Leviticus 8
Interlinear Bible
Moses Consecrates Aaron and his Sons
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֥ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3947 [e]   2
qaḥ   2
קַ֤ח   2
take   2
V‑Qal‑Imp‑ms   2
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֣יו
his sons
N‑mpc | 3ms
854 [e]
’it·tōw,
אִתּ֔וֹ
with him
Prep | 3ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 899 [e]
hab·bə·ḡā·ḏîm,
הַבְּגָדִ֔ים
the garments
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
8081 [e]
še·men
שֶׁ֣מֶן
oil
N‑msc
  
 

 
 
 4888 [e]
ham·miš·ḥāh;
הַמִּשְׁחָ֑ה
the anointing
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֣ת ׀
and
Conj‑w | DirObjM
6499 [e]
par
פַּ֣ר
a bull
N‑msc
  
 

 
 
 2403 [e]
ha·ḥaṭ·ṭāṯ,
הַֽחַטָּ֗את
the as sin offering
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
8147 [e]
šə·nê
שְׁנֵ֣י
two
Number‑mdc
  
 

 
 
 352 [e]
hā·’ê·lîm,
הָֽאֵילִ֔ים
rams
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
5536 [e]
sal
סַ֥ל
a basket
N‑msc
  
 

 
 
 4682 [e]
ham·maṣ·ṣō·wṯ.
הַמַּצּֽוֹת׃
of unleavened bread
Art | N‑fp
853 [e]   3
wə·’êṯ   3
וְאֵ֥ת   3
and   3
Conj‑w | DirObjM   3
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5712 [e]
hā·‘ê·ḏāh
הָעֵדָ֖ה
the congregation
Art | N‑fs
6950 [e]
haq·hêl;
הַקְהֵ֑ל
gather together
V‑Hifil‑Imp‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֖תַח
the door
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tabernacle
N‑ms
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
N‑ms
6213 [e]   4
way·ya·‘aś   4
וַיַּ֣עַשׂ   4
So did   4
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   4
4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּֽאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
him
DirObjM | 3ms
6950 [e]
wat·tiq·qā·hêl
וַתִּקָּהֵל֙
and was gathered together
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3fs
5712 [e]
hā·‘ê·ḏāh,
הָֽעֵדָ֔ה
the congregation
Art | N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֖תַח
the door
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֥הֶל
of the tabernacle
N‑ms
  
 
.
 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ.
מוֹעֵֽד׃
of meeting
N‑ms
559 [e]   5
way·yō·mer   5
וַיֹּ֥אמֶר   5
And said   5
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   5
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5712 [e]
hā·‘ê·ḏāh;
הָעֵדָ֑ה
the congregation
Art | N‑fs
2088 [e]
zeh
זֶ֣ה
this [is]
Pro‑ms
1697 [e]
had·dā·ḇār,
הַדָּבָ֔ר
the thing
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
what
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 6213 [e]
la·‘ă·śō·wṯ.
לַעֲשֽׂוֹת׃
to be done
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7126 [e]   6
way·yaq·rêḇ   6
וַיַּקְרֵ֣ב   6
And brought   6
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   6
4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
Aaron
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw;
בָּנָ֑יו
his sons
N‑mpc | 3ms
7364 [e]
way·yir·ḥaṣ
וַיִּרְחַ֥ץ
and washed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֖ם
them
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim.
בַּמָּֽיִם׃
with water
Prep‑b, Art | N‑mp
5414 [e]   7
way·yit·tên   7
וַיִּתֵּ֨ן   7
And he put   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֜יו
on him
Prep | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3801 [e]
hak·kut·tō·neṯ,
הַכֻּתֹּ֗נֶת
the tunic
Art | N‑fs
2296 [e]
way·yaḥ·gōr
וַיַּחְגֹּ֤ר
and girded
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹתוֹ֙
him
DirObjM | 3ms
  
 

 
 
 73 [e]
bā·’aḇ·nêṭ,
בָּֽאַבְנֵ֔ט
with the sash
Prep‑b, Art | N‑ms
3847 [e]
way·yal·bêš
וַיַּלְבֵּ֤שׁ
and clothed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹתוֹ֙
him
DirObjM | 3ms
854 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
with
Prep
  
 

 
 
