чина Мелхиседеков";

18защото [по тоя начин] се унищожава по-предишната заповед, поради нейната слабост и безполезност, 19(понеже законът не е усъвършенствувал нищо), и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога. 20И колкото [е важно това, че] Той не [е станал свещеник] без заклеване,

21(защото те ставаха свещеници без заклеване, а Той със заклеване от страна на Този, Който Му казва: "Господ се закле и не ще се разкае"), [като каза]: Ти си свещеник до века,

22толкоз на по-добър завет Исус стана поръчител.

23При това, поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават [в чина си], 24но Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. 25Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

26Защото такъв първосвещеник ни трябваше: свет, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен по-горе от небесата; 27Който няма нужда всеки ден, като ония първосвещеници, да принася жертви първо за своите грехове, после [за греховете на] людете; защото стори това веднъж за винаги, като принесе Себе Си. 28Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци; а думите на клетвата, която беше подир закона, [поставят] Сина, Който е усъвършенствуван за винаги.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Hebrews 6
Top of Page
Top of Page