Luke 3:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been writtenV-RIM/P-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
976 [e]βίβλῳ
biblō
[the] bookN-DFS
3056 [e]λόγων
logōn
of [the] wordsN-GMP
2268 [e]Ἠσαΐου
Ēsaiou
of IsaiahN-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
4396 [e]προφήτου
prophētou
prophet:N-GMS
5456 [e]Φωνὴ
Phōnē
[The] voiceN-NFS
994 [e]βοῶντος
boōntos
of one cryingV-PPA-GMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2048 [e]ἐρήμῳ
erēmō
wilderness,Adj-DFS
2090 [e]Ἑτοιμάσατε
Hetoimasate
PrepareV-AMA-2P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδὸν
hodon
wayN-AFS
2962 [e]Κυρίου,
Kyriou
of [the] Lord;N-GMS
2117 [e]εὐθείας
eutheias
straightAdj-AFP
4160 [e]ποιεῖτε
poieite
makeV-PMA-2P
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
5147 [e]τρίβους
tribous
pathsN-AFP
846 [e]αὐτοῦ·
autou
of Him.PPro-GM3SGreek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Nestle 1904
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ προφήτου Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑ τοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου· εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ· Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ·

Luke 3:4 Hebrew Bible
ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו מסלותיו׃

Luke 3:4 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܡܠܐ ܕܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܕܐܡܪ ܩܠܐ ܕܩܪܐ ܒܚܘܪܒܐ ܛܝܒܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܐ ܘܬܪܘܨܘ ܒܦܩܥܬܐ ܫܒܝܠܐ ܠܐܠܗܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
as it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, "THE VOICE OF ONE CRYING IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY OF THE LORD, MAKE HIS PATHS STRAIGHT.

King James Bible
As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.

Holman Christian Standard Bible
as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah: A voice of one crying out in the wilderness: Prepare the way for the Lord; make His paths straight!
Treasury of Scripture Knowledge

The voice.

Isaiah 40:3-5 The voice of him that cries in the wilderness, Prepare you the way …

Matthew 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, …

Mark 1:3 The voice of one crying in the wilderness, Prepare you the way of …

John 1:23 He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight …

Prepare.

Luke 1:16,17,76-79 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God…

Isaiah 57:14 And shall say, Cast you up, cast you up, prepare the way, take up …

Isaiah 62:10 Go through, go through the gates; prepare you the way of the people; …

Malachi 4:6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the …

John 1:7,26-36 The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all …

John 3:28-36 You yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, …

Links
Luke 3:4Luke 3:4 NIVLuke 3:4 NLTLuke 3:4 ESVLuke 3:4 NASBLuke 3:4 KJVLuke 3:4 Bible AppsLuke 3:4 Biblia ParalelaLuke 3:4 Chinese BibleLuke 3:4 French BibleLuke 3:4 German BibleBible Hub
Luke 3:3
Top of Page
Top of Page