 4598 [e]
ham·mə·‘îl,
הַמְּעִ֔יל
the robe
Art | N‑ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֥ן
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on him
Prep | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ;
הָאֵפֹ֑ד
the ephod
Art | N‑ms
2296 [e]
way·yaḥ·gōr
וַיַּחְגֹּ֣ר
and he girded
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֗וֹ
him
DirObjM | 3ms
2805 [e]
bə·ḥê·šeḇ
בְּחֵ֙שֶׁב֙
with the intricately woven band
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 646 [e]
hā·’ê·p̄ōḏ,
הָֽאֵפֹ֔ד
of the ephod
Art | N‑ms
640 [e]
way·ye’·pōḏ
וַיֶּאְפֹּ֥ד
and tied [the ephod]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw
ל֖וֹ
on him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
  
bōw.
בּֽוֹ׃
with it
Prep | 3ms
7760 [e]   8
way·yā·śem   8
וַיָּ֥שֶׂם   8
And he put   8
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   8
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֖יו
on him
Prep | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2833 [e]
ha·ḥō·šen;
הַחֹ֑שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּן֙
and he put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
in
Prep
2833 [e]
ha·ḥō·šen,
הַחֹ֔שֶׁן
the breastplate
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
224 [e]
hā·’ū·rîm
הָאוּרִ֖ים
the Urim
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 8550 [e]
hat·tum·mîm.
הַתֻּמִּֽים׃
the Thummim
Art | N‑mp
7760 [e]   9
way·yā·śem   9
וַיָּ֥שֶׂם   9
And he put   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   9
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4701 [e]
ham·miṣ·ne·p̄eṯ
הַמִּצְנֶ֖פֶת
the turban
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7218 [e]
rō·šōw;
רֹאשׁ֑וֹ
his head
N‑msc | 3ms
7760 [e]
way·yā·śem
וַיָּ֨שֶׂם
and he put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 4701 [e]
ham·miṣ·ne·p̄eṯ
הַמִּצְנֶ֜פֶת
the turban
Art | N‑fs
413 [e]
’el-
אֶל־
on
Prep
4136 [e]
mūl
מ֣וּל
on
Prep
  
 

 
 
 6440 [e]
pā·nāw,
פָּנָ֗יו
its front
N‑cpc | 3ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֣ת
 - 
DirObjM
6731 [e]
ṣîṣ
צִ֤יץ
plate
N‑msc
  
 

 
 
 2091 [e]
haz·zā·hāḇ
הַזָּהָב֙
the golden
Art | N‑ms
5145 [e]
nê·zer
נֵ֣זֶר
crown
N‑msc
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qō·ḏeš,
הַקֹּ֔דֶשׁ
the holy
Art | N‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
3947 [e]   10
way·yiq·qaḥ   10
וַיִּקַּ֤ח   10
And took   10
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   10
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֙
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8081 [e]
še·men
שֶׁ֣מֶן
oil
N‑msc
  
 

 
 
 4888 [e]
ham·miš·ḥāh,
הַמִּשְׁחָ֔ה
the anointing
Art | N‑fs
4886 [e]
way·yim·šaḥ
וַיִּמְשַׁ֥ח
and anointed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4908 [e]
ham·miš·kān
הַמִּשְׁכָּ֖ן
the tabernacle
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that [was]
Pro‑r
  
 

 
 
  
bōw;
בּ֑וֹ
in it
Prep | 3ms
6942 [e]
way·qad·dêš
וַיְקַדֵּ֖שׁ
and consecrated
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 853 [e]
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
them
DirObjM | 3mp
5137 [e]   11
way·yaz   11
וַיַּ֥ז   11
And He sprinkled   11
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   11
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֛נּוּ
some of it
Prep | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֖חַ
the altar
Art | N‑ms
7651 [e]
še·ḇa‘
שֶׁ֣בַע
seven
Number‑fs
  
 

 
 
 6471 [e]
pə·‘ā·mîm;
פְּעָמִ֑ים
times
N‑fp
4886 [e]
way·yim·šaḥ
וַיִּמְשַׁ֨ח
and anointed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֜חַ
the altar
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
kê·lāw,
כֵּלָ֗יו
its utensils
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3595 [e]
hak·kî·yōr
הַכִּיֹּ֛ר
the laver
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3653 [e]
kan·nōw
כַּנּ֖וֹ
its base
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6942 [e]
lə·qad·də·šām.
לְקַדְּשָֽׁם׃
to consecrate them
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3mp
3332 [e]   12
way·yi·ṣōq   12
וַיִּצֹק֙   12
And he poured   12
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   12
8081 [e]
miš·še·men
מִשֶּׁ֣מֶן
some of oil
Prep‑m | N‑msc
4888 [e]
ham·miš·ḥāh,
הַמִּשְׁחָ֔ה
the anointing
Art | N‑fs
5921 [e]
‘al
עַ֖ל
on
Prep
  
 

 
 
 7218 [e]
rōš
רֹ֣אשׁ
head
N‑msc
175 [e]
’a·hă·rōn;
אַהֲרֹ֑ן
of Aaron
N‑proper‑ms
4886 [e]
way·yim·šaḥ
וַיִּמְשַׁ֥ח
and anointed
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯōw
אֹת֖וֹ
him
DirObjM | 3ms
  
 
.
 
