3 John 1:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
TheArt-NMS
4245 [e]πρεσβύτερος
presbyteros
elder,Adj-NMS
1050 [e]Γαΐῳ
Gaiō
To GaiusN-DMS
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
27 [e]ἀγαπητῷ,
agapētō
beloved,Adj-DMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
25 [e]ἀγαπῶ
agapō
loveV-PIA-1S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
225 [e]ἀληθείᾳ.
alētheia
truth.N-DFS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ πρεσβύτερος Γάϊος ὁ ἀγαπητός ὅς ἐγώ ἀγαπάω ἐν ἀλήθεια

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ

3 John 1:1 Hebrew Bible
הזקן אל גיוס החביב אשר אני אהב אתו באמת׃

3 John 1:1 Aramaic NT: Peshitta
ܩܫܝܫܐ ܠܓܐܝܘܤ ܚܒܝܒ ܠܗܘ ܕܐܢܐ ܡܚܒ ܐܢܐ ܒܫܪܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.

King James Bible
The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.

Holman Christian Standard Bible
The Elder: To my dear friend Gaius: I love you in the truth.
Treasury of Scripture Knowledge

A. D.

2 John 1:1 The elder to the elect lady and her children, whom I love in the …

the well-beloved.

Acts 19:29 And the whole city was filled with confusion: and having caught Gaius …

Acts 20:4 And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the …

Romans 16:23 Gaius my host, and of the whole church, salutes you. Erastus the …

1 Corinthians 1:14 I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;

whom.

1 John 3:18 My little children, let us not love in word, neither in tongue; but …

See on

2 John 1:1 The elder to the elect lady and her children, whom I love in the …

in the truth. or, truly.

Links
3 John 1:13 John 1:1 NIV3 John 1:1 NLT3 John 1:1 ESV3 John 1:1 NASB3 John 1:1 KJV3 John 1:1 Bible Apps3 John 1:1 Biblia Paralela3 John 1:1 Chinese Bible3 John 1:1 French Bible3 John 1:1 German BibleBible Hub
2 John 1:13
Top of Page
Top of Page