1 Chronicles 6
Interlinear Bible
Descendants of Levi
1121 [e]   1
bə·nê   1
בְּנֵ֖י   1
The sons of   1
N‑mpc   1
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî;
לֵוִ֑י
Levi
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1648 [e]
gê·rə·šō·wn
גֵּרְשׁ֕וֹן
[were] Gershon
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
Kohath
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4847 [e]
ū·mə·rā·rî.
וּמְרָרִֽי׃
and Merari
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]   2
ū·ḇə·nê   2
וּבְנֵ֖י   2
And the sons   2
Conj‑w | N‑mpc   2
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām
עַמְרָ֣ם
[were] Amram
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3324 [e]
yiṣ·hār,
יִצְהָ֔ר
Izhar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2275 [e]
wə·ḥeḇ·rō·wn
וְחֶבְר֖וֹן
and Hebron
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5816 [e]
wə·‘uz·zî·’êl.
וְעֻזִּיאֵֽל׃
and Uzziel
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   3
ū·ḇə·nê   3
וּבְנֵ֣י   3
And the sons   3
Conj‑w | N‑mpc   3
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām,
עַמְרָ֔ם
of Amram
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹ֥ן
[were] Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4872 [e]
ū·mō·šeh
וּמֹשֶׁ֖ה
and Moses
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4813 [e]
ū·mir·yām;
וּמִרְיָ֑ם
and Miriam
Conj‑w | N‑proper‑fs
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
And the sons
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֔ן
of Aaron
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5070 [e]
nā·ḏāḇ
נָדָב֙
[were] Nadab
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 30 [e]
wa·’ă·ḇî·hū,
וַאֲבִיה֔וּא
and Abihu
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֖ר
Eleazar
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 385 [e]
wə·’î·ṯā·mār.
וְאִיתָמָֽר׃
and Ithamar
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
499 [e]   4
’el·‘ā·zār   4
אֶלְעָזָר֙   4
Eleazar   4
N‑proper‑ms   4
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6372 [e]
pî·nə·ḥās,
פִּֽינְחָ֔ס
Phinehas
N‑proper‑ms
6372 [e]
pî·nə·ḥās
פִּֽינְחָ֖ס
[and] Phinehas
N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·lîḏ
הֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 50 [e]
’ă·ḇî·šū·a‘.
אֲבִישֽׁוּעַ׃
Abishua
N‑proper‑ms
50 [e]   5
wa·’ă·ḇî·šū·a‘   5
וַאֲבִישׁ֙וּעַ֙   5
and Abishua   5
Conj‑w | N‑proper‑ms   5
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 1231 [e]
buq·qî,
בֻּקִּ֔י
Bukki
N‑proper‑ms
1231 [e]
ū·ḇuq·qî
וּבֻקִּ֖י
and Bukki
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5813 [e]
‘uz·zî.
עֻזִּֽי׃
Uzzi
N‑proper‑ms
5813 [e]   6
wə·‘uz·zî   6
וְעֻזִּי֙   6
and Uzzi   6
Conj‑w | N‑proper‑ms   6
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2228 [e]
zə·raḥ·yāh,
זְרַֽחְיָ֔ה
Zerahiah
N‑proper‑ms
2228 [e]
ū·zə·raḥ·yāh
וּֽזְרַֽחְיָ֖ה
and Zerahiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4812 [e]
mə·rā·yō·wṯ.
מְרָיֽוֹת׃
Meraioth
N‑proper‑ms
4812 [e]   7
mə·rā·yō·wṯ   7
מְרָיוֹת֙   7
Meraioth   7
N‑proper‑ms   7
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 568 [e]
’ă·mar·yāh,
אֲמַרְיָ֔ה
Amariah
N‑proper‑ms
568 [e]
wa·’ă·mar·yāh
וַאֲמַרְיָ֖ה
and Amariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ.
אֲחִיטֽוּב׃
Ahitub
N‑proper‑ms
285 [e]   8
wa·’ă·ḥî·ṭūḇ   8
וַאֲחִיטוּב֙   8
and Ahitub   8
Conj‑w | N‑proper‑ms   8
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
Zadok
N‑proper‑ms
6659 [e]
wə·ṣā·ḏō·wq
וְצָד֖וֹק
and Zadok
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 290 [e]
’ă·ḥî·mā·‘aṣ.
אֲחִימָֽעַץ׃
Ahimaaz
N‑proper‑ms
290 [e]   9
wa·’ă·ḥî·ma·‘aṣ   9
וַאֲחִימַ֙עַץ֙   9
and Ahimaaz   9
Conj‑w | N‑proper‑ms   9
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh,
עֲזַרְיָ֔ה
Azariah
N‑proper‑ms
5838 [e]
wa·‘ă·zar·yāh
וַעֲזַרְיָ֖ה
and Azariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3110 [e]
yō·w·ḥā·nān.
יוֹחָנָֽן׃
Johanan
N‑proper‑ms
3110 [e]   10
wə·yō·w·ḥā·nān   10
וְיוֹחָנָ֖ן   10
and Johanan   10
Conj‑w | N‑proper‑ms   10
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh;
עֲזַרְיָ֑ה
Azariah
N‑proper‑ms
1931 [e]

