1 Thessalonians 4:6
New International Version
and that in this matter no one should wrong or take advantage of a brother or sister. The Lord will punish all those who commit such sins, as we told you and warned you before.

New Living Translation
Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife, for the Lord avenges all such sins, as we have solemnly warned you before.

English Standard Version
that no one transgress and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warned you.

Berean Study Bible
and no one should ever violate or exploit his brother in this regard, because the Lord will avenge all such acts, as we have already told you and solemnly warned you.

New American Standard Bible
and that no man transgress and defraud his brother in the matter because the Lord is the avenger in all these things, just as we also told you before and solemnly warned you.

King James Bible
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

Holman Christian Standard Bible
This means one must not transgress against and defraud his brother in this matter, because the Lord is an avenger of all these offenses, as we also previously told and warned you.

International Standard Version
Furthermore, you must never take advantage of or exploit a brother in this regard, because the Lord avenges all these things, just as we already told you and warned you.

NET Bible
In this matter no one should violate the rights of his brother or take advantage of him, because the Lord is the avenger in all these cases, as we also told you earlier and warned you solemnly.

Aramaic Bible in Plain English
Neither should you presume to violate and take advantage, anyone, of his brother in this matter, because our Lord is the avenger of all such, just as we have said before and testified to you,

GOD'S WORD® Translation
No one should take advantage of or exploit other believers that way. The Lord is the one who punishes people for all these things. We've already told you and warned you about this.

Jubilee Bible 2000
that no one oppress and defraud his brother in any matter because the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

King James 2000 Bible
That no man transgress and wrong his brother in any matter: because the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

American King James Version
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because that the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

American Standard Version
that no man transgress, and wrong his brother in the matter: because the Lord is an avenger in all these things, as also we forewarned you and testified.

Douay-Rheims Bible
And that no man overreach, nor circumvent his brother in business: because the Lord is the avenger of all these things, as we have told you before, and have testified.

Darby Bible Translation
not overstepping the rights of and wronging his brother in the matter, because the Lord [is] the avenger of all these things, even as we also told you before, and have fully testified.

English Revised Version
that no man transgress, and wrong his brother in the matter: because the Lord is an avenger in all these things, as also we forewarned you and testified.

Webster's Bible Translation
That no man go beyond and defraud his brother in any matter: because the Lord is the avenger of all such, as we also have forewarned you and testified.

Weymouth New Testament
and that in this matter there be no encroaching on the rights of a brother Christian and no overreaching him. For the Lord is an avenger in all such cases, as we have already taught you and solemnly warned you.

World English Bible
that no one should take advantage of and wrong a brother or sister in this matter; because the Lord is an avenger in all these things, as also we forewarned you and testified.

Young's Literal Translation
that no one go beyond and defraud in the matter his brother, because an avenger is the Lord of all these, as also we spake before to you and testified,

1 Thessalonisense 4:6 Afrikaans PWL
Niemand moet hierin te ver gaan en sy broer bedrieg nie, omrede ons Meester die Wreker is van al hierdie dinge, net soos ons vroeër vir julle gesê en getuig het,

1 Thesalonikasve 4:6 Albanian
dhe që askush të mos mashtrojë ose t'ia hedhë në punë vëllait të vet, sepse Perëndia është hakmarrësi për të gjitha këto gjëra, sikurse edhe ju thamë më parë dhe e dëshmuam.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 4:6 Arabic: Smith & Van Dyke
ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر لان الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 4:6 Armenian (Western): NT
Ո՛չ մէկը թող չափազանցէ այդ բանին՝՝ մէջ ու կեղեքէ իր եղբայրը, քանի որ Տէրը վրէժխնդիր է այդ բոլորին համար, ինչպէս մենք ալ նախապէս ըսինք ձեզի եւ վկայեցինք.

1 Thessaloniceanoetara. 4:6 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Nehorc ezteçala aurizqui edo engana bere anayea eceinere eguitecotan: ecen Iauna gauça hauen gucién mendecaçale da, nola lehen-ere erran eta testificatu baitrauçuegu.

