Romans 6:21
New International Version
What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death!

New Living Translation
And what was the result? You are now ashamed of the things you used to do, things that end in eternal doom.

English Standard Version
But what fruit were you getting at that time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death.

Berean Study Bible
What fruit did you reap at that time from the things of which you are now ashamed? The outcome of those things is death.

New American Standard Bible
Therefore what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death.

King James Bible
What fruit had ye then in those things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

Holman Christian Standard Bible
So what fruit was produced then from the things you are now ashamed of? For the end of those things is death.

International Standard Version
What benefit did you get from doing those things you are now ashamed of? For those things resulted in death.

NET Bible
So what benefit did you then reap from those things that you are now ashamed of? For the end of those things is death.

Aramaic Bible in Plain English
And what fruit did you have then, of which today you are ashamed? For its result is death.

GOD'S WORD® Translation
What did you gain by doing those things? You're ashamed of what you used to do because it ended in death.

Jubilee Bible 2000
What fruit had ye then in those things of which ye are now ashamed? for the end of those things is death.

King James 2000 Bible
What fruit had you then in those things of which you are now ashamed? for the end of those things is death.

American King James Version
What fruit had you then in those things whereof you are now ashamed? for the end of those things is death.

American Standard Version
What fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

Douay-Rheims Bible
What fruit therefore had you then in those things, of which you are now ashamed? For the end of them is death.

Darby Bible Translation
What fruit therefore had ye *then* in the things of which ye are *now* ashamed? for the end of *them* [is] death.

English Revised Version
What fruit then had ye at that time in the things whereof ye are now ashamed? for the end of those things is death.

Webster's Bible Translation
What fruit had ye then in those things of which ye are now ashamed? for the end of those things is death.

Weymouth New Testament
At that time, then, what benefit did you get from conduct which you now regard with shame? Why, such things finally result in death.

World English Bible
What fruit then did you have at that time in the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death.

Young's Literal Translation
what fruit, therefore, were ye having then, in the things of which ye are now ashamed? for the end of those is death.

Romeine 6:21 Afrikaans PWL
Watter vrug het julle toe gehad? Dit waaroor julle jul nou skaam, want die uiteinde daarvan is die dood.

Romakëve 6:21 Albanian
Dhe çfarë fryt kishit, pra, atëherë, nga ato gjëra, për të cilat tani keni turp? Sepse fundi i tyre është vdekja.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 6:21 Arabic: Smith & Van Dyke
فاي ثمر كان لكم حينئذ من الامور التي تستحون بها الآن. لان نهاية تلك الامور هي الموت.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:21 Armenian (Western): NT
Ուրեմն այն ատեն ի՞նչ պտուղ ունէիք այն բաներէն՝ որոնց համար հիմա կ՚ամչնաք. որովհետեւ անոնց վախճանը մահ է:

Romanoetara. 6:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Cer fructu cenduten bada orduan orain ahalque çareten gauça hetaric? ecen hayén fina, herioa da.

D Roemer 6:21 Bavarian
Und; was brang enk dös dyrselbn? Ietz wolltß nix meer dyrvon wissn, weil s End von n Lied dyr Tood gwösn wär.

Римляни 6:21 Bulgarian
Какъв плод имахте тогава от ония неща?- неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
那麼,在你們現在看為羞恥的那些事上,你們當時到底得了什麼果子呢?那些事的結局就是死。

中文标准译本 (CSB Simplified)
那么,在你们现在看为羞耻的那些事上,你们当时到底得了什么果子呢?那些事的结局就是死。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們現今所看為羞恥的事,當日有什麼果子呢?那些事的結局就是死。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们现今所看为羞耻的事,当日有什么果子呢?那些事的结局就是死。

羅 馬 書 6:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 現 今 所 看 為 羞 恥 的 事 , 當 日 有 甚 麼 果 子 呢 ? 那 些 事 的 結 局 就 是 死 。

羅 馬 書 6:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 现 今 所 看 为 羞 耻 的 事 , 当 日 有 甚 麽 果 子 呢 ? 那 些 事 的 结 局 就 是 死 。

Poslanica Rimljanima 6:21 Croatian Bible
Pa kakav ste plod onda imali? Onoga se sada stidite jer svršetak je tomu - smrt.

Římanům 6:21 Czech BKR
Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí jest smrt.

Romerne 6:21 Danish
Hvad for Frugt havde I da dengang? Ting, ved hvilke I nu skamme eder; Enden derpaa er jo Død.

Romeinen 6:21 Dutch Staten Vertaling
Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen, waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.

Nestle Greek New Testament 1904
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε; ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε· τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.

Westcott and Hort 1881
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ' οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ' οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος·

RP Byzantine Majority Text 2005
Tίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; Tὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.

Greek Orthodox Church 1904
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.

Tischendorf 8th Edition
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.

Scrivener's Textus Receptus 1894
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ’ οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε; τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος.

Stephanus Textus Receptus 1550
τίνα οὖν καρπὸν εἴχετε τότε ἐφ' οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε τὸ γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

Stephanus Textus Receptus 1550
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε; το γαρ τελος εκεινων θανατος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
τινα ουν καρπον ειχετε τοτε εφ οις νυν επαισχυνεσθε το γαρ τελος εκεινων θανατος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
tina oun karpon eichete tote? eph’ hois nyn epaischynesthe; to gar telos ekeinōn thanatos.

tina oun karpon eichete tote? eph’ hois nyn epaischynesthe; to gar telos ekeinon thanatos.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph' hois nyn epaischynesthe? to gar telos ekeinōn thanatos;

tina oun karpon eichete tote eph' hois nyn epaischynesthe? to gar telos ekeinon thanatos;

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Westcott/Hort - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinōn thanatos

tina oun karpon eichete tote eph ois nun epaischunesthe to gar telos ekeinOn thanatos

Rómaiakhoz 6:21 Hungarian: Karoli
Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, a miket most szégyenletek? mert azoknak a vége halál.