ה֚וּא
[it was] he
Pro‑3ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
who
Pro‑r
3547 [e]
ki·hên,
כִּהֵ֔ן
ministered as priest
V‑Piel‑Perf‑3ms
1004 [e]
bab·ba·yiṯ
בַּבַּ֕יִת
in the temple
Prep‑b, Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
1129 [e]
bā·nāh
בָּנָ֥ה
built
V‑Qal‑Perf‑3ms
8010 [e]
šə·lō·mōh
שְׁלֹמֹ֖ה
Solomon
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim.
בִּירוּשָׁלִָֽם׃
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
3205 [e]   11
way·yō·w·leḏ   11
וַיּ֥וֹלֶד   11
And he begat   11
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   11
5838 [e]
‘ă·zar·yāh
עֲזַרְיָ֖ה
Azariah
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 568 [e]
’ă·mar·yāh;
אֲמַרְיָ֑ה
Amariah
N‑proper‑ms
568 [e]
wa·’ă·mar·yāh
וַאֲמַרְיָ֖ה
and Amariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ.
אֲחִיטֽוּב׃
Ahitub
N‑proper‑ms
285 [e]   12
wa·’ă·ḥî·ṭūḇ   12
וַאֲחִיטוּב֙   12
and Ahitub   12
Conj‑w | N‑proper‑ms   12
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6659 [e]
ṣā·ḏō·wq,
צָד֔וֹק
Zadok
N‑proper‑ms
6659 [e]
wə·ṣā·ḏō·wq
וְצָד֖וֹק
and Zadok
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7967 [e]
šal·lūm.
שַׁלּֽוּם׃
Shallum
N‑proper‑ms
7967 [e]   13
wə·šal·lūm   13
וְשַׁלּוּם֙   13
and Shallum   13
Conj‑w | N‑proper‑ms   13
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2518 [e]
ḥil·qî·yāh,
חִלְקִיָּ֔ה
Hilkiah
N‑proper‑ms
2518 [e]
wə·ḥil·qî·yāh
וְחִלְקִיָּ֖ה
and Hilkiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh.
עֲזַרְיָֽה׃
Azariah
N‑proper‑ms
5838 [e]   14
wa·‘ă·zar·yāh   14
וַעֲזַרְיָה֙   14
and Azariah   14
Conj‑w | N‑proper‑ms   14
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֣יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 8304 [e]
śə·rā·yāh,
שְׂרָיָ֔ה
Seraiah
N‑proper‑ms
8304 [e]
ū·śə·rā·yāh
וּשְׂרָיָ֖ה
and Seraiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3205 [e]
hō·w·lîḏ
הוֹלִ֥יד
begat
V‑Hifil‑Perf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3087 [e]
yə·hō·w·ṣā·ḏāq.
יְהוֹצָדָֽק׃
Jehozadak
N‑proper‑ms
3087 [e]   15
wî·hō·w·ṣā·ḏāq   15
וִיהוֹצָדָ֣ק   15
Jehozadak   15
Conj‑w | N‑proper‑ms   15
1980 [e]
hā·laḵ,
הָלַ֔ךְ
went [into captivity]
V‑Qal‑Perf‑3ms
1540 [e]
bə·haḡ·lō·wṯ
בְּהַגְל֣וֹת
when carried into captivity
Prep‑b | V‑Hifil‑Inf
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָ֖ה
Judah
N‑proper‑ms
3389 [e]
wî·rū·šā·lim;
וִירוּשָׁלִָ֑ם
and Jerusalem
Conj‑w | N‑proper‑fs
3027 [e]
bə·yaḏ
בְּיַ֖ד
by the hand
Prep‑b | N‑fsc
  
 
.
 
