2 Chronicles 32
Interlinear Bible
310 [e]   1
’a·ḥă·rê   1
אַחֲרֵ֨י   1
After   1
Prep   1
  
 

 
 
 1697 [e]
had·də·ḇā·rîm
הַדְּבָרִ֤ים
deeds
Art | N‑mp
571 [e]
wə·hā·’ĕ·meṯ
וְהָאֱמֶת֙
and faithfulness
Conj‑w, Art | N‑fs
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֔לֶּה
these
Art | Pro‑cp
  
 

 
 
 935 [e]

בָּ֖א
came
V‑Qal‑Perf‑3ms
5576 [e]
san·ḥê·rîḇ
סַנְחֵרִ֣יב
Sennacherib
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr;
אַשּׁ֑וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹ֣א
and entered
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 3063 [e]
ḇî·hū·ḏāh,
בִֽיהוּדָ֗ה
Judah
Prep‑b | N‑proper‑ms
2583 [e]
way·yi·ḥan
וַיִּ֙חַן֙
and he encamped
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֣ים
the cities
Art | N‑fp
1219 [e]
hab·bə·ṣu·rō·wṯ,
הַבְּצֻר֔וֹת
fortified
Art | Adj‑fp
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֖אמֶר
and thinking
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1234 [e]
lə·ḇiq·‘ām
לְבִקְעָ֥ם
to win them over
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3mp
  
 
.
 
 
 413 [e]
’ê·lāw.
אֵלָֽיו׃
to himself
Prep | 3ms
7200 [e]   2
way·yar   2
וַיַּרְא֙   2
And when saw   2
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   2
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū,
יְחִזְקִיָּ֔הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
  
 

 
 
 935 [e]
ḇā
בָ֖א
had come
V‑Qal‑Perf‑3ms
5576 [e]
san·ḥê·rîḇ;
סַנְחֵרִ֑יב
Sennacherib
N‑proper‑ms
6440 [e]
ū·p̄ā·nāw
וּפָנָ֕יו
that his purpose was
Conj‑w | N‑cpc | 3ms
4421 [e]
lam·mil·ḥā·māh
לַמִּלְחָמָ֖ה
to make war
Prep‑l, Art | N‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim.
יְרוּשָׁלִָֽם׃
Jerusalem
N‑proper‑fs
3289 [e]   3
way·yiw·wā·‘aṣ,   3
וַיִּוָּעַ֗ץ   3
and he consulted   3
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms   3
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
8269 [e]
śā·rāw
שָׂרָיו֙
his leaders
N‑mpc | 3ms
1368 [e]
wə·ḡib·bō·rāw,
וְגִבֹּרָ֔יו
and commanders
Conj‑w | Adj‑mpc | 3ms
5640 [e]
lis·tō·wm
לִסְתּוֹם֙
to stop
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4325 [e]
mê·mê
מֵימֵ֣י
the water from
N‑mpc
5869 [e]
hā·‘ă·yā·nō·wṯ,
הָעֲיָנ֔וֹת
the springs
Art | N‑cp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
that [were]
Pro‑r
2351 [e]
mi·ḥūṣ
מִח֣וּץ
outside
Prep‑m | N‑ms
  
 

 
 
 5892 [e]
lā·‘îr;
לָעִ֑יר
the city
Prep‑l, Art | N‑fs
  
 
.
 
 
 5826 [e]
way·ya‘·zə·rū·hū.
וַֽיַּעְזְרֽוּהוּ׃
and they helped him
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp | 3ms
6908 [e]   4
way·yiq·qā·ḇə·ṣū   4
וַיִּקָּבְצ֣וּ   4
Thus gathered together   4
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3mp   4
5971 [e]
‘am-
עַם־
people
N‑ms
7227 [e]
rāḇ,
רָ֔ב
many
Adj‑ms
5640 [e]
way·yis·tə·mū
וַֽיִּסְתְּמוּ֙
and who stopped
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 4599 [e]
ham·ma‘·yā·nō·wṯ,
הַמַּעְיָנ֔וֹת
the springs
Art | N‑mp
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5158 [e]
han·na·ḥal
הַנַּ֛חַל
the brook
Art | N‑ms
7857 [e]
haš·šō·w·ṭêp̄
הַשּׁוֹטֵ֥ף
that ran
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ-
בְּתוֹךְ־
through
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
the land
Art | N‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
4100 [e]
lām·māh
לָ֤מָּה
why
Interrog
  
 

 
 
 935 [e]
yā·ḇō·w·’ū
יָב֙וֹאוּ֙
should come
V‑Qal‑Imperf‑3mp
4428 [e]
mal·ḵê
מַלְכֵ֣י
the kings
N‑mpc
804 [e]
’aš·šūr,
אַשּׁ֔וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
4672 [e]
ū·mā·ṣə·’ū
וּמָצְא֖וּ
and find
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
4325 [e]
ma·yim
מַ֥יִם
water
N‑mp
  
 
؟
 
 
 7227 [e]
rab·bîm.
רַבִּֽים׃
much
Adj‑mp
  
 

 
 
 2388 [e]   5
way·yiṯ·ḥaz·zaq   5
וַיִּתְחַזַּ֡ק   5
and he strengthened himself   5
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms   5
1129 [e]
way·yi·ḇen
וַיִּבֶן֩
and built up
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
2346 [e]
ha·ḥō·w·māh
הַחוֹמָ֨ה
the wall
Art | N‑fs
  
 

 
 
 6555 [e]
hap·pə·rū·ṣāh
הַפְּרוּצָ֜ה
that was broken
Art | V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑fs
5927 [e]
way·ya·‘al
וַיַּ֣עַל
and raised [it] up
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
  
 

 
 
 4026 [e]
ham·miḡ·dā·lō·wṯ,
הַמִּגְדָּל֗וֹת
the towers
Art | N‑mp
  
 

 
 
