Hebrews 12:26
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3739 [e]οὗ
hou
whoseRelPro-GMS
3588 [e]
- Art-NFS
5456 [e]φωνὴ
phōnē
voiceN-NFS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earthN-AFS
4531 [e]ἐσάλευσεν
esaleusen
shookV-AIA-3S
5119 [e]τότε,
tote
at that time;Adv
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
1861 [e]ἐπήγγελται
epēngeltai
He has promised,V-RIM/P-3S
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
2089 [e]Ἔτι
Eti
YetAdv
530 [e]ἅπαξ
hapax
once [more]Adv
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
4579 [e]σείσω
seisō
will shakeV-FIA-1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3440 [e]μόνον
monon
onlyAdv
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earth,N-AFS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3772 [e]οὐρανόν.
ouranon
heaven.”N-AMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Nestle 1904
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅς ὁ φωνή ὁ γῆ σαλεύω τότε νῦν δέ ἐπαγγέλλω λέγω ἔτι ἅπαξ ἐγώ σείω οὐ μόνον ὁ γῆ ἀλλά καί ὁ οὐρανός

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται, λέγων, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12:26 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν

Hebrews 12:26 Hebrew Bible
אשר קולו הרעיש אז את הארץ ועתה זה הבטיח לאמר עוד אחת ואני מרעיש לא לבד את הארץ כי גם את השמים׃

Hebrews 12:26 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܢܐ ܕܩܠܗ ܐܪܥܐ ܐܙܝܥ ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܠܟ ܘܐܡܪ ܕܬܘܒ ܚܕܐ ܙܒܢ ܐܢܐ ܐܙܝܥ ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܐܦ ܫܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And His voice shook the earth then, but now He has promised, saying, "YET ONCE MORE I WILL SHAKE NOT ONLY THE EARTH, BUT ALSO THE HEAVEN."

King James Bible
Whose voice then shook the earth: but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven.

Holman Christian Standard Bible
His voice shook the earth at that time, but now He has promised, Yet once more I will shake not only the earth but also heaven.
Treasury of Scripture Knowledge

voice.

Exodus 19:18 And mount Sinai was altogether on a smoke, because the LORD descended …

Psalm 114:6,7 You mountains, that you skipped like rams; and you little hills, like lambs…

Habakkuk 3:10 The mountains saw you, and they trembled: the overflowing of the …

Yet once.

Hebrews 12:27 And this word, Yet once more, signifies the removing of those things …

Isaiah 2:19 And they shall go into the holes of the rocks, and into the caves …

Isaiah 13:13 Therefore I will shake the heavens, and the earth shall remove out …

Joel 3:16 The LORD also shall roar out of Zion, and utter his voice from Jerusalem; …

Haggai 2:6,7,22 For thus said the LORD of hosts; Yet once, it is a little while, …

Links
Hebrews 12:26Hebrews 12:26 NIVHebrews 12:26 NLTHebrews 12:26 ESVHebrews 12:26 NASBHebrews 12:26 KJVHebrews 12:26 Bible AppsHebrews 12:26 Biblia ParalelaHebrews 12:26 Chinese BibleHebrews 12:26 French BibleHebrews 12:26 German BibleBible Hub
Hebrews 12:25
Top of Page
Top of Page