 
 5019 [e]
nə·ḇu·ḵaḏ·neṣ·ṣar.
נְבֻכַדְנֶאצַּֽר׃
of Nebuchadnezzar
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
The Levite Clans
1121 [e]   16
bə·nê   16
בְּנֵ֖י   16
The sons of   16
N‑mpc   16
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî;
לֵוִ֑י
Levi
N‑proper‑ms
1647 [e]
gê·rə·šōm
גֵּרְשֹׁ֕ם
[were] Gershom
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
Kohath
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4847 [e]
ū·mə·rā·rî.
וּמְרָרִֽי׃
and Merari
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]   17
wə·’êl·leh   17
וְאֵ֛לֶּה   17
And these [are]   17
Conj‑w | Pro‑cp   17
8034 [e]
šə·mō·wṯ
שְׁמ֥וֹת
the names of
N‑mpc
1121 [e]
bə·nê-
בְּֽנֵי־
the sons
N‑mpc
1647 [e]
ḡê·rə·šō·wm
גֵרְשׁ֖וֹם
of Gershom
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
Libni
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 8096 [e]
wə·šim·‘î.
וְשִׁמְעִֽי׃
and Shimei
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]   18
ū·ḇə·nê   18
וּבְנֵ֖י   18
And the sons   18
Conj‑w | N‑mpc   18
6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6019 [e]
‘am·rām
עַמְרָ֣ם
[were] Amram
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3324 [e]
wə·yiṣ·hār,
וְיִצְהָ֔ר
and Izhar
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2275 [e]
wə·ḥeḇ·rō·wn
וְחֶבְר֖וֹן
and Hebron
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5816 [e]
wə·‘uz·zî·’êl.
וְעֻזִּיאֵֽל׃
and Uzziel
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]   19
bə·nê   19
בְּנֵ֥י   19
The sons   19
N‑mpc   19
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî
מַחְלִ֣י
[were] Mahli
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 4187 [e]
ū·mu·šî;
וּמֻשִׁ֑י
and Mushi
Conj‑w | N‑proper‑ms
428 [e]
wə·’êl·leh
וְאֵ֛לֶּה
And these [are]
Conj‑w | Pro‑cp
4940 [e]
miš·pə·ḥō·wṯ
מִשְׁפְּח֥וֹת
the families
N‑fpc
3881 [e]
hal·lê·wî
הַלֵּוִ֖י
of the Levites
Art | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1 [e]
la·’ă·ḇō·w·ṯê·hem.
לַאֲבוֹתֵיהֶֽם׃
according to their fathers
Prep‑l | N‑mpc | 3mp
1647 [e]   20
lə·ḡê·rə·šō·wm;   20
לְֽגֵרְשׁ֑וֹם   20
Of Gershom   20
Prep‑l | N‑proper‑ms   20
3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
[were] Libni
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
3189 [e]
ya·ḥaṯ
יַ֥חַת
Jahath
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2155 [e]
zim·māh
זִמָּ֥ה
Zimmah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
3098 [e]   21
yō·w·’āḥ   21
יוֹאָ֤ח   21
Joah   21
N‑proper‑ms   21
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנוֹ֙
his son
N‑msc | 3ms
5714 [e]
‘id·dōw
עִדּ֣וֹ
Iddo
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw,
בְנ֔וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֥רַח
Zerah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2979 [e]
yə·’ā·ṯə·ray
יְאָתְרַ֥י
[and] Jeatherai
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
1121 [e]   22
bə·nê   22
בְּנֵ֖י   22
The sons   22
N‑mpc   22
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
N‑proper‑ms
5992 [e]
‘am·mî·nā·ḏāḇ
עַמִּינָדָ֣ב
[were] Amminadab
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw,
בְּנ֔וֹ
his son
N‑msc | 3ms
7141 [e]
qō·raḥ
קֹ֥רַח
Korah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
617 [e]
’as·sîr
אַסִּ֥יר
Assir
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
511 [e]   23
’el·qā·nāh   23
אֶלְקָנָ֥ה   23
Elkanah   23
N‑proper‑ms   23
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
43 [e]
wə·’eḇ·yā·sāp̄
וְאֶבְיָסָ֥ף
and Ebiasaph
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
617 [e]
wə·’as·sîr
וְאַסִּ֥יר
and Assir
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
8480 [e]   24
ta·ḥaṯ   24
תַּ֤חַת   24
Tahath   24
N‑proper‑ms   24
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנוֹ֙
his son
N‑msc | 3ms
222 [e]
’ū·rî·’êl
אוּרִיאֵ֣ל
Uriel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw,
בְּנ֔וֹ
his son
N‑msc | 3ms
5818 [e]
‘uz·zî·yāh
עֻזִּיָּ֥ה
Uzziah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
7586 [e]
wə·šā·’ūl
וְשָׁא֥וּל
and Shaul
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
1121 [e]   25
ū·ḇə·nê   25
וּבְנֵי֙   25
And the sons   25
Conj‑w | N‑mpc   25
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
of Elkanah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6022 [e]
‘ă·mā·śay
עֲמָשַׂ֖י
[were] Amasai
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 287 [e]
wa·’ă·ḥî·mō·wṯ.
וַאֲחִימֽוֹת׃
and Ahimoth
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 511 [e]   26
’el·qā·nāh;   26
אֶלְקָנָ֑ה   26
[As for] Elkanah   26
N‑proper‑ms   26
 
