John 20:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
3326 [e]μεθ’
meth’
afterPrep
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
daysN-AFP
3638 [e]ὀκτὼ
oktō
eightAdj-AFP
3825 [e]πάλιν
palin
againAdv
1510 [e]ἦσαν
ēsan
wereV-IIA-3P
2080 [e]ἔσω
esō
insideAdv
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3101 [e]μαθηταὶ
mathētai
disciplesN-NMP
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2381 [e]Θωμᾶς
Thōmas
ThomasN-NMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῶν.
autōn
them.PPro-GM3P
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
ComesV-PIM/P-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GFP
2374 [e]θυρῶν
thyrōn
doorsN-GFP
2808 [e]κεκλεισμένων,
kekleismenōn
having been shut.V-RPM/P-GFP
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2476 [e]ἔστη
estē
He stoodV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3319 [e]μέσον
meson
midstAdj-ANS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
said,V-AIA-3S
1515 [e]Εἰρήνη
Eirēnē
PeaceN-NFS
4771 [e]ὑμῖν.
hymin
to you.PPro-D2PGreek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἴπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ’ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 20:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν Εἰρήνη ὑμῖν

John 20:26 Hebrew Bible
ויהי מקצה שמונת ימים ותלמידיו שנית פנימה ותומא עמהם ויבא ישוע והדלתות מסגרות ויעמד ביניהם ויאמר שלום לכם׃

John 20:26 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܬܪ ܬܡܢܝܐ ܝܘܡܝܢ ܬܘܒ ܠܓܘ ܗܘܘ ܬܠܡܝܕܐ ܘܬܐܘܡܐ ܥܡܗܘܢ ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܬܪܥܐ ܩܡ ܒܡܨܥܬܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܥܡܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
After eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, "Peace be with you."

King James Bible
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.

Holman Christian Standard Bible
After eight days His disciples were indoors again, and Thomas was with them. Even though the doors were locked, Jesus came and stood among them. He said, "Peace to you!"
Treasury of Scripture Knowledge

eight.

John 20:19 Then the same day at evening, being the first day of the week…

Matthew 17:1 And after six days Jesus takes Peter, James, and John his brother, …

Luke 9:28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took …

Thomas.

John 20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them …

Peace.

John 20:19 Then the same day at evening, being the first day of the week…

Isaiah 26:12 LORD, you will ordain peace for us: for you also have worked all …

Isaiah 27:5 Or let him take hold of my strength, that he may make peace with …

Isaiah 54:10 For the mountains shall depart, and the hills be removed; but my …

Links
John 20:26John 20:26 NIVJohn 20:26 NLTJohn 20:26 ESVJohn 20:26 NASBJohn 20:26 KJVJohn 20:26 Bible AppsJohn 20:26 Biblia ParalelaJohn 20:26 Chinese BibleJohn 20:26 French BibleJohn 20:26 German BibleBible Hub
John 20:25
Top of Page
Top of Page