Revelation 21:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
theArt-NFS
4172 [e]πόλις
polis
cityN-NFS
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχει
echei
hasV-PIA-3S
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2246 [e]ἡλίου
hēliou
sun,N-GMS
3761 [e]οὐδὲ
oude
norConj
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
4582 [e]σελήνης,
selēnēs
moon,N-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5316 [e]φαίνωσιν
phainōsin
they should shineV-PSA-3P
846 [e]αὐτῇ·
autē
in it;PPro-DF3S
3588 [e]
theArt-NFS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1391 [e]δόξα
doxa
gloryN-NFS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
5461 [e]ἐφώτισεν
ephōtisen
enlightenedV-AIA-3S
846 [e]αὐτήν,
autēn
it,PPro-AF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3088 [e]λύχνος
lychnos
lampN-NMS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of itPPro-GF3S
3588 [e]τὸ
to
[is] theArt-NNS
721 [e]Ἀρνίον.
Arnion
Lamb.N-NNS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ Ἀρνίον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ πόλις οὐ χρεία ἔχω ὁ ἥλιος οὐδέ ὁ σελήνη ἵνα φαίνω αὐτός ὁ γάρ δόξα ὁ θεός φωτίζω αὐτός καί ὁ λύχνος αὐτός ὁ ἀρνίον

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν ἐν αὐτῇ· ἡ γὰρ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 21:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἡ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν ἐν αὐτῇ ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον

Revelation 21:23 Hebrew Bible
והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח כי כבוד אלהים האיר לה ונרה הוא השה׃

Revelation 21:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܐܡܪܐ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܫܡܫܐ ܘܠܐ ܤܗܪܐ ܕܢܢܗܪܘܢ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܗܪܬܗ ܘܫܪܓܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the city has no need of the sun or of the moon to shine on it, for the glory of God has illumined it, and its lamp is the Lamb.

King James Bible
And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof.

Holman Christian Standard Bible
The city does not need the sun or the moon to shine on it, because God's glory illuminates it, and its lamp is the Lamb.
Treasury of Scripture Knowledge

the city.

Revelation 21:11 Having the glory of God: and her light was like to a stone most precious, …

Revelation 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither …

Isaiah 24:23 Then the moon shall be confounded, and the sun ashamed, when the …

Isaiah 60:19,20 The sun shall be no more your light by day; neither for brightness …

for. See on ver.

Revelation 21:11 Having the glory of God: and her light was like to a stone most precious, …

Revelation 18:1 And after these things I saw another angel come down from heaven, …

Isaiah 2:10,19,21 Enter into the rock, and hide you in the dust, for fear of the LORD, …

Habakkuk 3:3 God came from Teman, and the Holy One from mount Paran. Selah. His …

Matthew 16:27 For the Son of man shall come in the glory of his Father with his …

Mark 8:38 Whoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this …

John 17:24 Father, I will that they also, whom you have given me, be with me …

Acts 22:11 And when I could not see for the glory of that light, being led by …

the Lamb.

Luke 2:32 A light to lighten the Gentiles, and the glory of your people Israel.

John 1:4,9,14,18 In him was life; and the life was the light of men…

John 5:23 That all men should honor the Son, even as they honor the Father. …

Links
Revelation 21:23Revelation 21:23 NIVRevelation 21:23 NLTRevelation 21:23 ESVRevelation 21:23 NASBRevelation 21:23 KJVRevelation 21:23 Bible AppsRevelation 21:23 Biblia ParalelaRevelation 21:23 Chinese BibleRevelation 21:23 French BibleRevelation 21:23 German BibleBible Hub
Revelation 21:22
Top of Page
Top of Page