bə·nōw
[בנו]
 - 
N‑msc | 3ms
1121 [e]
bə·nê
(בְּנֵי֙)
the sons of
N‑mpc
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
Elkanah
N‑proper‑ms
6689 [e]
ṣō·w·p̄ay
צוֹפַ֥י
[were] Zophai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
5184 [e]
wə·na·ḥaṯ
וְנַ֥חַת
and Nahath
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
446 [e]   27
’ĕ·lî·’āḇ   27
אֱלִיאָ֥ב   27
Eliab   27
N‑proper‑ms   27
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
3395 [e]
yə·rō·ḥām
יְרֹחָ֥ם
Jeroham
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָ֥ה
[and] Elkanah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
1121 [e]   28
ū·ḇə·nê   28
וּבְנֵ֧י   28
And the sons   28
Conj‑w | N‑mpc   28
  
 

 
 
 8050 [e]
šə·mū·’êl
שְׁמוּאֵ֛ל
of Samuel [were Joel]
N‑proper‑ms
1060 [e]
hab·bə·ḵōr
הַבְּכֹ֥ר
the firstborn
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2059 [e]
waš·nî
וַשְׁנִ֖י
the second
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 29 [e]
wa·’ă·ḇî·yāh.
וַאֲבִיָּֽה׃
and Abijah
Conj‑w | N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   29
bə·nê   29
בְּנֵ֥י   29
The sons   29
N‑mpc   29
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî;
מַחְלִ֑י
[were] Mahli
N‑proper‑ms
3845 [e]
liḇ·nî
לִבְנִ֥י
Libni
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
8096 [e]
šim·‘î
שִׁמְעִ֥י
Shimei
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
5798 [e]
‘uz·zāh
עֻזָּ֥ה
Uzzah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
8092 [e]   30
šim·‘ā   30
שִׁמְעָ֥א   30
Shimea   30
N‑proper‑ms   30
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2293 [e]
ḥag·gî·yāh
חַגִּיָּ֥ה
Haggiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
6222 [e]
‘ă·śā·yāh
עֲשָׂיָ֥ה
[and] Asaiah
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
 

פ
 - 
Punc
The Temple Musicians
428 [e]   31
wə·’êl·leh,   31
וְאֵ֗לֶּה   31
And these [are the men]   31
Conj‑w | Pro‑cp   31
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
whom
Pro‑r
5975 [e]
he·‘ĕ·mîḏ
הֶעֱמִ֥יד
appointed
V‑Hifil‑Perf‑3ms
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֛יד
David
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
3027 [e]
yə·ḏê-
יְדֵי־
the service
N‑fdc
7892 [e]
šîr
שִׁ֖יר
of song
N‑ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
in the house of
N‑msc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
4494 [e]
mim·mə·nō·w·aḥ
מִמְּנ֖וֹחַ
after [came to] rest
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 727 [e]
hā·’ā·rō·wn.
הָאָרֽוֹן׃
the ark
Art | N‑cs
1961 [e]   32
way·yih·yū   32
וַיִּהְי֨וּ   32
And   32
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   32
8334 [e]
mə·šā·rə·ṯîm
מְשָׁרְתִ֜ים
they were ministering
V‑Piel‑Prtcpl‑mp
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֨י
before
Prep‑l | N‑cpc
4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֤ן
the dwelling place
N‑msc
168 [e]
’ō·hel-
אֹֽהֶל־
of the tabernacle
N‑msc
4150 [e]
mō·w·‘êḏ
מוֹעֵד֙
of meeting
N‑ms
  