 2351 [e]
wə·la·ḥū·ṣāh
וְלַח֙וּצָה֙
and outside
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑ms | 3fs
2346 [e]
ha·ḥō·w·māh
הַחוֹמָ֣ה
wall
Art | N‑fs
312 [e]
’a·ḥe·reṯ,
אַחֶ֔רֶת
[built] another
Adj‑fs
2388 [e]
way·ḥaz·zêq
וַיְחַזֵּ֥ק
and he repaired
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4407 [e]
ham·mil·lō·w
הַמִּלּ֖וֹא
the Millo
Art | N‑proper‑fs
5892 [e]
‘îr
עִ֣יר
[in] the City
N‑fsc
  
 

 
 
 1732 [e]
dā·wîḏ;
דָּוִ֑יד
of David
N‑proper‑ms
6213 [e]
way·ya·‘aś
וַיַּ֥עַשׂ
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
7973 [e]
še·laḥ
שֶׁ֛לַח
weapons
N‑ms
7230 [e]
lā·rōḇ
לָרֹ֖ב
in abundance
Prep‑l, Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 4043 [e]
ū·mā·ḡin·nîm.
וּמָגִנִּֽים׃
and shields
Conj‑w | N‑cp
5414 [e]   6
way·yit·tên   6
וַיִּתֵּ֛ן   6
And he set   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
8269 [e]
śā·rê
שָׂרֵ֥י
captains
N‑mpc
4421 [e]
mil·ḥā·mō·wṯ
מִלְחָמ֖וֹת
military
N‑fp
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām;
הָעָ֑ם
the people
Art | N‑ms
6908 [e]
way·yiq·bə·ṣêm
וַיִּקְבְּצֵ֣ם
and gathered them together
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
413 [e]
’ê·lāw,
אֵלָ֗יו
to him
Prep | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
in
Prep
7339 [e]
rə·ḥō·wḇ
רְחוֹב֙
the open square
N‑fsc
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
of gate
N‑msc
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr,
הָעִ֔יר
the city
Art | N‑fs
1696 [e]
way·ḏab·bêr
וַיְדַבֵּ֥ר
and gave
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
3824 [e]
lə·ḇā·ḇām
לְבָבָ֖ם
them encouragement
N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2388 [e]   7
ḥiz·qū   7
חִזְק֣וּ   7
Be strong   7
V‑Qal‑Imp‑mp   7
  
 

 
 
 553 [e]
wə·’im·ṣū,
וְאִמְצ֔וּ
and courageous
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
3372 [e]
tî·rə·’ū
תִּֽירְא֣וּ
do be afraid
V‑Qal‑Imperf‑2mp
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
nor
Conj‑w | Adv
2865 [e]
tê·ḥat·tū,
תֵּחַ֗תּוּ
dismayed
V‑Nifal‑Imperf‑2mp
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵי֙
before
Prep‑m | N‑cpc
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
the king
N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr,
אַשּׁ֔וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
6440 [e]
ū·mil·lip̄·nê
וּמִלִּפְנֵ֖י
nor before
Conj‑w, Prep‑m, Prep‑l | N‑cpc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1995 [e]
he·hā·mō·wn
הֶהָמ֣וֹן
the multitude
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that [is]
Pro‑r
5973 [e]
‘im·mōw;
עִמּ֑וֹ
with him
Prep | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
for
Conj
5973 [e]
‘im·mā·nū
עִמָּ֥נוּ
with us
Prep | 1cp
7227 [e]
raḇ
רַ֖ב
[there are] more
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 5973 [e]
mê·‘im·mōw.
מֵעִמּֽוֹ׃
than with him
Prep‑m | 3ms
5973 [e]   8
‘im·mōw   8
עִמּוֹ֙   8
With him [is]   8
Prep | 3ms   8
2220 [e]
zə·rō·w·a‘
זְר֣וֹעַ
an arm
N‑fsc
  
 

 
 
 1320 [e]
bā·śār,
בָּשָׂ֔ר
of flesh
N‑ms
5973 [e]
wə·‘im·mā·nū
וְעִמָּ֜נוּ
but with us [is]
Conj‑w | Prep | 1cp
3069 [e]
Yah·weh
יְהוָ֤ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū
אֱלֹהֵ֙ינוּ֙
our God
N‑mpc | 1cp
5826 [e]
lə·‘ā·zə·rê·nū,
לְעָזְרֵ֔נוּ
to help us
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 1cp
3898 [e]
ū·lə·hil·lā·ḥêm
וּלְהִלָּחֵ֖ם
and to fight
Conj‑w, Prep‑l | V‑Nifal‑Inf
  
 
.
 
 
 4421 [e]
mil·ḥă·mō·ṯê·nū;
מִלְחֲמֹתֵ֑נוּ
our battles
N‑fpc | 1cp
5564 [e]
way·yis·sā·mə·ḵū
וַיִּסָּמְכ֣וּ
And were strengthened
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3mp
5971 [e]
hā·‘ām,
הָעָ֔ם
the people
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
1697 [e]
diḇ·rê
דִּבְרֵ֖י
the words
N‑mpc
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֥הוּ
of Hezekiah
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king of
N‑msc
  
 
.
 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh.
יְהוּדָֽה׃
Judah
N‑proper‑ms
 

פ
 - 
Punc
Sennacherib Boasts against the Lord
310 [e]   9
’a·ḥar   9
אַ֣חַר   9
After   9
Adv   9
2088 [e]
zeh,
זֶ֗ה
this
Pro‑ms
7971 [e]
laḥ
שָׁ֠לַח
sent
V‑Qal‑Perf‑3ms
5576 [e]
san·ḥê·rîḇ
סַנְחֵרִ֨יב
Sennacherib
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
king
N‑msc
804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֤וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw
עֲבָדָיו֙
his servants
N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lay·māh,
יְר֣וּשָׁלַ֔יְמָה
to Jerusalem
N‑proper‑fs | 3fs
1931 [e]
wə·hū
וְהוּא֙
but he [laid siege]
Conj‑w | Pro‑3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
  
 

 
 
