Битие 43
Bulgarian
1А гладът ставаше голям по земята. 2И като изядоха житото, което донесоха от Египет, баща им рече: Идете пак, купете ни малко храна. 3А Юда, като му говореше каза: Човекът строго ни заръча, казвайки: Няма да видите лицето ми, ако брат ви не бъде с вас. 4Ако изпратиш брата ни с нас, ще слезем и ще ти купим храна; 5но ако не го изпратиш, няма да слезем; защото човекът ни рече: Няма да видите лицето ми, ако брат ви не бъде с вас. 6А Израил рече: Защо ми сторихте това зло та казахте на човека, че имате и друг брат? 7А те рекоха: Човекът разпита подробно за нас и за рода ни, като ни каза: Баща ви жив ли е още? имате ли [и друг] брат? И ние му отговорихме според тия [негови] думи. От где да знаем ние, че щеше да каже: Доведете брата си. 8Тогава, Юда рече на баща си, Израиля: Изпрати детето с мене, и да станем да отидем, за да живеем и да не измрем- и ние, ти и чадата ни. 9Аз отговарям за него; от моята ръка го искай; ако не ти го доведа и не го представя пред тебе, тогава нека съм виновен пред тебе за винаги. 10Понеже, ако не бяхме се бавили, без друго до сега бихме се върнали втори път.

11Тогава, баща им Израил каза: Ако е тъй, това сторете: вземете в съдовете си от най-хубавите плодове на [нашата] земя- малко балсама и малко мед, аромати и смирна, фъстъци и бадеми- та ги занесете подарък на човека; 12вземете двойно [повече] пари в ръцете си, върнатите в чувалите ви пари, повърнете с ръцете си: може да е станало грешка. 13Вземете и брата си та станете и идете при човека. 14А Бог Всемогъщи да ви даде да придобиете благоволението на човека, та да пусне другия ви брат и Вениамина. А аз, ако е речено да [остана] без чада, нека остана без чада. 15Тогава човеците, като взеха тоя подарък, взеха двойно [повече] пари в ръцете си и Вениамина; и станаха та слязоха в Египет и представиха се на Иосифа.

16А Иосиф, като видя Вениамина с тях, рече на домакина си: Заведи тия човеци у дома [ми] и заколи, каквото трябва и приготви; защото човеците ще обядват с мене на пладне. 17И човекът стори, каквото поръча Иосиф, и той въведе човеците в Иосифовия дом. 18А човеците се уплашиха, загдето ги поведоха в Иосифовия дом, и рекоха: Поради парите, върнати в чувалите ни първия път, ни повеждат, за да намери повод против нас, да ни нападне и да зароби нас и ослите ни. 19Затова те се приближиха при Иосифовия домакин и говориха му при вратата на дома, казвайки: 20Послушай, господарю, слязохме първия път да си купим храна; 21а [на връщане], когато дойдохме до мястото за пренощуване и отворихме чувалите си, ето, на всеки парите бяха в чувала му, парите ни напълно: затова ги донесохме обратно в ръцете си. 22Донесохме и други пари в ръцете си, за да купим храна; не знаем, кой тури парите ни в чувалите ни. 23А той каза: Бъдете спокойни, не бойте се; Бог ваш и Бог на баща ви, ви даде скритото в чувалите ви съкровище; аз получих парите ви. Тогава изведе при тях Симеона. 24И [домакинът] въведе човеците в Иосифовия дом и им даде вода та си умиха нозете; даде и храна за ослите им. 25А те приготвиха подаръка за Иосифа преди да дойде на пладне; защото чуха, че там щели да ядат хляб.

26И когато дойде Иосиф у дома, поднесоха му в къщи подаръка, който беше в ръцете им; и му се поклониха до земята. 27И след като ги разпита за здравето им, рече: Здрав ли е баща ви, старецът, за когото ми говорихте? Жив ли е още? 28А те казаха: Здрав е слугата ти, баща ни, жив е още. И наведоха се та се поклониха. 29И като подигна очи видя едноутробния си брат Вениамин и каза: Тоя ли е най-младият ви брат, за когото ми говорихте? И рече: Бог да бъде милостив към тебе, чадо мое. 30И Иосиф бързо се оттегли, защото сърцето му се развълнува за брата му; и като искаше да плаче, влезе в стаята си и плака там. 31После уми лицето си и излезе и задържайки се рече: Сложете хляб. 32И сложиха отделно за него, отделно за тях и отделно за египтяните, които ядяха с него; защото не биваше египтяните да ядат хляб с евреите, понеже това е гнусота за египтяните. 33И насядаха пред него, първородният според първородството му, и най-младият според младостта му; и човеците се чудеха помежду си. 34И [Иосиф] им пращаше от ястията си; а Вениаминовият дял беше пет пъти по-голям от дела на когото и да било от тях. И те пиха, пиха изобилно с него.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Genesis 42
Top of Page
Top of Page