Romans 6
Kabyle: NT
1Acu ara d-nini ihi ? A nkemmel a nețɛici di ddnub iwakken ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi aț-țimɣuṛ ? 2Ala ! Nukni i gemmuten ɣef ddemma n ddnub, amek ara nkemmel a nețɛici deg-s ? 3Neɣ ur teẓrim ara belli nukni akk i gețwaɣeḍsen iwakken a neddukel d Ɛisa Lmasiḥ, nețwaɣḍeṣ yid-es di lmut-is ? 4S weɣḍas, nețwamḍel yid-es iwakken, nukni daɣen a d-neḥyu akken i d-yeḥya Lmasiḥ si ger lmegtin s tezmert n Ṛebbi, a nekcem di tudert tajḍiṭ. 5Axaṭer ma necrek yid-es di lmut-is, a necrek daɣen yid-es di ḥeggu-ines. 6Ilaq-aɣ a nẓer belli amdan-nni i nella zik, yemmut, ițwasemmeṛ akk-d Lmasiḥ iwakken aț-țemmet lǧețța yeččuṛen d ddnub, ur nețțili ara d aklan n ddnub. 7Axaṭer win yemmuten islek si ddnub,

8imi nemmut akk-d Lmasiḥ, numen daɣen belli a nidir yid-es. 9Neẓra belli Lmasiḥ seg wasmi i d-yeḥya si ger lmegtin, ur yețțuɣal ara ad immet, lmut ur tezmir ara aț-țeḥkem fell-as. 10Axaṭer taluft n ddnub yefra-ț ɣef yiwet n tikkelt i dayem, s lmut-is. Tura atan d lḥey, idder i Sidi Ṛebbi. 11Ula d kunwi ḥesbet iman-nwen am akken temmutem ɣef wayen yeɛnan ddnub. Ɛicet i Ṛebbi di tdukkli akk-d Ɛisa Lmasiḥ.

12Tura ur țțaǧat ara ddnub ad iḥkem fell-awen, ur xeddmet ara ccehwat n tnefsit-nwen am zik. 13Ur țțaǧat ara lemfaṣel n lǧețțat-nwen ad ɣlint di ddnub, iwakken ad ixdem yis-sen cceṛ ; lameɛna qeddmet iman-nwen i Ṛebbi am win i d-iḥyan si lmut iwakken aț-țqeddcem fell-as a ț-țxeddmem anagar lxiṛ. 14Ddnub ur yețțuɣal ara ad iḥkem fell-awen axaṭer ur tellim ara seddaw n ccariɛa lameɛna seddaw n ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi.

15Acu ara d-nini ihi ? A neǧǧ ddnub ad idebbeṛ fell-aɣ tura imi nella seddaw n ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi mačči seddaw n ccariɛa ? A ɣ-imneɛ Ṛebbi deg wannect-agi ! 16Ur teẓrim ara belli ma tuɣalem d aklan n yiwen iwakken ad idebbeṛ fell-awen, ilaq a s-taɣem awal ama d ddnub yețțawin ɣer lmut neɣ d ṭṭaɛa n Ṛebbi yețțawin ɣer tudert taḥeqqit. 17Lameɛna a neḥmed Ṛebbi imi zik tellam d aklan n ddnub, ma tura tḍuɛem s wulawen-nwen awal i tlemdem. 18Tețțusellkem-d si ddnub tuɣalem d aklan n lḥeqq. 19Tura a wen-d-hedṛeɣ s lɛeqliya nwen iwakken aț-țfehmem axaṭer annect-agi yewɛeṛ i lefhama. Am akken tsellmem iman-nwen zik d aklan i lɛaṛ iwakken aț-țxedmem lɛaṛ, tura sellmet iman-nwen d aklan i lḥeqq d ṣṣwab iwakken aț-țeṣfu tudert-nwen.

20Asmi tellam d aklan n ddnub texḍam i lḥeqq. 21Acu i trebḥem s lecɣal-nni s wayes tessetḥam tura, lecɣal-nni i gețțawin ɣer lmut. 22Tura tețwaselkem si ddnub, tuɣalem d iqeddacen n Ṛebbi, lfayda nwen ț-țikli deg webrid yeṣfan akk-d tudert n dayem. 23Ddnub yețțawi ɣer lmut, ma d ṛṛeḥma n Sidi Ṛebbi tewwi-yaɣ-d tudert n dayem di tikli-nneɣ akk-d Ɛisa Lmasiḥ Ssid-nneɣ.



Kabyle: NT

Bible Hub

Romans 5
Top of Page
Top of Page