 3923 [e]
lā·ḵîš,
לָכִ֔ישׁ
Lachish
N‑proper‑fs
3605 [e]
wə·ḵāl
וְכָל־
and all
Conj‑w | N‑msc
4475 [e]
mem·šal·tōw
מֶמְשַׁלְתּ֖וֹ
the forces
N‑fsc | 3ms
5973 [e]
‘im·mōw;
עִמּ֑וֹ
with him
Prep | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙
Hezekiah
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king of
N‑msc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh,
יְהוּדָ֔ה
Judah
N‑proper‑ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and to
Conj‑w | Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֛ה
Judah
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
who [were]
Pro‑r
  
 

 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim
בִּירוּשָׁלִַ֖ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3541 [e]   10
kōh   10
כֹּ֣ה   10
thus   10
Adv   10
559 [e]
’ā·mar,
אָמַ֔ר
says
V‑Qal‑Perf‑3ms
5576 [e]
san·ḥê·rîḇ
סַנְחֵרִ֖יב
Sennacherib
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr;
אַשּׁ֑וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
Upon
Prep
4100 [e]
māh
מָה֙
what
Interrog
859 [e]
’at·tem
אַתֶּ֣ם
you
Pro‑2mp
  
 

 
 
 982 [e]
bō·ṭə·ḥîm,
בֹּטְחִ֔ים
do trust
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3427 [e]
wə·yō·šə·ḇîm
וְיֹשְׁבִ֥ים
that you remain
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
4692 [e]
bə·mā·ṣō·wr
בְּמָצ֖וֹר
under siege
Prep‑b | N‑ms
  
 
؟
 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim.
בִּירוּשָׁלִָֽם׃
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
3808 [e]   11
hă·lō   11
הֲלֹ֤א   11
Does not   11
Adv‑NegPrt   11
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙
Hezekiah
N‑proper‑ms
5496 [e]
mas·sîṯ
מַסִּ֣ית
persuade
V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ·ḵem,
אֶתְכֶ֔ם
you
DirObjM | 2mp
5414 [e]
lā·ṯêṯ
לָתֵ֣ת
to give over
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ·ḵem,
אֶתְכֶ֔ם
yourselves
DirObjM | 2mp
4191 [e]
lā·mūṯ
לָמ֛וּת
to die
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
7458 [e]
bə·rā·‘āḇ
בְּרָעָ֥ב
by famine
Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 6772 [e]
ū·ḇə·ṣā·mā
וּבְצָמָ֖א
and by thirst
Conj‑w, Prep‑b | N‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה
Yahweh
N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·nū,
אֱלֹהֵ֔ינוּ
our God
N‑mpc | 1cp
5337 [e]
yaṣ·ṣî·lê·nū
יַצִּילֵ֕נוּ
will deliver us
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 1cp
3709 [e]
mik·kap̄
מִכַּ֖ף
from the hand
Prep‑m | N‑fsc
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֥לֶךְ
of the king
N‑msc
  
 
؟
 
 
 804 [e]
’aš·šūr.
אַשּֽׁוּר׃
of Assyria
N‑proper‑fs
3808 [e]   12
hă·lō-   12
הֲלֹא־   12
Has not   12
Adv‑NegPrt   12
1931 [e]

הוּא֙
he
Pro‑3ms
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū,
יְחִזְקִיָּ֔הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
5493 [e]
hê·sîr
הֵסִ֥יר
taken away
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1116 [e]
bā·mō·ṯāw
בָּמֹתָ֖יו
His high places
N‑fpc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4196 [e]
miz·bə·ḥō·ṯāw;
מִזְבְּחֹתָ֑יו
His altars
N‑mpc | 3ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֨אמֶר
and commanded
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3063 [e]
lî·hū·ḏāh
לִֽיהוּדָ֤ה
Judah
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3389 [e]
wə·lî·rū·šā·lim
וְלִֽירוּשָׁלִַ֙ם֙
and Jerusalem
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֨י
before
Prep‑l | N‑cpc
  
 

 
 
 4196 [e]
miz·bê·aḥ
מִזְבֵּ֧חַ
altar
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֛ד
one
Number‑ms
7812 [e]
tiš·ta·ḥă·wū
תִּֽשְׁתַּחֲו֖וּ
You shall worship
V‑Hitpael‑Imperf‑2mp
5921 [e]
wə·‘ā·lāw
וְעָלָ֥יו
and on it
Conj‑w | Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 6999 [e]
taq·ṭî·rū.
תַּקְטִֽירוּ׃
burn incense
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
3808 [e]   13
hă·lō   13
הֲלֹ֣א   13
Do not   13
Adv‑NegPrt   13
3045 [e]
ṯê·ḏə·‘ū,
תֵדְע֗וּ
you know
V‑Qal‑Imperf‑2mp
4100 [e]
meh
מֶ֤ה
what
Interrog
6213 [e]
‘ā·śî·ṯî
עָשִׂ֙יתִי֙
have done
V‑Qal‑Perf‑1cs
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
1 [e]
wa·’ă·ḇō·w·ṯay,
וַאֲבוֹתַ֔י
and my fathers
Conj‑w | N‑mpc | 1cs
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹ֖ל
to all
Prep‑l | N‑msc
5971 [e]
‘am·mê
עַמֵּ֣י
the peoples
N‑mpc
  
 
؟
 
 
 776 [e]
hā·’ă·rā·ṣō·wṯ;
הָאֲרָצ֑וֹת
of [other] lands
Art | N‑fp
3605 [e]
hă·yā·ḵō·wl
הֲיָכ֣וֹל
Were in any way
V‑Qal‑InfAbs
3201 [e]
yā·ḵə·lū,
יָֽכְל֗וּ
able
V‑Qal‑Perf‑3cp
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵי֙
the gods
N‑mpc
1471 [e]
gō·w·yê
גּוֹיֵ֣
of the nations
N‑mpc
776 [e]
hā·’ă·rā·ṣō·wṯ,
הָאֲרָצ֔וֹת
of those lands
Art | N‑fp
5337 [e]
lə·haṣ·ṣîl
לְהַצִּ֥יל
to deliver
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
776 [e]
’ar·ṣām
אַרְצָ֖ם
their lands
N‑fsc | 3mp
  
