Habakkuk 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ham·mas·sa a·sher cha·zah, cha·vak·kuk han·na·vi.

2ad-a·nah ha·shem shiv·va'·ti ve·lo tish·ma; ez·'ak e·lei·cha cha·mas ve·lo to·v·shi·a'.

3lam·mah tar·'e·ni a·ven ve·'a·mal tab·bit, ve·shod ve·cha·mas le·neg·di; vay·hi riv u·ma·do·vn yis·sa.

4al-ken ta·fug to·v·rah, ve·lo-ye·tze la·ne·tzach mish·pat; ki ra·sha mach·tir et-ha·tzad·dik, al-ken ye·tze mish·pat me·'uk·kal.

5re·'u vag·go·v·yim ve·hab·bi·tu, ve·hit·tam·me·hu te·ma·hu; ki-fo·'al po·'el bi·mei·chem, lo ta·'a·mi·nu ki ye·sup·par.

6ki-hin·ni me·kim et-hak·kas·dim, hag·go·vy ham·mar ve·han·nim·har; ha·ho·v·lech le·mer·cha·vei-e·retz, la·re·shet mish·ka·no·vt lo-lov.

7a·yom ve·no·v·ra hu; mim·men·nu mish·pa·tov u·se·'e·tov ye·tze.

8ve·kal·lu min·ne·me·rim su·sav ve·chad·du miz·ze·'e·vei e·rev, u·fa·shu pa·ra·shav; u·fa·ra·shav me·ra·cho·vk ya·vo·'u, ya·'u·fu ke·ne·sher chash le·'e·cho·vl.

9kul·loh le·cha·mas ya·vo·v, me·gam·mat pe·nei·hem ka·di·mah; vai·ye·'e·sof ka·cho·vl she·vi.

10ve·hu bam·me·la·chim yit·kal·las, ve·ro·ze·nim mis·chak lov; hu le·chol-miv·tzar yis·chak, vai·yitz·bor a·far vai·yil·ke·dah.

11az cha·laf ru·ach vai·ya·'a·vor ve·'a·shem; zu cho·chov le·lo·hov.

12ha·lo·v at·tah mik·ke·dem ha·shem e·lo·hai ke·do·shi lo na·mut; ha·shem le·mish·pat sam·tov, ve·tzur le·ho·v·chi·ach ye·sad·tov.

13te·ho·vr ei·na·yim me·re·'o·vt ra, ve·hab·bit el-a·mal lo tu·chol; lam·mah tab·bit bo·vg·dim, ta·cha·rish be·val·la ra·sha tzad·dik mim·men·nu.

14vat·ta·'a·seh a·dam kid·gei hai·yam; ke·re·mes lo-mo·shel bov.

15kul·loh be·chak·kah he·'a·lah, ye·go·re·hu ve·cher·mov, ve·ya·'as·fe·hu be·mich·mar·tov; al-ken yis·mach ve·ya·gil.

16al-ken ye·zab·be·ach le·cher·mov, vi·kat·ter le·mich·mar·tov; ki va·hem·mah sha·men chel·kov, u·ma·'a·cha·lov be·ri·'ah.

17ha·'al ken ya·rik cher·mov; ve·ta·mid la·ha·rog go·v·yim lo yach·mo·vl. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Nahum 3
Top of Page
Top of Page