בראשית 9
Hebrew Bible OT and NT

1ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ׃ 2ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו׃ 3כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל׃ 4אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו׃ 5ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם׃

6שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם׃

7ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה׃

8ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר׃ 9ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם׃ 10ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ׃ 11והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ׃ 12ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם׃ 13את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ׃ 14והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן׃ 15וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר׃ 16והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ׃ 17ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ׃

18ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען׃ 19שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ׃

20ויחל נח איש האדמה ויטע כרם׃ 21וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה׃ 22וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ׃ 23ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו׃ 24וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן׃

25ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו׃

26ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו׃

27יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו׃

28ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה׃ 29ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 8
Top of Page
Top of Page