 
 6942 [e]
lə·qad·də·šōw.
לְקַדְּשֽׁוֹ׃
to consecrate him
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3ms
7126 [e]   13
way·yaq·rêḇ   13
וַיַּקְרֵ֨ב   13
And brought   13
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   13
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֜ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
sons
N‑mpc
175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֗ן
of Aaron
N‑proper‑ms
3847 [e]
way·yal·bi·šêm
וַיַּלְבִּשֵׁ֤ם
and put on them
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
  
 

 
 
 3801 [e]
kut·to·nōṯ
כֻּתֳּנֹת֙
tunics
N‑fp
2296 [e]
way·yaḥ·gōr
וַיַּחְגֹּ֤ר
and girded
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
  
 

 
 
 73 [e]
’aḇ·nêṭ,
אַבְנֵ֔ט
with sashes
N‑ms
2280 [e]
way·ya·ḥă·ḇōš
וַיַּחֲבֹ֥שׁ
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lā·hem
לָהֶ֖ם
on them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4021 [e]
miḡ·bā·‘ō·wṯ;
מִגְבָּע֑וֹת
hats
N‑fp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
The Priests' Sin Offering
5066 [e]   14
way·yag·gêš   14
וַיַּגֵּ֕שׁ   14
And he brought   14
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   14
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
6499 [e]
par
פַּ֣ר
the bull for
N‑msc
  
 

 
 
 2403 [e]
ha·ḥaṭ·ṭāṯ;
הַֽחַטָּ֑את
the sin offering
Art | N‑fs
5564 [e]
way·yis·mōḵ
וַיִּסְמֹ֨ךְ
and laid
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֤ן
Aaron
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָיו֙
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yə·ḏê·hem,
יְדֵיהֶ֔ם
their hands
N‑fdc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7218 [e]
rōš
רֹ֖אשׁ
the head
N‑msc
6499 [e]
par
פַּ֥ר
of the bull for
N‑msc
  
 
.
 
 
 2403 [e]
ha·ḥaṭ·ṭāṯ.
הַֽחַטָּֽאת׃
the sin offering
Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 7819 [e]   15
way·yiš·ḥāṭ,   15
וַיִּשְׁחָ֗ט   15
And killed [it]   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   15
3947 [e]
way·yiq·qaḥ
וַיִּקַּ֨ח
And he took
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֤ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1818 [e]
had·dām
הַדָּם֙
the blood
Art | N‑ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַ֠יִּתֵּן
and put [some]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7161 [e]
qar·nō·wṯ
קַרְנ֨וֹת
the horns
N‑fpc
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֤חַ
of the altar
Art | N‑ms
5439 [e]
sā·ḇîḇ
סָבִיב֙
all around
Adv
  
 

 
 
 676 [e]
bə·’eṣ·bā·‘ōw,
בְּאֶצְבָּע֔וֹ
with his finger
Prep‑b | N‑fsc | 3ms
2398 [e]
way·ḥaṭ·ṭê
וַיְחַטֵּ֖א
and purified
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ;
הַמִּזְבֵּ֑חַ
the altar
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1818 [e]
had·dām,
הַדָּ֗ם
the blood
Art | N‑ms
3332 [e]
yā·ṣaq
יָצַק֙
he poured
V‑Qal‑Perf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
at
Prep
3247 [e]
yə·sō·wḏ
יְס֣וֹד
the base
N‑msc
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ,
הַמִּזְבֵּ֔חַ
of the altar
Art | N‑ms
6942 [e]
way·qad·də·šê·hū
וַֽיְקַדְּשֵׁ֖הוּ
and consecrated it
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
3722 [e]
lə·ḵap·pêr
לְכַפֵּ֥ר
to make atonement
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ā·lāw.
עָלָֽיו׃
for it
Prep | 3ms
3947 [e]   16
way·yiq·qaḥ,   16
וַיִּקַּ֗ח   16
And he took   16
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   16
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
2459 [e]
ha·ḥê·leḇ
הַחֵלֶב֮
the fat
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [was]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7130 [e]
haq·qe·reḇ
הַקֶּרֶב֒
the entrails
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
3508 [e]
yō·ṯe·reṯ
יֹתֶ֣רֶת
the fatty lobe [attached to]
N‑fsc
  
 

 
 
 3516 [e]
hak·kā·ḇêḏ,
הַכָּבֵ֔ד
the liver
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֥י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 3629 [e]
hak·kə·lā·yōṯ
הַכְּלָיֹ֖ת
the kidneys
Art | N‑fp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 2459 [e]
ḥel·bə·hen;
חֶלְבְּהֶ֑ן
with their fat
N‑msc | 3fp
6999 [e]
way·yaq·ṭêr
וַיַּקְטֵ֥ר
and burned [them]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·ḥāh.
הַמִּזְבֵּֽחָה׃
on the altar
Art | N‑ms | 3fs
853 [e]   17
wə·’eṯ-   17
וְאֶת־   17
But   17
Conj‑w | DirObjM   17
  