Al la romanoj 6:21 Esperanto
Kian frukton do vi havis tiam el tio, pri kio vi nun hontas? cxar la fino de tio estas morto.

Kirje roomalaisille 6:21 Finnish: Bible (1776)
Mitä hedelmää siis teidän silloin niistä oli, joita te nyt häpeätte? Sillä niiden loppu on kuolema.

Romains 6:21 French: Darby
Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? car la fin de ces choses est la mort.

Romains 6:21 French: Louis Segond (1910)
Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort.

Romains 6:21 French: Martin (1744)
Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? certes leur fin est la mort.

Roemer 6:21 German: Modernized
Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch jetzt schämet; denn das Ende derselbigen ist der Tod.

Roemer 6:21 German: Luther (1912)
Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht? Welcher ihr euch jetzt schämet; denn ihr Ende ist der Tod.

Roemer 6:21 German: Textbibel (1899)
Was hattet ihr nun damals für Frucht? solche, daß ihr euch jetzt darüber schämt; denn das Ende davon ist der Tod.

Romani 6:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? poiché la fine loro è la morte.

Romani 6:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Qual frutto adunque avevate allora nelle cose, delle quali ora vi vergognate? poichè la fin d’esse è la morte.

ROMA 6:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Apakah faedah yang sudah kamu peroleh di dalam perkara-perkara yang kamu berasa malu sekarang ini? Karena kesudahannya itu maut.

Romans 6:21 Kabyle: NT
Acu i trebḥem s lecɣal-nni s wayes tessetḥam tura, lecɣal-nni i gețțawin ɣer lmut.

로마서 6:21 Korean
너희가 그 때에 무슨 열매를 얻었느뇨 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망임이니라

Romanos 6:21 Latin: Vulgata Clementina
Quem ergo fructum habuistis tunc in illis, in quibus nunc erubescitis ? nam finis illorum mors est.

Romiešiem 6:21 Latvian New Testament
Un kādus augļus jūs toreiz ieguvāt par to, no kā tagad kaunaties? Jo viņu gals ir nāve.

Laiðkas romieèiams 6:21 Lithuanian
Bet kokį vaisių turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk tų dalykų galas­mirtis.

Romans 6:21 Maori
Na i taua wa he aha nga hua i a koutou o nga mea e whakama na koutou inaianei? he mate hoki te mutunga o aua mea.

Romerne 6:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Hvad frukt hadde I da dengang? Slikt som I nu skammer eder over; for utgangen på det er døden.

Romanos 6:21 Spanish: La Biblia de las Américas
¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte.

Romanos 6:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte.

Romanos 6:21 Spanish: Reina Valera Gómez
¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.

Romanos 6:21 Spanish: Reina Valera 1909
¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? porque el fin de ellas es muerte.

Romanos 6:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
¿Qué fruto, pues, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.

Romanos 6:21 Bíblia King James Atualizada Português
E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte!

Romanos 6:21 Portugese Bible
E que fruto tínheis então das coisas de que agora vos envergonhais? pois o fim delas é a morte.   

Romani 6:21 Romanian: Cornilescu
Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade, de cari acum vă este ruşine: pentrucă sfîrşitul acestor lucruri este moartea.

К Римлянам 6:21 Russian: Synodal Translation (1876)
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела , каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть.

К Римлянам 6:21 Russian koi8r
Какой же плод вы имели тогда? [Такие дела], каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их--смерть.

Romans 6:21 Shuar New Testament
Tura N·jaisha ┐Warφ pΘnkerna Yßinmakmarum? Iista, Yamßi natsanmainchakait. Nusha Jßkatniunam J·awai.

Romabrevet 6:21 Swedish (1917)
men vilken frukt skördaden I då därav? Jo, det som I nu blygens för; änden på sådant är ju döden.

Warumi 6:21 Swahili NT
Sasa, mlipata faida gani siku zile kutokana na mambo yale ambayo mnayaonea aibu sasa? Maana, matokeo ya mambo haya ni kifo!

Mga Taga-Roma 6:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 6:21 Tawallamat Tamajaq NT
Ma dǝr ola awa du-tǝsaxsalam daɣ azzaman win di? Ǝngǝm aratan as ǝmǝrǝdda sikarakadan-kawan, fǝlas tǝsǝlkamt-nasan tǝmattant?

โรม 6:21 Thai: from KJV
ขณะนั้นท่านได้ผลประโยชน์อะไรในการเหล่านั้น ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอาย ด้วยว่าที่สุดท้ายของการเหล่านั้นก็คือความตาย

Romalılar 6:21 Turkish
Şimdi utandığınız şeylerden o zaman ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür.

Римляни 6:21 Ukrainian: NT
Який же тоді мали ви овощ з того, чого тепер соромитесь? конець бо того - смерть.

Romans 6:21 Uma New Testament
Napa-mi-hawo rasi' to nirata ngkai katuwu' -ni to ri'ulu tetu? Nipoka'ea' lau-mi po'ingku-ni to ri'ulu tetu. Po'ingku to hewa tetu mpokeni kamatea to mpogaa' -koi ngkai Alata'ala.

Roâ-ma 6:21 Vietnamese (1934)
Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tứ là sự chết.

Romans 6:20
Top of Page
Top of Page