1 John 4:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
1473 [e]ἡμεῖς
hēmeis
wePPro-N1P
1097 [e]ἐγνώκαμεν
egnōkamen
have come to knowV-RIA-1P
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4100 [e]πεπιστεύκαμεν
pepisteukamen
have come to believeV-RIA-1P
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
26 [e]ἀγάπην
agapēn
loveN-AFS
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
2192 [e]ἔχει
echei
hasV-PIA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1722 [e]ἐν
en
as toPrep
1473 [e]ἡμῖν.
hēmin
us.PPro-D1P
3588 [e]
HO
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
26 [e]ἀγάπη
agapē
loveN-NFS
1510 [e]ἐστίν,
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3306 [e]μένων
menōn
abidingV-PPA-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
- Art-DFS
26 [e]ἀγάπῃ
agapē
love,N-DFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
2316 [e]Θεῷ
Theō
GodN-DMS
3306 [e]μένει
menei
abides,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
himPPro-DM3S
3306 [e]μένει.
menei
abides.V-PIA-3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἐν τῷ θεῷ μένει, καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ μένει.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ἡμᾶς γινώσκω καί πιστεύω ὁ ἀγάπη ὅς ἔχω ὁ θεός ἐν ἡμᾶς ὁ θεός ἀγάπη εἰμί καί ὁ μένω ἐν ὁ ἀγάπη ἐν ὁ θεός μένω καί ὁ θεός ἐν αὐτός μένω

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ Θεὸς ἐν ἡμῖν. Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν αὐτῷ

1 John 4:16 Hebrew Bible
ואנחנו ידענו ונאמן באהבה אשר אלהים אהב אתנו האלהים הוא אהבה והעמד באהבה עמד באלהים והאלהים עמד בו׃

1 John 4:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܚܢܢ ܗܝܡܢܢ ܘܝܕܥܢ ܚܘܒܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܨܐܕܝܢ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܗܘ ܘܟܠ ܕܡܩܘܐ ܒܚܘܒܐ ܒܐܠܗܐ ܡܩܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love, and the one who abides in love abides in God, and God abides in him.

King James Bible
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.

Holman Christian Standard Bible
And we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and the one who remains in love remains in God, and God remains in him.
Treasury of Scripture Knowledge

we. See on ver.

1 John 4:9,10 In this was manifested the love of God toward us, because that God …

1 John 3:1,16 Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we …

Psalm 18:1-3 I will love you, O LORD, my strength…

Psalm 31:19 Oh how great is your goodness, which you have laid up for them that fear you…

Psalm 36:7-9 How excellent is your loving kindness, O God! therefore the children …

Isaiah 64:4 For since the beginning of the world men have not heard, nor perceived …

1 Corinthians 2:9 But as it is written, Eye has not seen, nor ear heard, neither have …

God is love. See on ver.

1 John 4:8,12,13 He that loves not knows not God; for God is love…

and he.

1 John 4:12 No man has seen God at any time. If we love one another, God dwells …

1 John 3:24 And he that keeps his commandments dwells in him, and he in him. …

Links
1 John 4:161 John 4:16 NIV1 John 4:16 NLT1 John 4:16 ESV1 John 4:16 NASB1 John 4:16 KJV1 John 4:16 Bible Apps1 John 4:16 Biblia Paralela1 John 4:16 Chinese Bible1 John 4:16 French Bible1 John 4:16 German BibleBible Hub
1 John 4:15
Top of Page
Top of Page