1 Thessalonians 4:1
New International Version
As for other matters, brothers and sisters, we instructed you how to live in order to please God, as in fact you are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more.

New Living Translation
Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God, as we have taught you. You live this way already, and we encourage you to do so even more.

English Standard Version
Finally, then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more.

Berean Study Bible
Finally, brothers, we ask and encourage you in the Lord Jesus to live in a way that is pleasing to God, just as you have received from us. This is how you already live, so you should do so all the more.

New American Standard Bible
Finally then, brethren, we request and exhort you in the Lord Jesus, that as you received from us instruction as to how you ought to walk and please God (just as you actually do walk), that you excel still more.

King James Bible
Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

Holman Christian Standard Bible
Finally then, brothers, we ask and encourage you in the Lord Jesus, that as you have received from us how you must walk and please God--as you are doing--do so even more.

International Standard Version
Now then, brothers, you learned from us how you ought to live and to please God, as in fact you are doing. We ask and encourage you in the Lord to do so even more.

NET Bible
Finally then, brothers and sisters, we ask you and urge you in the Lord Jesus, that as you received instruction from us about how you must live and please God (as you are in fact living) that you do so more and more.

Aramaic Bible in Plain English
Therefore, my brethren, we beg of you and pray earnestly for you in our Lord Yeshua that as you have received of us how you must walk and please God, that you may grow all the more.

GOD'S WORD® Translation
Now then, brothers and sisters, because of the Lord Jesus we ask and encourage you to excel in living a God-pleasing life even more than you already do. Do this the way we taught you.

Jubilee Bible 2000
It is in order then, brethren, that we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that in the manner ye were taught of us how ye ought to walk and to please God, so ye would continue to grow.

King James 2000 Bible
Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more.

American King James Version
Furthermore then we beseech you, brothers, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us how you ought to walk and to please God, so you would abound more and more.

American Standard Version
Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk, --that ye abound more and more.

Douay-Rheims Bible
For the rest therefore, brethren, we pray and beseech you in the Lord Jesus, that as you have received from us, how you ought to walk, and to please God, so also you would walk, that you may abound the more.

Darby Bible Translation
For the rest, then, brethren, we beg you and exhort you in [the] Lord Jesus, even as ye have received from us how ye ought to walk and please God, even as ye also do walk, that ye would abound still more.

English Revised Version
Finally then, brethren, we beseech and exhort you in the Lord Jesus, that, as ye received of us how ye ought to walk and to please God, even as ye do walk,--that ye abound more and more.

Webster's Bible Translation
Furthermore then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received from us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more.

Weymouth New Testament
Moreover, brethren, as you learnt from our lips the lives which you ought to live, and do live, so as to please God, we beg and exhort you in the name of the Lord Jesus to live them more and more truly.

World English Bible
Finally then, brothers, we beg and exhort you in the Lord Jesus, that as you received from us how you ought to walk and to please God, that you abound more and more.

Young's Literal Translation
As to the rest, then, brethren, we request you, and call upon you in the Lord Jesus, as ye did receive from us how it behoveth you to walk and to please God, that ye may abound the more,

1 Thessalonisense 4:1 Afrikaans PWL
My broers, ons vra daarom van julle en bid ernstig vir julle in ons Meester, Yeshua, dat julle al hoe meer mag groei, soos julle van ons ontvang het hoe julle moet leef en God tevrede stel,

1 Thesalonikasve 4:1 Albanian
Sa për të tjerat, pra, vëllezër, ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje në Zotin Jezus që, sikundër morët prej nesh se si duhet të ecni për t'i pëlqyer Perëndisë, kështu të teproni edhe më shumë.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 4:1 Arabic: Smith & Van Dyke
فمن ثم ايها الاخوة نسألكم ونطلب اليكم في الرب يسوع انكم كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا وترضوا الله تزدادون اكثر.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 4:1 Armenian (Western): NT
Ուրեմն, եղբայրնե՛ր, կը թախանձենք ձեզի ու կը յորդորենք ձեզ Տէր Յիսուսով, որպէսզի՝ ինչպէս ընդունեցիք մեզմէ թէ ի՛նչպէս պէտք է ընթանաք եւ հաճեցնէք Աստուած՝ ա՛լ աւելի ճոխանաք անոր մէջ,

