דברים 33
Hebrew Bible OT and NT

1וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו׃

2ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו׃

3אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃

4תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב׃

5ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל׃

6יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר׃

7וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה׃

8וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה׃

9האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃

10יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך׃

11ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון׃

12לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן׃

13וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת׃

14וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים׃

15ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם׃

16וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃

17בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃

18ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך׃

19עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול׃

20ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד׃

21וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל׃

22ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן׃

23ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה׃

24ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו׃

25ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃

26אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃

27מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃

28וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל׃

29אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 32
Top of Page
Top of Page