 

 
 
 7892 [e]
baš·šîr,
בַּשִּׁ֔יר
with music
Prep‑b, Art | N‑ms
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
until
Prep
1129 [e]
bə·nō·wṯ
בְּנ֧וֹת
had built
V‑Qal‑Inf
8010 [e]
šə·lō·mōh
שְׁלֹמֹ֛ה
Solomon
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the house
N‑msc
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֖ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3389 [e]
bî·rū·šā·lim;
בִּירוּשָׁלִָ֑ם
in Jerusalem
Prep‑b | N‑proper‑fs
5975 [e]
way·ya·‘am·ḏū
וַיַּעַמְד֥וּ
and they served
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
4941 [e]
ḵə·miš·pā·ṭām
כְמִשְׁפָּטָ֖ם
in their office
Prep‑k | N‑msc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
according to
Prep
  
 
.
 
 
 5656 [e]
‘ă·ḇō·w·ḏā·ṯām.
עֲבוֹדָתָֽם׃
their order
N‑fsc | 3mp
428 [e]   33
wə·’êl·leh   33
וְאֵ֥לֶּה   33
And these [are]   33
Conj‑w | Pro‑cp   33
5975 [e]
hā·‘ō·mə·ḏîm
הָעֹמְדִ֖ים
the ones who ministered
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 
.
 
 
 1121 [e]
ū·ḇə·nê·hem;
וּבְנֵיהֶ֑ם
and with their sons
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵי֙
Of the sons
Prep‑m | N‑mpc
  
 

 
 
 6956 [e]
haq·qə·hā·ṯî,
הַקְּהָתִ֔י
of the Kohathites
Art | N‑proper‑ms
1968 [e]
hê·mān
הֵימָן֙
[were] Heman
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7891 [e]
ham·šō·w·rêr,
הַמְשׁוֹרֵ֔ר
the singer
Art | V‑Piel‑Prtcpl‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 3100 [e]
yō·w·’êl
יוֹאֵ֖ל
of Joel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 8050 [e]
šə·mū·’êl.
שְׁמוּאֵֽל׃
of Samuel
N‑proper‑ms
1121 [e]   34
ben-   34
בֶּן־   34
the son   34
N‑msc   34
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָה֙
of Elkanah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 3395 [e]
yə·rō·ḥām,
יְרֹחָ֔ם
of Jeroham
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 447 [e]
’ĕ·lî·’êl
אֱלִיאֵ֖ל
of Eliel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 8430 [e]
tō·w·aḥ.
תּֽוֹחַ׃
of Toah
N‑proper‑ms
1121 [e]   35
ben-   35
בֶּן־   35
the son   35
N‑msc   35
 
ṣîp̄
[ציף]
of Zuph
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6689 [e]
ṣūp̄
(צוּף֙)
Zuph
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh,
אֶלְקָנָ֔ה
of Elkanah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 4287 [e]
ma·ḥaṯ
מַ֖חַת
of Mahath
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 6022 [e]
‘ă·mā·śāy.
עֲמָשָֽׂי׃
of Amasai
N‑proper‑ms
1121 [e]   36
ben-   36
בֶּן־   36
the son   36
N‑msc   36
  
 

 
 
 511 [e]
’el·qā·nāh
אֶלְקָנָה֙
of Elkanah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 3100 [e]
yō·w·’êl,
יוֹאֵ֔ל
of Joel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 5838 [e]
‘ă·zar·yāh
עֲזַרְיָ֖ה
of Azariah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 6846 [e]
ṣə·p̄an·yāh.
צְפַנְיָֽה׃
of Zephaniah
N‑proper‑ms
1121 [e]   37
ben-   37
בֶּן־   37
the son   37
N‑msc   37
  
 

 
 
 8480 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֙חַת֙
of Tahath
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 617 [e]
’as·sîr,
אַסִּ֔יר
of Assir
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 43 [e]
’eḇ·yā·sāp̄
אֶבְיָסָ֖ף
of Ebiasaph
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 7141 [e]
qō·raḥ.
קֹֽרַח׃
of Korah
N‑proper‑ms
1121 [e]   38
ben-   38
בֶּן־   38
the son   38
N‑msc   38
  
