Данаил 11
Bulgarian
1А в първата година на мидянина Дария аз [Гавриил] стоях да го укрепя и уякча. 2И сега ще ти явя истината. Ето, още трима царе ще се издигнат в Персия; и четвъртият ще бъде много по-богат от всички тях; и когато се засили чрез богатството си ще повдигне всичко против гръцкото царство. 3И ще се издигне един мощен цар, който ще царува с голяма власт и ще действува според волята си. 4А щом се издигне той, царството му ще се съсипе и ще се раздели към четирите небесни ветрища, но не на наследниците му, нито ще владеят над толкова над колкото той е владял; защото царството му ще се изкорени и [раздели] на други освен тях.

5И южният цар ще се уякчи; но един от началниците му ще стане по-силен от него и ще владее; владичеството му ще бъде голямо владичество. 6И подир няколко години ще се сдружат; и дъщерята на южния цар ще дойде при северния цар за да направи спогодба; но тя няма да задържа силата на мишцата си; също и той няма да стои, нито мишцата му; но тя ще бъде предадена, както и ония, които я водеха, и родителят й, и оня, който я крепеше в ония времена. 7Но вместо него ще се издигне един отрасъл от корените й; и като дойде против войската ще влезе в крепостите на северния цар, ще действува против тях, и ще преодолее; 8тоже и боговете им ще докара пленници в Египет, с леяните им идоли [и] с отбраните им сребърни и златни съдове; и той ще се въздържа няколко години да не [напада] северния цар. 9А оня ще влезе в царството на южния цар, но ще се върне в земята си.

10И синовете му ще воюват, и ще съберат множество от големи войски, които ще дойдат с устрем, ще нахлуят и ще заминат; а завръщайки се ще воюват дори до крепостта му. 11И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе ще се бие с него- със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка. 12И като закара множеството, сърцето му ще се надигне; и при все че повали десетки хиляди, пак няма да преодолее. 13Защото северният цар, завръщайки се, ще опълчи множество по-голямо от първото, и в края на определените години ще дойде с устрем, с голяма войска и с много имот.

14И в ония времена ще въстанат против южния цар; ще се подигнат и насилниците от твоите люде за да потвърдят видението; но ще паднат; 15И тъй, северният цар ще дойде, ще издигне могила и ще превземе укрепените градове; и нито мишците на южния [цар] нито отбраните му люде не [ще могат] да му противостоят, нито ще има сила да противостои. 16Но оня, който иде против него, ще действува според волята си, и не ще има кой да му противостои; и ще застане в славната земя, и в ръцете му ще бъде разрушителна [сила]. 17И ще насочи лицето си да дойде със силата на цялото си царство, и ще му предложи справедливи условия, и ще действува [според тях]; а ще му даде [най-отбраната] дъщеря между жените за да го разврати, но това не ще успее, нито ще го ползува. 18После ще обърне лицето си към островите и ще завладее много [от тях]; но един военачалник ще направи да престане нанесеният от него укор; дори, при това, ще възвърне укора му върху самия него. 19Тогава ще обърне лицето си към крепостите на своята земя; но ще се препъне и падне, и няма да се намери.

20Тогава, вместо него, ще се издигне един, който ще изпрати бирник по най-славната [част] на царството; но в малко време ще загине, и то не чрез гняв нито чрез бой. 21И вместо него ще се издигне един нищожен човек, комуто не ще отдадат царска почит, но той ще дойде във време, [когато са] спокойни, и ще завладее царството чрез ласкателство. 22И със силата на потопа, ще бъдат пометени и строшени пред него, да! още и сам съюзеният [с него] военачалник. 23И след като сключи с него съюз ще постъпва измамливо; защото ще възлезе и ще преодолее [само] с малко люде. 24Във време, [когато са] спокойни ще дойде в най-плодородните места на областта и ще извърши това, което не са извършили бащите му или прадедите му; ще раздели между тях грабеж, користи и имот; даже ще измисли хитростите си против крепостите, но [само] за време. 25И ще подигне силата си и мъжеството си против южния цар с голяма войска; и южният цар ще се бие [с него] в битка с голяма и много силна войска; но не ще може да устои, защото ще измислят хитрости против него. 26Да! ония, които ядат от изрядните му ястия ще го погубят; и от войската му, [макар да е многочислена] като потоп, мнозина ще паднат убити. 27А сърцата на двамата тия царе ще бъдат [предадени] на зло, и ще говорят лъжи на същата трапеза; но това не ще успее, понеже, при все това, краят ще бъде, в определеното време. 28Тогава ще се върне в земята си с много имот; и сърцето му ще бъде против светия завет; и като действува [по волята си], ще се върне в земята си.

29На определеното време той ще се върне и дойде към юг; но последният път не ще бъде като първия; 30защото китимски кораби ще дойдат против него; по която причина той, огорчен, наново ще се разяри против светия завет, и ще действува [по волята си]; даже, като се завърне, ще се споразумее с ония, които са оставили светия завет. 31И от него ще се подигнат сили, които ще омърсят светилището, да! крепостта, ще премахнат всегдашната [жертва], и ще издигнат мерзостта, която докарва запустение. 32И ще изврати с ласкателства ония, които беззаконствуват против завета; но людете, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат [подвизи]. 33И разумните между людете ще научат мнозина; при все това, ще падат от меч и от пламък, чрез пленение и чрез разграбване, [много] дни. 34А когато паднат, ще им се достави малко помощ; обаче мнозина ще се присъединят към тях чрез ласкателства. 35Дори някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани, та да се очистят и да се избелят, до края на времето; защото и то ще [стане] в определеното време.

36И царят ще действува според волята си, ще се надигне и ще се възвеличи над всякакъв бог, и ще говори чудесно, надменно против Бога на боговете; и ще благоденствува догдето се изчерпи негодуванието; защото определеното ще се изпълни. 37И няма да зачита боговете на бащите си, нито обичната на жените [богиня], нито ще зачита някакъв бог; защото ще направи себе си на по-велик от всички [тях]. 38А вместо Него ще почита бога на крепостите; да! със злато и сребро, със скъпоценни камъни и с желателни вещи, ще почита един бог, когото бащите му не са познавали. 39С помощта на един чужд бог той ще постъпи с най-силните крепости; ще умножи слава на ония, които го признаят, и ще ги постави владетели над мнозина; и ще раздели земята [между тях] срещу заплата.

40И в края на времето, южният цар ще се сблъска с него; и северният цар ще дойде против него като вихрушка, с колесници и конници и много кораби; и като влезе в страните ще нахлуе и замине. 41Ще влезе и в славната земя, и много [страни] ще се разорят; но следните ще се избавят от ръката му: Едом, Моав и главният [град] на амонците. 42Ще простре ръката си върху страните; и Египетската земя няма да избегне. 43Защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет; и либийците и етиопяните [ще бъдат заставени] да следват по стъпките му. 44Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. 45И ще постави шатрите на палата си между моретата, върху славния свет хълм; но при все това, ще постигне края си, и не ще има кой да му помага.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Daniel 10
Top of Page
Top of Page