Римляни 6
Bulgarian
1Тогава какво? Да речем ли: Нека останем в греха, за да се умножи благодатта? 2Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него? 3Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му? 4Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. 5Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се [съединим] и чрез възкресение подобно на Неговото; 6като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с [Него], за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. 7Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.

8Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него, 9знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него. 10Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее [го] за Бога. 11Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

12И тъй, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. 13Нито представяйте [телесните] си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и [телесните] си части на Бога като оръдия на правдата. 14Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.

15Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде! 16Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда? 17Благодарение, обаче, Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени, 18и, освободени от греха, станахте слуги на правдата. 19(По човешки говоря поради немощта на вашето естество). Прочее, както предавахте [телесните] си части [като] слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва [още] беззаконие, така сега предайте частите си [като] слуги на правдата, която докарва светост.

20Защото, когато бяхте слуги на греха не бяхте обуздавани от правдата. 21Какъв плод имахте тогава от ония неща?- неща, за които сега се срамувате, защото сетнината им е смърт. 22Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод [това, че отивате] към светост, на която истината е вечен живот. 23Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Romans 5
Top of Page
Top of Page