 
؟
 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî.
מִיָּדִֽי׃
out of my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
4310 [e]   14
   14
מִ֠י   14
who [was there]   14
Interrog   14
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּֽכָל־
among all
Prep‑b | N‑msc
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֞י
the gods
N‑mpc
1471 [e]
hag·gō·w·yim
הַגּוֹיִ֤ם
of nations
Art | N‑mp
428 [e]
hā·’êl·leh
הָאֵ֙לֶּה֙
these
Art | Pro‑cp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
  
 

 
 
 2763 [e]
he·ḥĕ·rî·mū
הֶחֱרִ֣ימוּ
utterly destroyed
V‑Hifil‑Perf‑3cp
1 [e]
’ă·ḇō·w·ṯay,
אֲבוֹתַ֔י
my fathers
N‑mpc | 1cs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
3201 [e]
yā·ḵō·wl,
יָכ֔וֹל
could
V‑Qal‑Perf‑3ms
5337 [e]
lə·haṣ·ṣîl
לְהַצִּ֥יל
deliver
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֖וֹ
his people
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî;
מִיָּדִ֑י
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
3588 [e]

כִּ֤י
that
Conj
3201 [e]
yū·ḵal
יוּכַל֙
should be able
V‑Qal‑Imperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê·ḵem,
אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם
your God
N‑mpc | 2mp
5337 [e]
lə·haṣ·ṣîl
לְהַצִּ֥יל
to deliver
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֖ם
you
DirObjM | 2mp
  
 
؟
 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî.
מִיָּדִֽי׃
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
6258 [e]   15
wə·‘at·tāh   15
וְעַתָּ֡ה   15
therefore now   15
Conj‑w | Adv   15
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
5377 [e]
yaš·šî
יַשִּׁיא֩
do let deceive
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֨ם
you
DirObjM | 2mp
2396 [e]
ḥiz·qî·yā·hū
חִזְקִיָּ֜הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
or
Conj‑w | Adv
5496 [e]
yas·sîṯ
יַסִּ֨ית
persuade
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֣ם
you
DirObjM | 2mp
  
 

 
 
 2063 [e]
kā·zōṯ
כָּזֹאת֮
like this
Prep‑k | Pro‑fs
408 [e]
wə·’al-
וְאַל־
and not
Conj‑w | Adv
539 [e]
ta·’ă·mî·nū
תַּאֲמִ֣ינוּ
do believe
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
 
lōw
לוֹ֒
him
Prep | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
3808 [e]

לֹ֣א
no
Adv‑NegPrt
3201 [e]
yū·ḵal,
יוּכַ֗ל
was able
V‑Qal‑Imperf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
433 [e]
’ĕ·lō·w·ha
אֱל֙וֹהַ֙
god
N‑msc
3605 [e]
kāl-
כָּל־
of any
N‑msc
1471 [e]
gō·w
גּ֣וֹי
nation
N‑ms
4467 [e]
ū·mam·lā·ḵāh,
וּמַמְלָכָ֔ה
or kingdom
Conj‑w | N‑fs
5337 [e]
lə·haṣ·ṣîl
לְהַצִּ֥יל
to deliver
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֛וֹ
his people
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî
מִיָּדִ֖י
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
3027 [e]
ū·mî·yaḏ
וּמִיַּ֣ד
or the hand
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc
  
 
.
 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·w·ṯāy;
אֲבוֹתָ֑י
of my fathers
N‑mpc | 1cs
637 [e]
’ap̄
אַ֚ף
How much less
Conj
3588 [e]

כִּ֣י
how much less
Conj
430 [e]
’ĕlō·hê·ḵem,
אֱ‍ֽלֹהֵיכֶ֔ם
your God
N‑mpc | 2mp
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5337 [e]
yaṣ·ṣî·lū
יַצִּ֥ילוּ
will deliver
V‑Hifil‑Imperf‑3mp
853 [e]
’eṯ·ḵem
אֶתְכֶ֖ם
you
DirObjM | 2mp
  