1 Thessaloniceanoetara. 4:1 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Gaineracoaz bada anayeác, othoizten çaituztegu, eta requeritzen Iesus Iaunaz, gureganic recebitu vkan duçuen beçala, nola ebili behar çareten eta Iaincoaren gogaraco içan, guerotic guerora auançago çaitezten.

De Tessyloninger A 4:1 Bavarian
Und non öbbs, Brüeder: Ös habtß ja glernt von üns, wieß löbn müesstß, däß s yn n Herrgot recht ist; und dös tuetß aau. In n Nam von n Iesenn aber bitt myr und erman myr enk: Ayn Weeng öbbs geet allweil non!

1 Солунци 4:1 Bulgarian
Впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, щото, както сте научили от нас, как трябва да се обхождате и да угождавате на Бога, (както и се обхождате), [така] да преуспявате повече и повече.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
此外,弟兄們,我們在主耶穌裡請求你們、勸勉你們:既然從我們學到了該怎樣行事為人,怎樣討神的喜悅——就像你們也在行的——你們就要更加努力,

中文标准译本 (CSB Simplified)
此外,弟兄们,我们在主耶稣里请求你们、劝勉你们:既然从我们学到了该怎样行事为人,怎样讨神的喜悦——就像你们也在行的——你们就要更加努力,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
弟兄們,我還有話說,我們靠著主耶穌求你們勸你們:你們既然受了我們的教訓,知道該怎樣行可以討神的喜悅,就要照你們現在所行的更加勉勵。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
弟兄们,我还有话说,我们靠着主耶稣求你们劝你们:你们既然受了我们的教训,知道该怎样行可以讨神的喜悦,就要照你们现在所行的更加勉励。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 4:1 Chinese Bible: Union (Traditional)
弟 兄 們 , 我 還 有 話 說 : 我 們 靠 著 主 耶 穌 求 你 們 , 勸 你 們 , 你 們 既 然 受 了 我 們 的 教 訓 , 知 道 該 怎 樣 行 可 以 討 神 的 喜 悅 , 就 要 照 你 們 現 在 所 行 的 更 加 勉 勵 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 4:1 Chinese Bible: Union (Simplified)
弟 兄 们 , 我 还 有 话 说 : 我 们 靠 着 主 耶 稣 求 你 们 , 劝 你 们 , 你 们 既 然 受 了 我 们 的 教 训 , 知 道 该 怎 样 行 可 以 讨 神 的 喜 悦 , 就 要 照 你 们 现 在 所 行 的 更 加 勉 励 。

Prva poslanica Solunjanima 4:1 Croatian Bible
Uostalom, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujete!

První Tesalonickým 4:1 Czech BKR
Dále pak, bratří, prosíme vás, a napomínáme v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu, v tom abyste se rozhojnili více.

1 Tessalonikerne 4:1 Danish
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.

1 Thessalonicenzen 4:1 Dutch Staten Vertaling
Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.

Nestle Greek New Testament 1904
Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

Westcott and Hort 1881
Λοιπόν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Λοιπόν, [οὖν] ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

RP Byzantine Majority Text 2005
Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

Greek Orthodox Church 1904
Τὸ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον·

Tischendorf 8th Edition
λοιπόν οὖν ἀδελφός ἐρωτάω ὑμεῖς καί παρακαλέω ἐν κύριος Ἰησοῦς ἵνα καθώς παραλαμβάνω παρά ἡμᾶς ὁ πῶς δεῖ ὑμεῖς περιπατέω καί ἀρέσκω θεός καθώς καί περιπατέω ἵνα περισσεύω μᾶλλον

