1 John 1:5
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
3778 [e]αὕτη
hautē
thisDPro-NFS
3588 [e]
theArt-NFS
31 [e]ἀγγελία
angelia
messageN-NFS
3739 [e]ἣν
hēn
thatRelPro-AFS
191 [e]ἀκηκόαμεν
akēkoamen
we have heardV-RIA-1P
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
Him,PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
312 [e]ἀναγγέλλομεν
anangellomen
we preachV-PIA-1P
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
5457 [e]φῶς
phōs
lightN-NNS
1510 [e]ἐστιν
estin
is,V-PIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4653 [e]σκοτία
skotia
darknessN-NFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
Him,PPro-DM3S
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
3762 [e]οὐδεμία.
oudemia
none.Adj-NFS

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία «οὐκ ἔστιν» ⇔ «ἐν αὐτῷ» οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστίν, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί εἰμί οὗτος ὁ ἀγγελία ὅς ἀκούω ἀπό αὐτός καί ἀναγγέλλω ὑμεῖς ὅτι ὁ θεός φῶς εἰμί καί σκοτία ἐν αὐτός οὐ εἰμί οὐδείς

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστι, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1:5 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ αὕτη ἔστιν ἡ ἐπαγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία

1 John 1:5 Hebrew Bible
וזאת היא השמועה אשר שמענו ממנו ונגד לכם כי האלהים אור הוא וכל חשך אין בו׃

1 John 1:5 Aramaic NT: Peshitta
ܘܗܕܐ ܗܝ ܤܒܪܬܐ ܕܫܡܥܢ ܡܢܗ ܘܡܤܒܪܝܢܢ ܠܟܘܢ ܕܐܠܗܐ ܢܘܗܪܐ ܗܘ ܘܚܫܘܟܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܝܬ ܒܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
This is the message we have heard from Him and announce to you, that God is Light, and in Him there is no darkness at all.

King James Bible
This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

Holman Christian Standard Bible
Now this is the message we have heard from Him and declare to you: God is light, and there is absolutely no darkness in Him.
Treasury of Scripture Knowledge

the message.

1 John 3:11 For this is the message that you heard from the beginning, that we …

1 Corinthians 11:23 For I have received of the Lord that which also I delivered to you…

that God.

Psalm 27:1 The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD …

Psalm 36:9 For with you is the fountain of life: in your light shall we see light.

Psalm 84:11 For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and …

Isaiah 60:19 The sun shall be no more your light by day; neither for brightness …

John 1:4,9 In him was life; and the life was the light of men…

John 8:12 Then spoke Jesus again to them, saying, I am the light of the world: …

John 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.

John 12:35,36 Then Jesus said to them, Yet a little while is the light with you. …

1 Timothy 6:16 Who only has immortality, dwelling in the light which no man can …

James 1:17 Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down …

Revelation 21:23 And the city had no need of the sun, neither of the moon, to shine …

Revelation 22:5 And there shall be no night there; and they need no candle, neither …

Links
1 John 1:51 John 1:5 NIV1 John 1:5 NLT1 John 1:5 ESV1 John 1:5 NASB1 John 1:5 KJV1 John 1:5 Bible Apps1 John 1:5 Biblia Paralela1 John 1:5 Chinese Bible1 John 1:5 French Bible1 John 1:5 German BibleBible Hub
1 John 1:4
Top of Page
Top of Page