 
؟
 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî.
מִיָּדִֽי׃
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
5750 [e]   16
wə·‘ō·wḏ   16
וְעוֹד֙   16
and Furthermore   16
Conj‑w | Adv   16
1696 [e]
dib·bə·rū
דִּבְּר֣וּ
spoke
V‑Piel‑Perf‑3cp
5650 [e]
‘ă·ḇā·ḏāw,
עֲבָדָ֔יו
his servants
N‑mpc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
against
Prep
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
God
Art | N‑mp
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֖ל
and against
Conj‑w | Prep
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֥הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5650 [e]
‘aḇ·dōw.
עַבְדּֽוֹ׃
His servant
N‑msc | 3ms
5612 [e]   17
ū·sə·p̄ā·rîm   17
וּסְפָרִ֣ים   17
And letters   17
Conj‑w | N‑mp   17
3789 [e]
kā·ṯaḇ,
כָּתַ֔ב
He wrote
V‑Qal‑Perf‑3ms
2778 [e]
lə·ḥā·rêp̄
לְחָרֵ֕ף
to revile
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָ֖ה
Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֣י
God
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
559 [e]
wə·lê·mōr
וְלֵֽאמֹ֨ר
and to speak
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָ֜יו
against Him
Prep | 3ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֗ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
430 [e]
kê·lō·hê
כֵּֽאלֹהֵ֞י
as the gods
Prep‑k | N‑mpc
1471 [e]
gō·w·yê
גּוֹיֵ֤
of the nations
N‑mpc
776 [e]
hā·’ă·rā·ṣō·wṯ
הָאֲרָצוֹת֙
of [other] lands
Art | N‑fp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
5337 [e]
hiṣ·ṣî·lū
הִצִּ֤ילוּ
have delivered
V‑Hifil‑Perf‑3cp
5971 [e]
‘am·mām
עַמָּם֙
their people
N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî,
מִיָּדִ֔י
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
so
Adv
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
not
Adv‑NegPrt
5337 [e]
yaṣ·ṣîl
יַצִּ֞יל
will deliver
V‑Hifil‑Imperf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֧י
the God
N‑mpc
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֛הוּ
of Hezekiah
N‑proper‑ms
5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֖וֹ
His people
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 3027 [e]
mî·yā·ḏî.
מִיָּדִֽי׃
from my hand
Prep‑m | N‑fsc | 1cs
7121 [e]   18
way·yiq·rə·’ū   18
וַיִּקְרְא֨וּ   18
And they called out   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   18
6963 [e]
ḇə·qō·wl-
בְקוֹל־
with a voice
Prep‑b | N‑ms
1419 [e]
gā·ḏō·wl
גָּד֜וֹל
loud
Adj‑ms
3066 [e]
yə·hū·ḏîṯ,
יְהוּדִ֗ית
in Hebrew
N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
to
Prep
5971 [e]
‘am
עַ֤ם
the people
N‑msc
3389 [e]
yə·rū·šā·lim
יְרוּשָׁלִַ֙ם֙
of Jerusalem
N‑proper‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who [were]
Pro‑r
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 2346 [e]
ha·ḥō·w·māh,
הַֽחוֹמָ֔ה
the wall
Art | N‑fs
3372 [e]
lə·yā·rə·’ām
לְיָֽרְאָ֖ם
to frighten them
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3mp
926 [e]
ū·lə·ḇa·hă·lām;
וּֽלְבַהֲלָ֑ם
and trouble them
Conj‑w, Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3mp
4616 [e]
lə·ma·‘an
לְמַ֖עַן
that
Conj
3920 [e]
yil·kə·ḏū
יִלְכְּד֥וּ
they might take
V‑Qal‑Imperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 5892 [e]
hā·‘îr.
הָעִֽיר׃
the city
Art | N‑fs
1696 [e]   19
way·ḏab·bə·rū,   19
וַֽיְדַבְּר֔וּ   19
And they spoke   19
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp   19
413 [e]
’el-
אֶל־
against
Prep
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵ֖י
the God
N‑mpc
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרוּשָׁלִָ֑ם
of Jerusalem
N‑proper‑fs
5921 [e]
kə·‘al,
כְּעַ֗ל
as against
Prep‑k
430 [e]
’ĕ·lō·hê
אֱלֹהֵי֙
the gods
N‑mpc
5971 [e]
‘am·mê
עַמֵּ֣י
of the people
N‑mpc
  
 

 
 
 776 [e]
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
of the earth
Art | N‑fs
4639 [e]
ma·‘ă·śêh
מַעֲשֵׂ֖ה
the work
N‑msc
3027 [e]
yə·ḏê
יְדֵ֥י
of hands
N‑fdc
  
 
.
 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām.
הָאָדָֽם׃
of men
Art | N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
Jerusalem Delivered from Sennacherib
6419 [e]   20
way·yiṯ·pal·lêl   20
וַיִּתְפַּלֵּ֞ל   20
And prayed   20
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms   20
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֣הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ,
הַמֶּ֗לֶךְ
King
Art | N‑ms
3470 [e]
wî·ša‘·yā·hū
וִֽישַֽׁעְיָ֧הוּ
and Isaiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 531 [e]
’ā·mō·wṣ
אָמ֛וֹץ
of Amoz
N‑proper‑ms
5030 [e]
han·nā·ḇî
הַנָּבִ֖יא
the prophet
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
because
Prep
2063 [e]
zōṯ;
זֹ֑את
of this
Pro‑fs
2199 [e]
way·yiz·‘ă·qū
וַֽיִּזְעֲק֖וּ
and cried out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 
.
 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
to heaven
Art | N‑mp
 

פ
 - 
Punc
7971 [e]   21
way·yiš·laḥ   21
וַיִּשְׁלַ֤ח   21
And sent   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   21
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4397 [e]
mal·’āḵ,
מַלְאָ֔ךְ
an angel
N‑ms
3582 [e]
way·yaḵ·ḥêḏ
וַיַּכְחֵ֞ד
and who cut down
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
1368 [e]
gib·bō·wr
גִּבּ֥וֹר
mighty man
Adj‑msc
  
 

 
 
 2428 [e]
ḥa·yil
חַ֙יִל֙
of valor
N‑ms
5057 [e]
wə·nā·ḡîḏ
וְנָגִ֣יד
and leader
Conj‑w | N‑ms
8269 [e]
wə·śār,
וְשָׂ֔ר
and captain
Conj‑w | N‑ms
4264 [e]
bə·ma·ḥă·nêh
בְּמַחֲנֵ֖ה
in the camp
Prep‑b | N‑csc
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
of the king
N‑msc
  
 
.
 
 
 804 [e]
’aš·šūr;
אַשּׁ֑וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
7725 [e]
way·yā·šāḇ
וַיָּשָׁב֩
So he returned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1322 [e]
bə·ḇō·šeṯ
בְּבֹ֨שֶׁת
in shame
Prep‑b | N‑fsc
6440 [e]
pā·nîm
פָּנִ֜ים
shamefaced
N‑mp
  
 
.
 
 
 776 [e]
lə·’ar·ṣōw,
לְאַרְצ֗וֹ
to his own land
Prep‑l | N‑fsc | 3ms
935 [e]
way·yā·ḇō
וַיָּבֹא֙
And when he had gone
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
into the temple
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hāw,
אֱלֹהָ֔יו
of his god
N‑mpc | 3ms
 
ū·mî·ṣî·’ōw
[ומיציאו]
 - 
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc | 3ms
3329 [e]
ū·mî·ṣî·’ê
(וּמִֽיצִיאֵ֣י)
they who came forth
Conj‑w, Prep‑m | N‑mpc
4578 [e]
mê·‘āw,
מֵעָ֔יו
some of his own offspring
N‑mpc | 3ms
8033 [e]
šām
שָׁ֖ם
there
Adv
5307 [e]
hip·pî·lu·hū
הִפִּילֻ֥הוּ
struck him down
V‑Hifil‑Perf‑3cp | 3ms
  
 
.
 