Scrivener's Textus Receptus 1894
Τὸ λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν Θεῷ, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ Λοιπὸν οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ καθὼς παρελάβετε παρ' ἡμῶν Τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ ἵνα περισσεύητε μᾶλλον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λοιπον αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου [ινα] καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω καθως και περιπατειτε ινα περισσευητε μαλλον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λοιπον ουν αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου ινα καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω καθως και περιπατειτε ινα περισσευητε μαλλον

Stephanus Textus Receptus 1550
το λοιπον ουν αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω ινα περισσευητε μαλλον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Το λοιπον ουν, αδελφοι, ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν Κυριω Ιησου, καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν Θεω, ινα περισσευητε μαλλον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
[το] λοιπον ουν αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω ινα περισσευητε μαλλον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λοιπον {VAR2: ουν } αδελφοι ερωτωμεν υμας και παρακαλουμεν εν κυριω ιησου {VAR1: [ινα] } {VAR2: ινα } καθως παρελαβετε παρ ημων το πως δει υμας περιπατειν και αρεσκειν θεω καθως και περιπατειτε ινα περισσευητε μαλλον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Loipon oun, adelphoi, erōtōmen hymas kai parakaloumen en Kyriō Iēsou, hina kathōs parelabete par’ hēmōn to pōs dei hymas peripatein kai areskein Theō, kathōs kai peripateite, hina perisseuēte mallon.

Loipon oun, adelphoi, erotomen hymas kai parakaloumen en Kyrio Iesou, hina kathos parelabete par’ hemon to pos dei hymas peripatein kai areskein Theo, kathos kai peripateite, hina perisseuete mallon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Loipon, adelphoi, erōtōmen hymas kai parakaloumen en kyriō Iēsou, hina kathōs parelabete par' hēmōn to pōs dei hymas peripatein kai areskein theō, kathōs kai peripateite, hina perisseuēte mallon.

Loipon, adelphoi, erotomen hymas kai parakaloumen en kyrio Iesou, hina kathos parelabete par' hemon to pos dei hymas peripatein kai areskein theo, kathos kai peripateite, hina perisseuete mallon.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
loipon oun adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou ina kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō kathōs kai peripateite ina perisseuēte mallon

loipon oun adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou ina kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO kathOs kai peripateite ina perisseuEte mallon

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
[to] loipon oun adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō ina perisseuēte mallon

[to] loipon oun adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO ina perisseuEte mallon

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
to loipon oun adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō ina perisseuēte mallon

to loipon oun adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO ina perisseuEte mallon

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
to loipon oun adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō ina perisseuēte mallon

to loipon oun adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO ina perisseuEte mallon

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Westcott/Hort - Transliterated
loipon adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou [ina] kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō kathōs kai peripateite ina perisseuēte mallon

loipon adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou [ina] kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO kathOs kai peripateite ina perisseuEte mallon

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:1 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
loipon {UBS4: oun } adelphoi erōtōmen umas kai parakaloumen en kuriō iēsou {WH: [ina] } {UBS4: ina } kathōs parelabete par ēmōn to pōs dei umas peripatein kai areskein theō kathōs kai peripateite ina perisseuēte mallon

loipon {UBS4: oun} adelphoi erOtOmen umas kai parakaloumen en kuriO iEsou {WH: [ina]} {UBS4: ina} kathOs parelabete par EmOn to pOs dei umas peripatein kai areskein theO kathOs kai peripateite ina perisseuEte mallon

1 Tesszalonika 4:1 Hungarian: Karoli
Továbbá pedig kérünk titeket, atyámfiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy a szerint, a mint tõlünk tanultátok, mimódon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek: mindinkább gyarapodjatok.