 

 
 
 6499 [e]
hap·pār
הַפָּ֤ר
the bull
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 5785 [e]
‘ō·rōw
עֹרוֹ֙
its hide
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1320 [e]
bə·śā·rōw
בְּשָׂר֣וֹ
its flesh
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 6569 [e]
pir·šōw,
פִּרְשׁ֔וֹ
its offal
N‑msc | 3ms
8313 [e]
śā·rap̄
שָׂרַ֣ף
he burned
V‑Qal‑Perf‑3ms
784 [e]
bā·’êš,
בָּאֵ֔שׁ
with fire
Prep‑b, Art | N‑cs
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֖וּץ
outside
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 4264 [e]
lam·ma·ḥă·neh;
לַֽמַּחֲנֶ֑ה
the camp
Prep‑l, Art | N‑cs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
The Priests' Burnt Offering
7126 [e]   18
way·yaq·rêḇ   18
וַיַּקְרֵ֕ב   18
And he brought   18
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   18
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
352 [e]
’êl
אֵ֣יל
the ram
N‑msc
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh;
הָעֹלָ֑ה
the as burnt offering
Art | N‑fs
5564 [e]
way·yis·mə·ḵū
וַֽיִּסְמְכ֞וּ
and laid
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֧ן
Aaron
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֛יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yə·ḏê·hem
יְדֵיהֶ֖ם
their hands
N‑fdc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7218 [e]
rōš
רֹ֥אשׁ
the head
N‑msc
  
 
.
 
 
 352 [e]
hā·’ā·yil.
הָאָֽיִל׃
of the ram
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7819 [e]   19
way·yiš·ḥāṭ;   19
וַיִּשְׁחָ֑ט   19
And killed [it]   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   19
2236 [e]
way·yiz·rōq
וַיִּזְרֹ֨ק
And he sprinkled
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֧ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1818 [e]
had·dām
הַדָּ֛ם
the blood
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּ֖חַ
the altar
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around
Adv
853 [e]   20
wə·’eṯ-   20
וְאֶת־   20
And   20
Conj‑w | DirObjM   20
352 [e]
hā·’a·yil,
הָאַ֔יִל
the ram
Art | N‑ms
5408 [e]
nit·taḥ
נִתַּ֖ח
he cut
V‑Piel‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 5409 [e]
lin·ṯā·ḥāw;
לִנְתָחָ֑יו
into pieces
Prep‑l | N‑mpc | 3ms
6999 [e]
way·yaq·ṭêr
וַיַּקְטֵ֤ר
and burned
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֙
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7218 [e]
hā·rōš,
הָרֹ֔אשׁ
the head
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 5409 [e]
han·nə·ṯā·ḥîm
הַנְּתָחִ֖ים
the pieces
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 6309 [e]
hap·pā·ḏer.
הַפָּֽדֶר׃
the fat
Art | N‑ms
853 [e]   21
wə·’eṯ-   21
וְאֶת־   21
And   21
Conj‑w | DirObjM   21
7130 [e]
haq·qe·reḇ
הַקֶּ֥רֶב
the entrails
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3767 [e]
hak·kə·rā·‘a·yim
הַכְּרָעַ֖יִם
the legs
Art | N‑fd
7364 [e]
rā·ḥaṣ
רָחַ֣ץ
he washed
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4325 [e]
bam·mā·yim;
בַּמָּ֑יִם
in water
Prep‑b, Art | N‑mp
6999 [e]
way·yaq·ṭêr
וַיַּקְטֵר֩
and burned
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֨ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
whole
N‑msc
352 [e]
hā·’a·yil
הָאַ֜יִל
the ram
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·ḥāh,
הַמִּזְבֵּ֗חָה
on the altar
Art | N‑ms | 3fs
5930 [e]
‘ō·lāh
עֹלָ֨ה
A burnt sacrifice
N‑fs
1931 [e]

ה֤וּא
it [was]
Pro‑3ms
7381 [e]
lə·rê·aḥ-
לְרֵֽיחַ־
for aroma
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 5207 [e]
nî·ḥō·aḥ
נִיחֹ֙חַ֙
a sweet
N‑ms
801 [e]
’iš·šeh
אִשֶּׁ֥ה
an offering made by fire
N‑ms
1931 [e]

הוּא֙
it [was]
Pro‑3ms
  
 

 
 