 
 2719 [e]
ḇe·ḥā·reḇ.
בֶחָֽרֶב׃
with the sword
Prep‑b, Art | N‑fs
3467 [e]   22
way·yō·wō·ša‘   22
וַיּוֹשַׁע֩   22
Thus saved   22
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   22
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֨ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֜הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’êṯ
וְאֵ֣ת ׀
and
Conj‑w | DirObjM
3427 [e]
yō·šə·ḇê
יֹשְׁבֵ֣י
the inhabitants
V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
3389 [e]
yə·rū·šā·lim,
יְרוּשָׁלִַ֗ם
of Jerusalem
N‑proper‑fs
3027 [e]
mî·yaḏ
מִיַּ֛ד
from the hand
Prep‑m | N‑fsc
5576 [e]
san·ḥê·rîḇ
סַנְחֵרִ֥יב
of Sennacherib
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ-
מֶֽלֶךְ־
the king
N‑msc
  
 

 
 
 804 [e]
’aš·šūr
אַשּׁ֖וּר
of Assyria
N‑proper‑fs
3027 [e]
ū·mî·yaḏ-
וּמִיַּד־
and from the hand
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc
3605 [e]
kōl;
כֹּ֑ל
of all [others]
N‑ms
5095 [e]
way·na·hă·lêm
וַֽיְנַהֲלֵ֖ם
and guided them
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
  
 
.
 
 
 5439 [e]
mis·sā·ḇîḇ.
מִסָּבִֽיב׃
on every side
Prep‑m | Adv
7227 [e]   23
wə·rab·bîm   23
וְ֠רַבִּים   23
And many   23
Conj‑w | Adj‑mp   23
935 [e]
mə·ḇî·’îm
מְבִיאִ֨ים
brought
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
4503 [e]
min·ḥāh
מִנְחָ֤ה
gifts
N‑fs
3068 [e]
Yah·weh
לַיהוָה֙
to Yahweh
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3389 [e]
lî·rū·šā·lim,
לִיר֣וּשָׁלִַ֔ם
at Jerusalem
Prep‑l | N‑proper‑fs
4030 [e]
ū·miḡ·dā·nō·wṯ,
וּמִ֨גְדָּנ֔וֹת
and presents
Conj‑w | N‑mp
2396 [e]
lî·ḥiz·qî·yā·hū
לִֽיחִזְקִיָּ֖הוּ
to Hezekiah
Prep‑l | N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king of
N‑msc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
Judah
N‑proper‑ms
5375 [e]
way·yin·naś·śê
וַיִּנַּשֵּׂ֛א
so that he was exalted
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms
5869 [e]
lə·‘ê·nê
לְעֵינֵ֥י
in the sight
Prep‑l | N‑cdc
3605 [e]
ḵāl
כָל־
of all
N‑msc
1471 [e]
hag·gō·w·yim
הַגּוֹיִ֖ם
nations
Art | N‑mp
310 [e]
mê·’a·ḥă·rê-
מֵאַֽחֲרֵי־
after
Prep‑m
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
thereafter
Adv
 
s
ס
 - 
Punc
Hezekiah's Illness and Recovery
3117 [e]   24
bay·yā·mîm   24
בַּיָּמִ֣ים   24
In days   24
Prep‑b, Art | N‑mp   24
1992 [e]
hā·hêm,
הָהֵ֔ם
those
Art | Pro‑3mp
2470 [e]
ḥā·lāh
חָלָ֥ה
was sick
V‑Qal‑Perf‑3ms
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֖הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
to
Prep
  
 

 
 
 4191 [e]
lā·mūṯ;
לָמ֑וּת
and near death
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6419 [e]
way·yiṯ·pal·lêl
וַיִּתְפַּלֵּל֙
and he prayed
Conj‑w | V‑Hitpael‑ConsecImperf‑3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and He spoke
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
 
lōw,
ל֔וֹ
to him
Prep | 3ms
4159 [e]
ū·mō·w·p̄êṯ
וּמוֹפֵ֖ת
and a sign
Conj‑w | N‑ms
5414 [e]
nā·ṯan
נָ֥תַן
gave
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
  
lōw.
לֽוֹ׃
him
Prep | 3ms
3808 [e]   25
wə·lō-   25
וְלֹא־   25
But not   25
Conj‑w | Adv‑NegPrt   25
1576 [e]
ḵiḡ·mul
כִגְמֻ֤ל
according to the favor [shown]
Prep‑k | N‑ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
him
Prep | 3ms
7725 [e]
hê·šîḇ
הֵשִׁ֣יב
did repay
V‑Hifil‑Perf‑3ms
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū,
יְחִזְקִיָּ֔הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
  
 

 
 
 1361 [e]
ḡā·ḇah
גָבַ֖הּ
was lifted up
V‑Qal‑Perf‑3ms
3820 [e]
lib·bōw;
לִבּ֑וֹ
his heart
N‑msc | 3ms
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֤י
therefore was looming
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
over him
Prep | 3ms
7110 [e]
qe·ṣep̄,
קֶ֔צֶף
wrath
N‑ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and over
Conj‑w | Prep
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
Judah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3389 [e]
wî·rū·šā·lim.
וִירוּשָׁלִָֽם׃
and Jerusalem
Conj‑w | N‑proper‑fs
3665 [e]   26
way·yik·kā·na‘   26
וַיִּכָּנַ֤ע   26
And humbled himself   26
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms   26
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֙הוּ֙
Hezekiah
N‑proper‑ms
1363 [e]
bə·ḡō·ḇah
בְּגֹ֣בַהּ
for the pride
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3820 [e]
lib·bōw,
לִבּ֔וֹ
of his heart
N‑msc | 3ms
1931 [e]

ה֖וּא
he
Pro‑3ms
3427 [e]
wə·yō·šə·ḇê
וְיֹשְׁבֵ֣י
and the inhabitants
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
  
 

 
 
 3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרוּשָׁלִָ֑ם
of Jerusalem
N‑proper‑fs
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
so that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
935 [e]
ḇā
בָ֤א
did come
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘ă·lê·hem
עֲלֵיהֶם֙
upon them
Prep | 3mp
7110 [e]
qe·ṣep̄
קֶ֣צֶף
the wrath
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
3117 [e]
bî·mê
בִּימֵ֖י
in the days of
Prep‑b | N‑mpc
  
 
.
 
