Joshua 23:13
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3045 [e]יָד֙וֹעַ֙
yā-ḏō-w-a‘
For certainV-Qal-InfAbs
3045 [e]תֵּֽדְע֔וּ
tê-ḏə-‘ū,
knowV-Qal-Imperf-2mp
3588 [e]כִּי֩
thatConj
3808 [e]לֹ֨א
noAdv-NegPrt
3254 [e]יוֹסִ֜יף
yō-w-sîp̄
longerV-Hifil-Imperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיכֶ֗ם
’ĕ-lō-hê-ḵem,
your GodN-mpc | 2mp
3423 [e]לְהוֹרִ֛ישׁ
lə-hō-w-rîš
will drive outPrep-l | V-Hifil-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1471 [e]הַגּוֹיִ֥ם
hag-gō-w-yim
nationsArt | N-mp
428 [e]הָאֵ֖לֶּה
hā-’êl-leh
theseArt | Pro-cp
6440 [e]מִלִּפְנֵיכֶ֑ם
mil-lip̄-nê-ḵem;
from before youPrep-m, Prep-l | N-mpc | 2mp
1961 [e]וְהָי֨וּ
wə-hā-yū
but they shall beConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
  לָכֶ֜ם
lā-ḵem
to youPrep | 2mp
6341 [e]לְפַ֣ח
lə-p̄aḥ
snaresPrep-l | N-ms
4170 [e]וּלְמוֹקֵ֗שׁ
ū-lə-mō-w-qêš,
and trapsConj-w, Prep-l | N-ms
7850 [e]וּלְשֹׁטֵ֤ט
ū-lə-šō-ṭêṭ
and scourgesConj-w, Prep-l | N-ms
6654 [e]בְּצִדֵּיכֶם֙
bə-ṣid-dê-ḵem
on your sidesPrep-b | N-mpc | 2mp
6796 [e]וְלִצְנִנִ֣ים
wə-liṣ-ni-nîm
and thornsConj-w, Prep-l | N-mp
5869 [e]בְּעֵינֵיכֶ֔ם
bə-‘ê-nê-ḵem,
in your eyesPrep-b | N-cdc | 2mp
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
untilPrep
6 [e]אֲבָדְכֶ֗ם
’ă-ḇā-ḏə-ḵem,
you perishV-Qal-Inf | 2mp
5921 [e]מֵ֠עַל
mê-‘al
fromPrep-m
127 [e]הָאֲדָמָ֤ה
hā-’ă-ḏā-māh
landArt | N-fs
2896 [e]הַטּוֹבָה֙
haṭ-ṭō-w-ḇāh
goodArt | Adj-fs
2063 [e]הַזֹּ֔את
haz-zōṯ,
thisArt | Pro-fs
834 [e]אֲשֶׁר֙
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֣ן
nā-ṯan
has givenV-Qal-Perf-3ms
  לָכֶ֔ם
lā-ḵem,
youPrep | 2mp
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיכֶֽם׃
’ĕ-lō-hê-ḵem.
your GodN-mpc | 2mp

Hebrew Texts
יהושע 23:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יָדֹ֙ועַ֙ תֵּֽדְע֔וּ כִּי֩ לֹ֨א יֹוסִ֜יף יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֗ם לְהֹורִ֛ישׁ אֶת־הַגֹּויִ֥ם הָאֵ֖לֶּה מִלִּפְנֵיכֶ֑ם וְהָי֨וּ לָכֶ֜ם לְפַ֣ח וּלְמֹוקֵ֗שׁ וּלְשֹׁטֵ֤ט בְּצִדֵּיכֶם֙ וְלִצְנִנִ֣ים בְּעֵינֵיכֶ֔ם עַד־אֲבָדְכֶ֗ם מֵ֠עַל הָאֲדָמָ֤ה הַטֹּובָה֙ הַזֹּ֔את אֲשֶׁר֙ נָתַ֣ן לָכֶ֔ם יְהוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

יהושע 23:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את־הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד־אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃

יהושע 23:13 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את־הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד־אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃

יהושע 23:13 Hebrew Bible
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
know with certainty that the LORD your God will not continue to drive these nations out from before you; but they will be a snare and a trap to you, and a whip on your sides and thorns in your eyes, until you perish from off this good land which the LORD your God has given you.

King James Bible
Know for a certainty that the LORD your God will no more drive out any of these nations from before you; but they shall be snares and traps unto you, and scourges in your sides, and thorns in your eyes, until ye perish from off this good land which the LORD your God hath given you.

Holman Christian Standard Bible
know for certain that the LORD your God will not continue to drive these nations out before you. They will become a snare and a trap for you, a scourge for your sides and thorns in your eyes, until you disappear from this good land the LORD your God has given you."
Treasury of Scripture Knowledge

will no

Exodus 23:33 They shall not dwell in your land, lest they make you sin against …

Numbers 33:55 But if you will not drive out the inhabitants of the land from before …

Deuteronomy 7:16 And you shall consume all the people which the LORD your God shall …

Judges 2:2,3 And you shall make no league with the inhabitants of this land; you …

Psalm 106:35-39 But were mingled among the heathen, and learned their works…

snares

Deuteronomy 7:16 And you shall consume all the people which the LORD your God shall …

Judges 2:3 Why I also said, I will not drive them out from before you; but they …

1 Kings 11:4 For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned …

Psalm 69:22 Let their table become a snare before them: and that which should …

2 Timothy 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, …

until ye perish

Leviticus 26:31-35 And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries to …

Deuteronomy 4:26 I call heaven and earth to witness against you this day…

Deuteronomy 28:63-68 And it shall come to pass, that as the LORD rejoiced over you to …

Deuteronomy 29:28 And the LORD rooted them out of their land in anger, and in wrath, …

Deuteronomy 30:18 I denounce to you this day, that you shall surely perish, and that …

2 Kings 17:22,23 For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which …

2 Kings 25:21,26 And the king of Babylon smote them, and slew them at Riblah in the …

Luke 21:24 And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away …

Links
Joshua 23:13Joshua 23:13 NIVJoshua 23:13 NLTJoshua 23:13 ESVJoshua 23:13 NASBJoshua 23:13 KJVJoshua 23:13 Bible AppsJoshua 23:13 Biblia ParalelaJoshua 23:13 Chinese BibleJoshua 23:13 French BibleJoshua 23:13 German BibleBible Hub
Joshua 23:12
Top of Page
Top of Page