1050. Γάϊος (Gaios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1050. Γάϊος (Gaios) — 5 Occurrences

Acts 19:29 N-AMS
GRK: θέατρον συναρπάσαντες Γαῖον καὶ Ἀρίσταρχον
NAS: dragging along Gaius and Aristarchus,
KJV: having caught Gaius and
INT: theatre having seized with [them] Gaius and Aristarchus

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Σέκουνδος καὶ Γαῖος Δερβαῖος καὶ
NAS: of the Thessalonians, and Gaius of Derbe,
KJV: Secundus; and Gaius of Derbe, and
INT: Secundus and Gaius of Derbe and

Romans 16:23 N-NMS
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος ὁ ξένος
NAS: Gaius, host to me and to the whole
KJV: Gaius mine host,
INT: Greets you Gaius the host

1 Corinthians 1:14 N-AMS
GRK: Κρίσπον καὶ Γαῖον
NAS: of you except Crispus and Gaius,
KJV: Crispus and Gaius;
INT: Crispus and Gaius

3 John 1:1 N-DMS
GRK: Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Γαίῳ τῷ ἀγαπητῷ
NAS: to the beloved Gaius, whom
KJV: unto the wellbeloved Gaius, whom
INT: The elder to Gaius the beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page