Al la tesalonikanoj 1 4:1 Esperanto
Fine do, fratoj, ni petegas kaj admonas vin en la Sinjoro Jesuo, ke kiamaniere vi lernis de ni, kiel vi devus iradi kaj placxi al Dio (kaj vi ja tiel iradas), tiamaniere vi pli kaj pli abunde agu.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4:1 Finnish: Bible (1776)
Vielä siis, rakkaat veljet, rukoilemme me teitä ja neuvomme Herrassa Jesuksessa, niinkuin te meiltä saaneet olette, kuinka teidän vaeltaman ja Jumalalle kelpaaman pitää, että te täydellisemmäksi tulisitte.

1 Thessaloniciens 4:1 French: Darby
Au reste donc, freres, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jesus, pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle maniere il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus.

1 Thessaloniciens 4:1 French: Louis Segond (1910)
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.

1 Thessaloniciens 4:1 French: Martin (1744)
Au reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire, et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès.

1 Thessalonicher 4:1 German: Modernized
Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem HERRN Jesu (nachdem ihr von uns empfangen habt, wie ihr sollet wandeln und Gott gefallen), daß ihr immer völliger werdet.

1 Thessalonicher 4:1 German: Luther (1912)
Weiter, liebe Brüder, bitten wir euch und ermahnen in dem HERRN Jesus (nach dem ihr von uns empfangen habt, wie ihr solltet wandeln und Gott gefallen), daß ihr immer völliger werdet.

1 Thessalonicher 4:1 German: Textbibel (1899)
Weiter nun, Brüder, bitten und mahnen wir euch im Herrn Jesus, daß ihr immerzu fortfahret zu wandeln, wie ihr von uns gehört habt, daß es sein Muß, um Gott zu gefallen, und wie ihr es schon thut;

1 Tessalonicesi 4:1 Italian: Riveduta Bible (1927)
Del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio (ed è così che già vi conducete), vi preghiamo e vi esortiamo nel Signor Gesù a vie più progredire.

1 Tessalonicesi 4:1 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
NEL rimanente adunque, fratelli, noi vi preghiamo, ed esortiamo nel Signore Gesù, che, come avete da noi ricevuto come vi convien camminare, e piacere a Dio, in ciò vie più abbondiate.

1 TES 4:1 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan lagi, hai saudara-saudaraku, kami mintalah dan memberi kamu nasehat di dalam Tuhan Yesus, yaitu sebagaimana sudah kamu terima daripada kami bagaimana yang patut kamu melakukan dirimu dan menyukakan Allah, (seperti yang kamu lakukan juga), supaya kamu makin bertambah-tambah usaha.

1 Thessalonians 4:1 Kabyle: NT
Ay atmaten, tlemdem s ɣuṛ-nneɣ amek ara teddum iwakken aț-țɛeǧbem i Sidi Ṛebbi ; a kkun nenhu s yisem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ kemmlet ɣer zdat iwakken aț țimɣuṛem.

데살로니가전서 4:1 Korean
종말로 형제들아 우리가 주 예수 안에서 너희에게 구하고 권면하노니 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님께 기쁘시게 할 것을 우리에게 받았으니 곧 너희 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라

I Thessalonicenses 4:1 Latin: Vulgata Clementina
De cetero ergo, fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Jesu, ut quemadmodum accepistis a nobis quomodo oporteat vos ambulare, et placere Deo, sic et ambuletis ut abundetis magis.

Tesaloniķiešiem 1 4:1 Latvian New Testament
Tālāk, brāļi, mēs jūs lūdzam un pamudinām Kunga Jēzus vārdā, lai jūs, dzirdējuši no mums, kā jādzīvo, tā arī dzīvotu un arvien kļūtu nopelniem bagātāki, lai patiktu Dievam.

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 4:1 Lithuanian
Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui­taip ir elkitės, darydami vis daugiau pažangos!

1 Thessalonians 4:1 Maori
Heoi, e oku teina, he mea tenei na matou, he whakahau ki a koutou i roto i te Ariki, i a Ihu, kua riro atu na hoki ta matou i a koutou, a e meinga na hoki e koutou, ara te tikanga mo ta koutou haere, mo ta koutou whakamanawareka atu ki te Atua, n a, kia tino hira rawa tera a koutou.