De Tessyloninger A 4:6 Bavarian
Aau derf niemdd z weit geen und seinn Bruedern bei Gschäfter übervortln, denn dös allssand röcht dyr Herr, wie myr enk schoon früeher gwarnt und drauf verwisn habnd.

1 Солунци 4:6 Bulgarian
и да не престъпва [никой], та да поврежда брата си в това нещо; защото за всичко това Бог е мъздовъздател, както ви и от по-напред явихме и уверихме.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
不可有人在這事上越軌,對不起他的弟兄,因為關於這一切事,主是報應者,正如我們以前也告訴過、鄭重地勸誡過你們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
不可有人在这事上越轨,对不起他的弟兄,因为关于这一切事,主是报应者,正如我们以前也告诉过、郑重地劝诫过你们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
不要一個人在這事上越分,欺負他的弟兄,因為這一類的事主必報應,正如我預先對你們說過,又切切囑咐你們的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
不要一个人在这事上越分,欺负他的弟兄,因为这一类的事主必报应,正如我预先对你们说过,又切切嘱咐你们的。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 4:6 Chinese Bible: Union (Traditional)
不 要 一 個 人 在 這 事 上 越 分 , 欺 負 他 的 弟 兄 ; 因 為 這 一 類 的 事 , 主 必 報 應 , 正 如 我 預 先 對 你 們 說 過 , 又 切 切 囑 咐 你 們 的 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 4:6 Chinese Bible: Union (Simplified)
不 要 一 个 人 在 这 事 上 越 分 , 欺 负 他 的 弟 兄 ; 因 为 这 一 类 的 事 , 主 必 报 应 , 正 如 我 预 先 对 你 们 说 过 , 又 切 切 嘱 咐 你 们 的 。

Prva poslanica Solunjanima 4:6 Croatian Bible
pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo.

První Tesalonickým 4:6 Czech BKR
A aby žádný neutiskal ani oklamával v jakémkoli jednání bratra svého, protože mstitel jest Pán všeho toho, jakož i předpověděli jsme vám a osvědčili.

1 Tessalonikerne 4:6 Danish
at ingen foruretter og bedrager sin Broder i nogen Sag; thi Herren er en Hævner over alt dette, som vi ogsaa før have sagt og vidnet for eder.

1 Thessalonicenzen 4:6 Dutch Staten Vertaling
Dat niemand zijn broeder vertrede, noch bedriege in zijn handeling; want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook te voren gezegd en betuigd hebben.

Nestle Greek New Testament 1904
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

Westcott and Hort 1881
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

RP Byzantine Majority Text 2005
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· διότι ἔκδικος ὁ κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

Greek Orthodox Church 1904
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπομεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

Tischendorf 8th Edition
ὁ μή ὑπερβαίνω καί πλεονεκτέω ἐν ὁ πρᾶγμα ὁ ἀδελφός αὐτός διότι ἔκδικος κύριος περί πᾶς οὗτος καθώς καί προέπω ὑμεῖς καί διαμαρτύρομαι

Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ· διότι ἔκδικος ὁ Κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι ἔκδικος ὁ κύριος περὶ πάντων τούτων καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαμεν υμιν και διεμαρτυραμεθα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαμεν υμιν και διεμαρτυραμεθα

Stephanus Textus Receptus 1550
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος ο κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαμεν υμιν και διεμαρτυραμεθα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου· διοτι εκδικος ο Κυριος περι παντων τουτων, καθως και προειπαμεν υμιν και διεμαρτυραμεθα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος ο κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπομεν υμιν και διεμαρτυραμεθα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
το μη υπερβαινειν και πλεονεκτειν εν τω πραγματι τον αδελφον αυτου διοτι εκδικος κυριος περι παντων τουτων καθως και προειπαμεν υμιν και διεμαρτυραμεθα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
to mē hyperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou, dioti ekdikos Kyrios peri pantōn toutōn, kathōs kai proeipamen hymin kai diemartyrametha.

to me hyperbainein kai pleonektein en to pragmati ton adelphon autou, dioti ekdikos Kyrios peri panton touton, kathos kai proeipamen hymin kai diemartyrametha.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
to mē hyperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou, dioti ekdikos Kyrios peri pantōn toutōn, kathōs kai proeipamen hymin kai diemartyrametha.