 3069 [e]
Yah·weh,
לַיהוָ֔ה
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
The Ram of Consecration
7126 [e]   22
way·yaq·rêḇ   22
וַיַּקְרֵב֙   22
And he brought   22
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   22
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
352 [e]
hā·’a·yil
הָאַ֣יִל
the ram
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî,
הַשֵּׁנִ֔י
second
Art | Number‑oms
352 [e]
’êl
אֵ֖יל
ram
N‑msc
  
 

 
 
 4394 [e]
ham·mil·lu·’îm;
הַמִּלֻּאִ֑ים
of the consecration
Art | N‑mp
5564 [e]
way·yis·mə·ḵū
וַֽיִּסְמְכ֞וּ
and laid
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֧ן
Aaron
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֛יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yə·ḏê·hem
יְדֵיהֶ֖ם
their hands
N‑fdc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
7218 [e]
rōš
רֹ֥אשׁ
the head
N‑msc
  
 
.
 
 
 352 [e]
hā·’ā·yil.
הָאָֽיִל׃
of the ram
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 7819 [e]   23
way·yiš·ḥāṭ   23
וַיִּשְׁחָ֓ט ׀   23
And killed [it]   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   23
3947 [e]
way·yiq·qaḥ
וַיִּקַּ֤ח
And he took
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֙
Moses
N‑proper‑ms
1818 [e]
mid·dā·mōw,
מִדָּמ֔וֹ
[some] of its blood
Prep‑m | N‑msc | 3ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֛ן
and put it
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8571 [e]
tə·nūḵ
תְּנ֥וּךְ
the tip
N‑msc
241 [e]
’ō·zen-
אֹֽזֶן־
of ear
N‑fsc
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
of Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ;
הַיְמָנִ֑ית
right
Art | Adj‑fsc
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
931 [e]
bō·hen
בֹּ֤הֶן
the thumb
N‑msc
3027 [e]
yā·ḏōw
יָדוֹ֙
of his hand
N‑fsc | 3ms
  
 

 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ,
הַיְמָנִ֔ית
right
Art | Adj‑fsc
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
931 [e]
bō·hen
בֹּ֥הֶן
the big toe
N‑msc
7272 [e]
raḡ·lōw
רַגְל֖וֹ
of his foot
N‑fsc | 3ms
  
 
.
 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ.
הַיְמָנִֽית׃
right
Art | Adj‑fs
7126 [e]   24
way·yaq·rêḇ   24
וַיַּקְרֵ֞ב   24
And he brought   24
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   24
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
sons
N‑mpc
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֗ן
of Aaron
N‑proper‑ms
5414 [e]
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֨ן
and put
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֤ה
Moses
N‑proper‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
[some]
Prep
1818 [e]
had·dām
הַדָּם֙
of the blood
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8571 [e]
tə·nūḵ
תְּנ֤וּךְ
the tips
N‑msc
241 [e]
’ā·zə·nām
אָזְנָם֙
of their ears
N‑fsc | 3mp
  
 

 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ,
הַיְמָנִ֔ית
right
Art | Adj‑fsc
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
931 [e]
bō·hen
בֹּ֤הֶן
the thumbs
N‑msc
3027 [e]
yā·ḏām
יָדָם֙
of their hands
N‑fsc | 3mp
  
 

 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ,
הַיְמָנִ֔ית
right
Art | Adj‑fsc
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
931 [e]
bō·hen
בֹּ֥הֶן
the big toes
N‑msc
7272 [e]
raḡ·lām
רַגְלָ֖ם
of their feet
N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 3233 [e]
hay·mā·nîṯ;
הַיְמָנִ֑ית
right
Art | Adj‑fs
2236 [e]
way·yiz·rōq
וַיִּזְרֹ֨ק
And sprinkled
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֧ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1818 [e]
had·dām
הַדָּ֛ם
the blood
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַֽמִּזְבֵּ֖חַ
the altar
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sā·ḇîḇ.
סָבִֽיב׃
all around
Adv
3947 [e]   25
way·yiq·qaḥ   25
וַיִּקַּ֞ח   25
And he took   25
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   25
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2459 [e]
ha·ḥê·leḇ
הַחֵ֣לֶב
the fat
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 451 [e]
hā·’al·yāh,
הָֽאַלְיָ֗ה
the fatty tail
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Conj‑w | DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
2459 [e]
ha·ḥê·leḇ
הַחֵלֶב֮
the fat
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [was]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7130 [e]
haq·qe·reḇ
הַקֶּרֶב֒
the entrails
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵת֙
and
Conj‑w | DirObjM
3508 [e]
yō·ṯe·reṯ
יֹתֶ֣רֶת
the fatty lobe [attached to]
N‑fsc
  
 

 
 
 3516 [e]
hak·kā·ḇêḏ,
הַכָּבֵ֔ד
the liver
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
8147 [e]
šə·tê
שְׁתֵּ֥י
two
Number‑fdc
  
 

 
 