1 Tessalonikerne 4:1 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For øvrig altså, brødre, ber og formaner vi eder i den Herre Jesus at likesom I har lært av oss hvorledes I bør vandre og tekkes Gud, således som I også gjør, så må I enn mere gjøre fremgang deri.

1 Tesalonicenses 4:1 Spanish: La Biblia de las Américas
Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y más.

1 Tesalonicenses 4:1 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por lo demás, hermanos, les rogamos, y les exhortamos en el Señor Jesús, que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar (se deben conducir) y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más.

1 Tesalonicenses 4:1 Spanish: Reina Valera Gómez
Además os rogamos hermanos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo debéis de conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.

1 Tesalonicenses 4:1 Spanish: Reina Valera 1909
RESTA pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar á Dios, así vayáis creciendo.

1 Tesalonicenses 4:1 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar, y agradar a Dios, así vayáis creciendo.

1 Tessalonicenses 4:1 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim estais caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais.

1 Tessalonicenses 4:1 Portugese Bible
Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estais fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais.   

1 Tesaloniceni 4:1 Romanian: Cornilescu
Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat dela noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.

1-е Фессалоникийцам 4:1 Russian: Synodal Translation (1876)
За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,

1-е Фессалоникийцам 4:1 Russian koi8r
За сим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,

1 Thessalonians 4:1 Shuar New Testament
Iikia Uunt Jesus akupkamuitji. Tuma asar nu kakarmajai atumniasha ju T·ratarum tusan akupeajrume. Atumsha iwiaaku pujarmena nui Yus shiir waramtiksatarum tura tuke pΘnker T·rukrum wetarum tusar seajrume. Iisha nuik atumin unuiniarmajrumna N·tiksarmek T·ratarum.

1 Thessalonikerbreve 4:1 Swedish (1917)
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

1 Wathesalonike 4:1 Swahili NT
Hatimaye, ndugu zangu, mmejifunza kutoka kwetu namna mnavyopaswa kuishi ili kumpendeza Mungu. Na kweli mmekuwa mnaishi hivyo. Sasa tunawaombeni na kuwasihi kwa jina la Bwana Yesu mfanye vema zaidi.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:1 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 4:1 Tawallamat Tamajaq NT
Imǝdrayan-nana, nǝssosan-kawan ǝmmǝk was za tagim tǝmǝddurt ta daɣ za tǝgrǝzam i Mǝššina, amaran harwa ǝmǝrǝdda da awen daɣ as tǝlkamam. Ǝmǝrǝdda nǝgmay daɣ-wan ǝs gǝlleyat s esǝm n Ǝmǝli Ɣaysa ad tǝššitim daɣ anamod wen.

1 เธสะโลนิกา 4:1 Thai: from KJV
พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่า ท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะประพฤติอย่างไร จึงจะเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านประพฤติอย่างนั้นยิ่งๆขึ้นไป

1 Selanikiler 4:1 Turkish
Kardeşler, nasıl yaşamanız, Tanrıyı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz.

1 Солунци 4:1 Ukrainian: NT
Дальше ж благаємо вас, браттє, і напоминаємо в Господі Ісусї, яко ж прийняли від нас, як подобав вам ходити й угождати Богові, так щоб більш (у тому) достаткували.

1 Thessalonians 4:1 Uma New Testament
Ka'omea-na ompi', kiperapi' bona nituku' hawa' -hawa' to ni'epe-mi ngkai kai', bona po'ingku-ni mpotuku' konoa Alata'ala. Kakoo-kono-na, lompe' -mi po'ingku-ni toe lau. Aga hante kuasa to nawai' -kakai Pue' Yesus, kiperapi' pai' kiparesai' mpu'u-koi bona nidonihii tena-pidi kalompe' po'ingku-ni toe-e.

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:1 Vietnamese (1934)
Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Ðức Chúa Trời, và điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhơn Ðức Chúa Jêsus xin và cầu anh em phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.

1 Thessalonians 3:13
Top of Page
Top of Page