to me hyperbainein kai pleonektein en to pragmati ton adelphon autou, dioti ekdikos Kyrios peri panton touton, kathos kai proeipamen hymin kai diemartyrametha.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen umin kai diemarturametha

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipomen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipomen umin kai diemarturametha

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen umin kai diemarturametha

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen umin kai diemarturametha

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Westcott/Hort - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen umin kai diemarturametha

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 4:6 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
to mē uperbainein kai pleonektein en tō pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantōn toutōn kathōs kai proeipamen umin kai diemarturametha

to mE uperbainein kai pleonektein en tO pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos kurios peri pantOn toutOn kathOs kai proeipamen umin kai diemarturametha

1 Tesszalonika 4:6 Hungarian: Karoli
Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az õ atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk.

Al la tesalonikanoj 1 4:6 Esperanto
ke neniu peku kaj trompu sian fraton en cxi tio; cxar la Eternulo estas vengxanto en cxio tio, kiel ankaux ni antauxavertis vin kaj atestis.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 4:6 Finnish: Bible (1776)
Ja ettei yksikään sortaisi eikä pettäisi veljeänsä jossakussa asiassa; sillä Herra on kaikkein näiden kostaja, kuin me myös teille ennen sanoneet ja todistaneet olemme.

1 Thessaloniciens 4:6 French: Darby
que personne ne circonvienne son frere ni ne lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous vous l'avons dit precedemment et affirme.

1 Thessaloniciens 4:6 French: Louis Segond (1910)
c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté.

1 Thessaloniciens 4:6 French: Martin (1744)
Que personne ne foule [son frère], ou ne fasse son profit au dommage de son frère en aucune affaire; parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant, et comme nous vous l'avons assuré.

1 Thessalonicher 4:6 German: Modernized
und daß niemand zu weit greife noch übervorteile seinen Bruder im Handel; denn der HERR ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeuget haben.

1 Thessalonicher 4:6 German: Luther (1912)
und daß niemand zu weit greife und übervorteile seinen Bruder im Handel; denn der HERR ist der Rächer über das alles, wie wir euch zuvor gesagt und bezeugt haben.

1 Thessalonicher 4:6 German: Textbibel (1899)
daß keiner in Geschäften übergreife und seinen Bruder übervorteile; denn das alles wird der Herr richten, wie wir auch schon euch verkündet und bezeugt haben.

1 Tessalonicesi 4:6 Italian: Riveduta Bible (1927)
e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche v’abbiamo innanzi detto e protestato.

1 Tessalonicesi 4:6 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E che niuno oppressi il suo prossimo, nè gli faccia frode negli affari di questa vita; perciocchè il Signore è il vendicator di tutte queste cose; siccome ancora vi abbiamo innanzi detto, e protestato.

1 TES 4:6 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan jangan seorang pun melanggar hukum dan berbuat salah kepada saudaranya di dalam hal itu, karena Tuhan menjadi pembela atas segala perkara itu, seperti yang sudah kami katakan terlebih dahulu dan saksikan kepadamu.

1 Thessalonians 4:6 Kabyle: NT
Deg wannect-agi ilaq yiwen ur ițkellix gma-s di tlufa yeɛnan idrimen. Acḥal n tikkal i kkun-nweṣṣa iwakken aț-țḥadrem iman-nwen axaṭer Sidi Ṛebbi ad yerr țțar akken i wen-t-id-nenna !

데살로니가전서 4:6 Korean
이 일에 분수를 넘어서 형제를 해하지 말라 이는 우리가 너희에게 미리 말하고 증거한 것과 같이 이 모든 일에 주께서 신원하여 주심이니라

I Thessalonicenses 4:6 Latin: Vulgata Clementina
et ne quis supergrediatur, neque circumveniat in negotio fratrem suum : quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut prædiximus vobis, et testificati sumus.

Tesaloniķiešiem 1 4:6 Latvian New Testament
Nevienam nebūs savam brālim pāri darīt, nedz viņu kādā darījumā piekrāpt, jo Kungs par to visu atriebj, kā jau agrāk mēs jums sacījām un apliecinājām.