 3629 [e]
hak·kə·lā·yōṯ
הַכְּלָיֹ֖ת
the kidneys
Art | N‑fp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 2459 [e]
ḥel·bə·hen;
חֶלְבְּהֶ֑ן
their fat
N‑msc | 3fp
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
and
Conj‑w | DirObjM
7785 [e]
šō·wq
שׁ֥וֹק
thigh
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3225 [e]
hay·yā·mîn.
הַיָּמִֽין׃
the right
Art | N‑fs
5536 [e]   26
ū·mis·sal   26
וּמִסַּ֨ל   26
And from the basket   26
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   26
4682 [e]
ham·maṣ·ṣō·wṯ
הַמַּצּ֜וֹת
of unleavened bread
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר ׀
that was
Pro‑r
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3947 [e]
lā·qaḥ
לָ֠קַח
he took
V‑Qal‑Perf‑3ms
2471 [e]
ḥal·laṯ
חַלַּ֨ת
cake
N‑fsc
4682 [e]
maṣ·ṣāh
מַצָּ֤ה
unleavened
N‑fs
  
 

 
 
 259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַת֙
one
Number‑fsc
2471 [e]
wə·ḥal·laṯ
וְֽחַלַּ֨ת
and a cake
Conj‑w | N‑fsc
3899 [e]
le·ḥem
לֶ֥חֶם
of bread
N‑msc
8081 [e]
še·men
שֶׁ֛מֶן
[anointed with] oil
N‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’a·ḥaṯ
אַחַ֖ת
one
Number‑fsc
7550 [e]
wə·rā·qîq
וְרָקִ֣יק
and wafer
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ;
אֶחָ֑ד
one
Number‑ms
7760 [e]
way·yā·śem
וַיָּ֙שֶׂם֙
and put [them]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 2459 [e]
ha·ḥă·lā·ḇîm,
הַ֣חֲלָבִ֔ים
the fat
Art | N‑mp
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֖ל
and on
Conj‑w | Prep
7785 [e]
šō·wq
שׁ֥וֹק
thigh
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3225 [e]
hay·yā·mîn.
הַיָּמִֽין׃
the right
Art | N‑fs
5414 [e]   27
way·yit·tên   27
וַיִּתֵּ֣ן   27
And he put   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
hak·kōl,
הַכֹּ֔ל
all [these]
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
in
Prep
  
 

 
 
 3709 [e]
kap·pê
כַּפֵּ֣י
hands
N‑fdc
175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֔ן
of Aaron
N‑proper‑ms
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֖ל
and in
Conj‑w | Prep
3709 [e]
kap·pê
כַּפֵּ֣י
hands
N‑fdc
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇā·nāw;
בָנָ֑יו
his sons'
N‑mpc | 3ms
5130 [e]
way·yā·nep̄
וַיָּ֧נֶף
and waved
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
them
DirObjM | 3mp
8573 [e]
tə·nū·p̄āh
תְּנוּפָ֖ה
[as] a wave offering
N‑fs
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֥י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
3947 [e]   28
way·yiq·qaḥ   28
וַיִּקַּ֨ח   28
And took   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   28
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֤ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’ō·ṯām
אֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
5921 [e]
mê·‘al
מֵעַ֣ל
from
Prep‑m
  
 

 
 
 3709 [e]
kap·pê·hem,
כַּפֵּיהֶ֔ם
their hands
N‑fdc | 3mp
6999 [e]
way·yaq·ṭêr
וַיַּקְטֵ֥ר
and burned [them]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
4196 [e]
ham·miz·bê·ḥāh
הַמִּזְבֵּ֖חָה
on the altar
Art | N‑ms | 3fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·lāh;
הָעֹלָ֑ה
the burnt offering
Art | N‑fs
4394 [e]
mil·lu·’îm
מִלֻּאִ֥ים
[were] consecration offerings
N‑mp
1992 [e]
hêm
הֵם֙
they
Pro‑3mp
7381 [e]
lə·rê·aḥ
לְרֵ֣יחַ
for aroma
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 5207 [e]
nî·ḥō·aḥ,
נִיחֹ֔חַ
a sweet
N‑ms
801 [e]
’iš·šeh
אִשֶּׁ֥ה
an offering made by fire
N‑ms
1931 [e]

