1 Солунци 3
Bulgarian
1Затова, когато не можахме вече да търпим, намерихме за добре да останем сами в Атина; 2и изпратихме Тимотея нашия брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви, 3та да се не колебае никой от тия скърби; защото вие знаете, че на това сме определени. 4Защото, когато бяхме при вас, казахме ви предварително, че има да претърпим беди; което и стана, както знаете. 5И по тая причина, когато не можах вече да търпя, пратих да узная за вярата ви, да не би да ви е изкусил изкусителят, и трудът ни да бъде напразно.

6А когато Тимотей дойде още сега при нас, та ни донесе добри вести за вярата и любовта ви, и че имате всякога добри спомени за нас и желаете да ни видите, както и ние вас, 7тогава, братя, при всичката наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви; 8понеже ние сега живеем, ако вие стоите твърдо в Господа. 9Защото как можем [достатъчно] да благодарим на Бога за вас поради всичката радост, с която се радваме за вас пред нашия Бог? 10Нощем и денем се молим преусърдно да видим лицето ви и да допълним това, което не достига на вярата ви.

11А сам нашият Бог и Отец и нашият Господ Исус дано управи пътя ни към вас. 12И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние [преизобилваме] към вас, 13за да утвърди сърцата ви непорочни в светост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

1 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page