דברים 23
Hebrew Bible OT and NT

1לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה׃ 2לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה׃ 3לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם׃ 4על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך׃ 5ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך׃ 6לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם׃

7לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃ 8בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה׃

9כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע׃

10כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה׃ 11והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה׃

12ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ׃ 13ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך׃ 14כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך׃

15לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו׃ 16עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו׃

17לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל׃ 18לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם׃

19לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך׃ 20לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה׃

21כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא׃ 22וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא׃ 23מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך׃

24כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן׃

25כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 22
Top of Page
Top of Page