ה֖וּא
it [was]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
לַיהוָֽה׃
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
3947 [e]   29
way·yiq·qaḥ   29
וַיִּקַּ֤ח   29
And took   29
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   29
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֙
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2373 [e]
he·ḥā·zeh,
הֶ֣חָזֶ֔ה
the breast
Art | N‑ms
5130 [e]
way·nî·p̄ê·hū
וַיְנִיפֵ֥הוּ
and waved it
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
8573 [e]
ṯə·nū·p̄āh
תְנוּפָ֖ה
[as] a wave offering
N‑fs
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֣י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
352 [e]
mê·’êl
מֵאֵ֣יל
of the ram
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 4394 [e]
ham·mil·lu·’îm,
הַמִּלֻּאִ֗ים
of consecration
Art | N‑mp
4872 [e]
lə·mō·šeh
לְמֹשֶׁ֤ה
Moses'
Prep‑l | N‑proper‑ms
1961 [e]
hā·yāh
הָיָה֙
it was
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 4490 [e]
lə·mā·nāh,
לְמָנָ֔ה
part
Prep‑l | N‑fs
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֛ר
as
Prep‑k | Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
Moses
N‑proper‑ms
3947 [e]   30
way·yiq·qaḥ   30
וַיִּקַּ֨ח   30
And took   30
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   30
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֜ה
Moses
N‑proper‑ms
8081 [e]
miš·še·men
מִשֶּׁ֣מֶן
some of oil
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 4888 [e]
ham·miš·ḥāh,
הַמִּשְׁחָ֗ה
the anointing
Art | N‑fs
4480 [e]
ū·min-
וּמִן־
and some
Conj‑w | Prep
1818 [e]
had·dām
הַדָּם֮
of the blood
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that [was]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 4196 [e]
ham·miz·bê·aḥ
הַמִּזְבֵּחַ֒
the altar
Art | N‑ms
5137 [e]
way·yaz
וַיַּ֤ז
and sprinkled [it]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw,
בְּגָדָ֔יו
his garments
N‑mpc | 3ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֛יו
his sons
N‑mpc | 3ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֥י
the garments
N‑mpc
1121 [e]
ḇā·nāw
בָנָ֖יו
of his sons
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 854 [e]
’it·tōw;
אִתּ֑וֹ
with him
Prep | 3ms
6942 [e]
way·qad·dêš
וַיְקַדֵּ֤שׁ
and he consecrated
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
Aaron
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 899 [e]
bə·ḡā·ḏāw,
בְּגָדָ֔יו
his garments
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw
בָּנָ֛יו
his sons
N‑mpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
899 [e]
biḡ·ḏê
בִּגְדֵ֥י
the garments
N‑mpc
1121 [e]
ḇā·nāw
בָנָ֖יו
of his sons
N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 854 [e]
’it·tōw.
אִתּֽוֹ׃
with him
Prep | 3ms
559 [e]   31
way·yō·mer   31
וַיֹּ֨אמֶר   31
And said   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   31
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֜ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֣ן
Aaron
N‑proper‑ms
413 [e]
wə·’el-
וְאֶל־
and
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nāw,
בָּנָ֗יו
his sons
N‑mpc | 3ms
1310 [e]
baš·šə·lū
בַּשְּׁל֣וּ
Boil
V‑Piel‑Imp‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1320 [e]
hab·bā·śār
הַבָּשָׂר֮
the flesh
Art | N‑ms
6607 [e]
pe·ṯaḥ
פֶּ֣תַח
[at] the door
N‑msc
168 [e]
’ō·hel
אֹ֣הֶל
of the tabernacle
N‑msc
  
 

 
 
 4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵד֒
of meeting
N‑ms
8033 [e]
wə·šām
וְשָׁם֙
and there
Conj‑w | Adv
398 [e]
tō·ḵə·lū
תֹּאכְל֣וּ
eat
V‑Qal‑Imperf‑2mp
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·ṯōw,
אֹת֔וֹ
it
DirObjM | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶ֨ת־
and with
Conj‑w | DirObjM
3899 [e]
hal·le·ḥem,
הַלֶּ֔חֶם
the bread
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [is]
Pro‑r
5536 [e]
bə·sal
בְּסַ֣ל
in the basket
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 4394 [e]
ham·mil·lu·’îm;
הַמִּלֻּאִ֑ים
of consecration offerings
Art | N‑mp
834 [e]
ka·’ă·šer
כַּאֲשֶׁ֤ר
as
Prep‑k | Pro‑r
  
 

 
 
 6680 [e]
ṣiw·wê·ṯî
צִוֵּ֙יתִי֙
I commanded
V‑Piel‑Perf‑1cs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֥ן
Aaron
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֖יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 
.
 
 
 398 [e]
yō·ḵə·lu·hū.
יֹאכְלֻֽהוּ׃
shall eat it
V‑Qal‑Imperf‑3mp | 3ms
3498 [e]   32
wə·han·nō·w·ṯār   32
וְהַנּוֹתָ֥ר   32
And the remainder   32
Conj‑w, Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑ms   32
1320 [e]
bab·bā·śār
בַּבָּשָׂ֖ר
of the flesh
Prep‑b, Art | N‑ms
3899 [e]
ū·ḇal·lā·ḥem;
וּבַלָּ֑חֶם
and of the bread
Conj‑w, Prep‑b, Art | N‑ms
784 [e]
bā·’êš
בָּאֵ֖שׁ
with fire
Prep‑b, Art | N‑cs
  
 
.
 