 
 2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū.
יְחִזְקִיָּֽהוּ׃
Hezekiah
N‑proper‑ms
1961 [e]   27
way·hî   27
וַיְהִ֧י   27
And had   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
2396 [e]
lî·ḥiz·qî·yā·hū
לִֽיחִזְקִיָּ֛הוּ
Hezekiah
Prep‑l | N‑proper‑ms
6239 [e]
‘ō·šer
עֹ֥שֶׁר
riches
N‑ms
  
 

 
 
 3519 [e]
wə·ḵā·ḇō·wḏ
וְכָב֖וֹד
and honor
Conj‑w | N‑ms
7235 [e]
har·bêh
הַרְבֵּ֣ה
great
V‑Hifil‑InfAbs
3966 [e]
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
very
Adv
214 [e]
wə·’ō·ṣā·rō·wṯ
וְאֹֽצָר֣וֹת
and treasuries
Conj‑w | N‑mp
6213 [e]
‘ā·śāh-
עָֽשָׂה־
he made
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lōw
ל֠וֹ
himself
Prep | 3ms
  
 

 
 
 3701 [e]
lə·ḵe·sep̄
לְכֶ֨סֶף
for silver
Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 2091 [e]
ū·lə·zā·hāḇ
וּלְזָהָ֜ב
for gold
Conj‑w, Prep‑l | N‑ms
  
 

 
 
 68 [e]
ū·lə·’e·ḇen
וּלְאֶ֣בֶן
for stones
Conj‑w, Prep‑l | N‑fs
3368 [e]
yə·qā·rāh,
יְקָרָ֗ה
precious
Adj‑fs
  
 

 
 
 1314 [e]
wə·liḇ·śā·mîm
וְלִבְשָׂמִים֙
for spices
Conj‑w, Prep‑l | N‑mp
  
 

 
 
 4043 [e]
ū·lə·mā·ḡin·nîm,
וּלְמָ֣גִנִּ֔ים
for shields
Conj‑w, Prep‑l | N‑cp
3605 [e]
ū·lə·ḵōl
וּלְכֹ֖ל
for all kinds
Conj‑w, Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 3627 [e]
kə·lê
כְּלֵ֥י
of items
N‑mpc
  
 
.
 
 
 2532 [e]
ḥem·dāh.
חֶמְדָּֽה׃
desirable
N‑fs
4543 [e]   28
ū·mis·kə·nō·wṯ,   28
וּמִ֨סְכְּנ֔וֹת   28
And storehouses   28
Conj‑w | N‑fp   28
8393 [e]
liṯ·ḇū·’aṯ
לִתְבוּאַ֥ת
for the harvest
Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 1715 [e]
dā·ḡān
דָּגָ֖ן
of grain
N‑ms
  
 

 
 
 8492 [e]
wə·ṯî·rō·wōš
וְתִיר֣וֹשׁ
and wine
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 3323 [e]
wə·yiṣ·hār;
וְיִצְהָ֑ר
and oil
Conj‑w | N‑ms
723 [e]
wə·’u·rā·wōṯ
וְאֻֽרָוֺת֙
and stalls
Conj‑w | N‑fp
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for all [kinds]
Prep‑l | N‑msc
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֣ה
of
N‑fs
  
 

 
 
 929 [e]
ū·ḇə·hê·māh,
וּבְהֵמָ֔ה
and livestock
Conj‑w | N‑fs
5739 [e]
wa·‘ă·ḏā·rîm
וַעֲדָרִ֖ים
and folds
Conj‑w | N‑mp
  
 
.
 
 
 220 [e]
lā·’ă·wê·rō·wṯ.
לָאֲוֵרֽוֹת׃
for flocks
Prep‑l, Art | N‑fp
  
 

 
 
 5892 [e]   29
wə·‘ā·rîm   29
וְעָרִים֙   29
Moreover cities   29
Conj‑w | N‑fp   29
6213 [e]
‘ā·śāh
עָ֣שָׂה
he provided
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lōw,
ל֔וֹ
for himself
Prep | 3ms
4735 [e]
ū·miq·nêh-
וּמִקְנֵה־
and possessions
Conj‑w | N‑msc
6629 [e]
ṣōn
צֹ֥אן
of flocks
N‑cs
1241 [e]
ū·ḇā·qār
וּבָקָ֖ר
and herds
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 7230 [e]
lā·rōḇ;
לָרֹ֑ב
in abundance
Prep‑l, Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֤י
for
Conj
5414 [e]
nā·ṯan-
נָֽתַן־
had given
V‑Qal‑Perf‑3ms
 
lōw
לוֹ֙
him
Prep | 3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
God
N‑mp
7399 [e]
rə·ḵūš
רְכ֖וּשׁ
property
N‑ms
7227 [e]
raḇ
רַ֥ב
much
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ.
מְאֹֽד׃
very
Adv
1931 [e]   30
wə·hū   30
וְה֣וּא   30
And that   30
Conj‑w | Pro‑3ms   30
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū,
יְחִזְקִיָּ֗הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
5640 [e]
sā·ṯam
סָתַם֙
stopped
V‑Qal‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4161 [e]
mō·w·ṣā
מוֹצָ֞א
outlet
N‑msc
4325 [e]
mê·mê
מֵימֵ֤י
water outlet
N‑mpc
  
 

 
 
 1521 [e]
ḡî·ḥō·wn
גִיחוֹן֙
of Gihon
N‑proper‑fs
5945 [e]
hā·‘el·yō·wn,
הָֽעֶלְי֔וֹן
the Upper
Art | Adj‑ms
3474 [e]
way·yayš·šə·rêm
וַֽיַּישְּׁרֵ֥ם
and brought the water by tunnel
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
4295 [e]
lə·maṭ·ṭāh-
לְמַֽטָּה־
to
Prep‑l | Adv
4628 [e]
ma‘·rā·ḇāh
מַּעְרָ֖בָה
the west side
N‑ms | 3fs
5892 [e]
lə·‘îr
לְעִ֣יר
of the City
Prep‑l | N‑fsc
  
 
.
 