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 4:6 Lithuanian
kad nė vienas neperžengtų ribų ir šituo dalyku neapgaudinėtų savo brolio, nes Dievas už visa tai keršija, kaip jau esame įspėję ir patvirtinę.

1 Thessalonians 4:6 Maori
Kia kaua tetahi e tinihanga, e whakapati i te mea a tona teina; no te mea ko te Ariki te kairapu utu mo era mahi katoa; ko ta matou hoki ia i korero ai i mua, i whakaatu atu ai ki a koutou.

1 Tessalonikerne 4:6 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
at ingen skal gjøre sin bror urett og uskjell i det han har å gjøre med ham; for Herren er hevner over alt dette, således som vi også forut har sagt og vidnet for eder.

1 Tesalonicenses 4:6 Spanish: La Biblia de las Américas
y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente.

1 Tesalonicenses 4:6 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y advertimos solemnemente.

1 Tesalonicenses 4:6 Spanish: Reina Valera Gómez
Que ninguno agravie ni tome ventaja de su hermano, en nada; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.

1 Tesalonicenses 4:6 Spanish: Reina Valera 1909
Que ninguno oprima, ni engañe en nada á su hermano: porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.

1 Tesalonicenses 4:6 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
que ninguno oprima, ni calumnie en nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado.

1 Tessalonicenses 4:6 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto a este assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza.

1 Tessalonicenses 4:6 Portugese Bible
ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos.   

1 Tesaloniceni 4:6 Romanian: Cornilescu
Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v'am spus şi v'am adeverit.

1-е Фессалоникийцам 4:6 Russian: Synodal Translation (1876)
чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.

1-е Фессалоникийцам 4:6 Russian koi8r
чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво: потому что Господь--мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.

1 Thessalonians 4:6 Shuar New Testament
N· arant, amesha ame yatsum anankam ni nuari yajauch awajtusaip. Nu T·rakrumninkia ii Tφmiajrumna N·tiksan Uunt Yus ti kakaram Asutißmawartatui.

1 Thessalonikerbreve 4:6 Swedish (1917)
och att ingen i sitt förhållande till sin broder kränker honom eller gör honom något förfång, ty Herren är en hämnare över allt detta, såsom vi redan förut hava sagt och betygat för eder.

1 Wathesalonike 4:6 Swahili NT
Basi, mtu yeyote asimkosee au kumpunja mwenzake kuhusu jambo hili. Tulikwisha waambieni hayo na kuwaonya kwamba Bwana atawaadhibu wanaofanya mambo hayo.

1 Mga Taga-Tesalonica 4:6 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na sinoma'y huwag lumapastangan at magdaya sa kaniyang kapatid sa bagay na ito: sapagka't ang Panginoon ay mapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, na gaya naman ng aming ipinatalastas nang una na sa inyo at pinatotohanan.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 4:6 Tawallamat Tamajaq NT
A kawan-wǝr-iggǝz i igân iba n tidǝt y ǝmidi-net daɣ batu tǝdi wala idlǝm-tu. Fǝlas Ǝmǝli ad awwaddab awedan kul wa igan arak mazalan zun win di. Arat wa dat ǝzǝl da nǝg-awan-tu daw aɣaf.

1 เธสะโลนิกา 4:6 Thai: from KJV
เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทำอย่างนั้น เหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วย

1 Selanikiler 4:6 Turkish
ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır.

1 Солунци 4:6 Ukrainian: NT
щоб нїхто не переступав нї в якому дїлї і не обманював брата свого: тим що Господь відомститель за все те, яко ж ми й перше казали вам і сьвідкували.

1 Thessalonians 4:6 Uma New Testament
Hi gau' tomane pai' tobine toe, neo' -ta mpobabehi to sala' hi doo ba mpobagiu doo. Oti-mi kipolonto' -kokoi wengi pehuku' -na Alata'ala hi tauna to mogau' hewa toe.

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 4:6 Vietnamese (1934)
Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Ðấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng.

1 Thessalonians 4:5
Top of Page
Top of Page