 
 8313 [e]
tiś·rō·p̄ū.
תִּשְׂרֹֽפוּ׃
you shall burn
V‑Qal‑Imperf‑2mp
6607 [e]   33
ū·mip·pe·ṯaḥ   33
וּמִפֶּתַח֩   33
And outside the door   33
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   33
168 [e]
’ō·hel
אֹ֨הֶל
of the tabernacle
N‑ms
4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵ֜ד
of meeting
N‑ms
3808 [e]

לֹ֤א
not
Adv‑NegPrt
3318 [e]
ṯê·ṣə·’ū
תֵֽצְאוּ֙
you shall go
V‑Qal‑Imperf‑2mp
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֣ת
[for] seven
Number‑msc
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm,
יָמִ֔ים
days
N‑mp
5704 [e]
‘aḏ
עַ֚ד
until
Prep
3117 [e]
yō·wm
י֣וֹם
the days
N‑ms
  
 

 
 
 4390 [e]
mə·lōṯ,
מְלֹ֔את
are ended
V‑Qal‑Inf
3117 [e]
yə·mê
יְמֵ֖י
the days
N‑mpc
  
 

 
 
 4394 [e]
mil·lu·’ê·ḵem;
מִלֻּאֵיכֶ֑ם
of your consecration
N‑mpc | 2mp
3588 [e]

כִּ֚י
for
Conj
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֣ת
seven
Number‑msc
3117 [e]
yā·mîm,
יָמִ֔ים
days
N‑mp
4390 [e]
yə·mal·lê
יְמַלֵּ֖א
he shall consecrate
V‑Piel‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3027 [e]
yeḏ·ḵem.
יֶדְכֶֽם׃
you
N‑fsc | 2mp
834 [e]   34
ka·’ă·šer   34
כַּאֲשֶׁ֥ר   34
As   34
Prep‑k | Pro‑r   34
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֖ה
he has done
V‑Qal‑Perf‑3ms
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
day
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 2088 [e]
haz·zeh;
הַזֶּ֑ה
this
Art | Pro‑ms
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֧ה
has commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
[so] Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
la·‘ă·śōṯ
לַעֲשֹׂ֖ת
to do
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3722 [e]
lə·ḵap·pêr
לְכַפֵּ֥ר
to make atonement
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
  
 
.
 
 
 5921 [e]
‘ă·lê·ḵem.
עֲלֵיכֶֽם׃
for you
Prep | 2mp
6607 [e]   35
ū·p̄e·ṯaḥ   35
וּפֶתַח֩   35
Therefore the door   35
Conj‑w | N‑msc   35
168 [e]
’ō·hel
אֹ֨הֶל
of the tabernacle
N‑msc
4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵ֜ד
of meeting
N‑ms
3427 [e]
tê·šə·ḇū
תֵּשְׁב֨וּ
you shall stay [at]
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3119 [e]
yō·w·mām
יוֹמָ֤ם
day
Adv
3915 [e]
wā·lay·lāh
וָלַ֙יְלָה֙
and night
Conj‑w | N‑ms
7651 [e]
šiḇ·‘aṯ
שִׁבְעַ֣ת
[for] seven
Number‑msc
  
 

 
 
 3117 [e]
yā·mîm,
יָמִ֔ים
days
N‑mp
8104 [e]
ū·šə·mar·tem
וּשְׁמַרְתֶּ֛ם
and keep
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4931 [e]
miš·me·reṯ
מִשְׁמֶ֥רֶת
the charge
N‑fsc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3808 [e]
wə·lō
וְלֹ֣א
so that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
  
 
.
 
 
 4191 [e]
ṯā·mū·ṯū;
תָמ֑וּתוּ
you may die
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
For
Conj
3651 [e]
ḵên
כֵ֖ן
so
Adv
  
 
.
 
 
 6680 [e]
ṣuw·wê·ṯî.
צֻוֵּֽיתִי׃
I have been commanded
V‑Pual‑Perf‑1cs
6213 [e]   36
way·ya·‘aś   36
וַיַּ֥עַשׂ   36
So did   36
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   36
175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֖ן
Aaron
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw;
וּבָנָ֑יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1697 [e]
had·də·ḇā·rîm,
הַדְּבָרִ֔ים
the things
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
6680 [e]
ṣiw·wāh
צִוָּ֥ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3027 [e]
bə·yaḏ-
בְּיַד־
by the hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 4872 [e]
mō·šeh.
מֹשֶֽׁה׃
of Moses
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Leviticus 7
Top of Page
Top of Page