1 Солунци 4
Bulgarian
1Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), [така] да преуспявате повече и повече. 2Защото знаете, какви поръчки ви дадохме от името на Господа Исуса. 3Понеже това е Божията воля- вашето освещение: да се въздържате от блудство; 4да знае всеки от вас, как да държи своя съсъд със светост и почест, 5не в страстна похот, както и езичниците, които не знаят Бога; 6и да не престъпва [никой], та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме. 7Защото Бог не ни е призовал на нечистота, а на светост. 8Затуй, който отхвърля [това], не отхвърля човека, но Бога. Който ви дава Светия Си Дух.

9А за братолюбието няма нужда да ви пиша; защото сами вие сте научени от Бога да се любите един друг; 10понеже и правите това на всичките братя по цяла Македония. Но молим ви се, братя, да преуспявате [в това] повече и повече 11и усърдно да се стараете да живеете тихо, да вършите своите работи и да работите с ръцете си, както ви заръчахме; 12за да се обхождате благоприлично пред външните и да нямате нужда от нищо.

13А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. 14Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. 15Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. 16Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; 17после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. 18И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page