 
 1732 [e]
dā·wîḏ;
דָּוִ֑יד
of David
N‑proper‑ms
6743 [e]
way·yaṣ·laḥ
וַיַּצְלַ֥ח
And prospered
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֖הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָֽל־
in all
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 4639 [e]
ma·‘ă·śê·hū.
מַעֲשֵֽׂהוּ׃
his works
N‑msc | 3ms
3651 [e]   31
wə·ḵên   31
וְכֵ֞ן   31
And However   31
Conj‑w | Adv   31
3887 [e]
bim·lî·ṣê
בִּמְלִיצֵ֣י ׀
[regarding] the ambassadors
Prep‑b | V‑Hifil‑Prtcpl‑mpc
8269 [e]
śā·rê
שָׂרֵ֣י
of the princes
N‑mpc
  
 

 
 
 894 [e]
bā·ḇel,
בָּבֶ֗ל
of Babylon
N‑proper‑fs
7971 [e]
ham·šal·lə·ḥîm
הַֽמְשַׁלְּחִ֤ים
whom they sent
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑mp
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
to him
Prep | 3ms
1875 [e]
liḏ·rōš,
לִדְרֹ֗שׁ
to inquire about
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
4159 [e]
ham·mō·w·p̄êṯ
הַמּוֹפֵת֙
the wonder
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֣ה
was [done]
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 776 [e]
ḇā·’ā·reṣ,
בָאָ֔רֶץ
in the land
Prep‑b, Art | N‑fs
5800 [e]
‘ă·zā·ḇōw
עֲזָב֖וֹ
withdrew from him
V‑Qal‑Perf‑3ms | 3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָֽאֱלֹהִ֑ים
God
Art | N‑mp
5254 [e]
lə·nas·sō·w·ṯōw,
לְנַ֨סּוֹת֔וֹ
in order to test him
Prep‑l | V‑Piel‑Inf | 3ms
3045 [e]
lā·ḏa·‘aṯ
לָדַ֖עַת
that He might know
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all [that was]
N‑msc
  
 
.
 
 
 3824 [e]
bil·ḇā·ḇōw.
בִּלְבָבֽוֹ׃
in his heart
Prep‑b | N‑msc | 3ms
Hezekiah's Death
3499 [e]   32
wə·ye·ṯer   32
וְיֶ֛תֶר   32
And the rest   32
Conj‑w | N‑msc   32
1697 [e]
diḇ·rê
דִּבְרֵ֥י
of the acts of
N‑mpc
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֖הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2617 [e]
wa·ḥă·sā·ḏāw;
וַחֲסָדָ֑יו
and his goodness
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
2005 [e]
hin·nām
הִנָּ֣ם
indeed
Interjection | 3mp
3789 [e]
kə·ṯū·ḇîm,
כְּתוּבִ֗ים
they [are] written
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
2377 [e]
ba·ḥă·zō·wn
בַּחֲז֞וֹן
in the vision
Prep‑b | N‑msc
3470 [e]
yə·ša‘·yā·hū
יְשַֽׁעְיָ֤הוּ
of Isaiah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 531 [e]
’ā·mō·wṣ
אָמוֹץ֙
of Amoz
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5030 [e]
han·nā·ḇî,
הַנָּבִ֔יא
the prophet
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
[and] in
Prep
5612 [e]
sê·p̄er
סֵ֥פֶר
the book
N‑msc
4428 [e]
mal·ḵê-
מַלְכֵי־
of the kings
N‑mpc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
of Judah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3478 [e]
wə·yiś·rā·’êl.
וְיִשְׂרָאֵֽל׃
and Israel
Conj‑w | N‑proper‑ms
7901 [e]   33
way·yiš·kaḇ   33
וַיִּשְׁכַּ֨ב   33
So rested   33
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   33
2396 [e]
yə·ḥiz·qî·yā·hū
יְחִזְקִיָּ֜הוּ
Hezekiah
N‑proper‑ms
5973 [e]
‘im-
עִם־
with
Prep
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·ṯāw,
אֲבֹתָ֗יו
his fathers
N‑mpc | 3ms
6912 [e]
way·yiq·bə·ru·hū
וַֽיִּקְבְּרֻהוּ֮
and they buried him
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp | 3ms
4608 [e]
bə·ma·‘ă·lêh
בְּֽמַעֲלֵה֮
in the upper
Prep‑b | N‑msc
6913 [e]
qiḇ·rê
קִבְרֵ֣י
tombs
N‑mpc
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 1732 [e]
ḏā·wîḏ
דָוִיד֒
of David
N‑proper‑ms
3519 [e]
wə·ḵā·ḇō·wḏ
וְכָבוֹד֙
and honored
Conj‑w | N‑ms
6213 [e]
‘ā·śū-
עָֽשׂוּ־
did
V‑Qal‑Perf‑3cp
 
lōw
ל֣וֹ
him
Prep | 3ms
  
 
.
 
 
 4194 [e]
ḇə·mō·w·ṯōw,
בְמוֹת֔וֹ
at his death
Prep‑b | N‑msc | 3ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
All
N‑msc
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
Judah
N‑proper‑ms
3427 [e]
wə·yō·šə·ḇê
וְיֹשְׁבֵ֣י
and the inhabitants
Conj‑w | V‑Qal‑Prtcpl‑mpc
3389 [e]
yə·rū·šā·lim;
יְרוּשָׁלִָ֑ם
of Jerusalem
N‑proper‑fs
4427 [e]
way·yim·lōḵ
וַיִּמְלֹ֛ךְ
and reigned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֥ה
Manasseh
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 8478 [e]
taḥ·tāw.
תַּחְתָּֽיו׃
in his place
Prep | 3ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Chronicles 31
Top of Page
Top of Page