 

 
 
 3324 [e]
yiṣ·hār
יִצְהָ֣ר
of Izhar
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ,
קְהָ֔ת
of Kohath
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 3878 [e]
lê·wî
לֵוִ֖י
of Levi
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 
.
 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl.
יִשְׂרָאֵֽל׃
of Israel
N‑proper‑ms
251 [e]   39
wə·’ā·ḥîw   39
וְאָחִ֣יו   39
And his brother   39
Conj‑w | N‑msc | 3ms   39
  
 

 
 
 623 [e]
’ā·sāp̄,
אָסָ֔ף
Asaph
N‑proper‑ms
5975 [e]
hā·‘ō·mêḏ
הָעֹמֵ֖ד
who stood
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
at
Prep
  
 

 
 
 3225 [e]
yə·mî·nōw;
יְמִינ֑וֹ
his right hand
N‑fsc | 3ms
623 [e]
’ā·sāp̄
אָסָ֥ף
[was] Asaph
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 1296 [e]
be·reḵ·yā·hū
בֶּרֶכְיָ֖הוּ
of Berechiah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 8092 [e]
šim·‘ā.
שִׁמְעָֽא׃
of Shimea
N‑proper‑ms
1121 [e]   40
ben-   40
בֶּן־   40
the son   40
N‑msc   40
  
 

 
 
 4317 [e]
mî·ḵā·’êl
מִיכָאֵ֥ל
of Michael
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 1202 [e]
ba·‘ă·śê·yāh
בַּעֲשֵׂיָ֖ה
of Baaseiah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 4441 [e]
mal·kî·yāh.
מַלְכִּיָּֽה׃
of Malchijah
N‑proper‑ms
1121 [e]   41
ben-   41
בֶּן־   41
the son   41
N‑msc   41
  
 

 
 
 867 [e]
’eṯ·nî
אֶתְנִ֥י
of Ethni
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 2226 [e]
ze·raḥ
זֶ֖רַח
of Zerah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 5718 [e]
‘ă·ḏā·yāh.
עֲדָיָֽה׃
of Adaiah
N‑proper‑ms
1121 [e]   42
ben-   42
בֶּן־   42
the son   42
N‑msc   42
  
 

 
 
 387 [e]
’ê·ṯān
אֵיתָ֥ן
of Ethan
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 2155 [e]
zim·māh
זִמָּ֖ה
of Zimmah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 8096 [e]
šim·‘î.
שִׁמְעִֽי׃
of Shimei
N‑proper‑ms
1121 [e]   43
ben-   43
בֶּן־   43
the son   43
N‑msc   43
  
 

 
 
 3189 [e]
ya·ḥaṯ
יַ֥חַת
of Jahath
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son of
N‑msc
1647 [e]
gê·rə·šōm
גֵּרְשֹׁ֖ם
Gershom
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 
.
 
 
 3878 [e]
lê·wî.
לֵוִֽי׃
of Levi
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   44
ū·ḇə·nê   44
וּבְנֵ֧י   44
And the sons   44
Conj‑w | N‑mpc   44
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֛י
of Merari
N‑proper‑ms
251 [e]
’ă·ḥê·hem
אֲחֵיהֶ֖ם
their brothers
N‑mpc | 3mp
5921 [e]
‘al-
עַֽל־
on
Prep
  
 

 
 
 8040 [e]
haś·śə·mō·wl;
הַשְּׂמֹ֑אול
the left hand
Art | N‑ms
387 [e]
’ê·ṯān
אֵיתָן֙
[were] Ethan
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 7029 [e]
qî·šî,
קִישִׁ֔י
of Kishi
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 5660 [e]
‘aḇ·dî
עַבְדִּ֖י
of Abdi
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 4409 [e]
mal·lūḵ.
מַלּֽוּךְ׃
of Malluch
N‑proper‑ms
1121 [e]   45
ben-   45
בֶּן־   45
the son   45
N‑msc   45
  
 

 
 
 2811 [e]
ḥă·šaḇ·yāh
חֲשַׁבְיָ֥ה
of Hashabiah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 558 [e]
’ă·maṣ·yāh
אֲמַצְיָ֖ה
of Amaziah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 2518 [e]
ḥil·qî·yāh.
חִלְקִיָּֽה׃
of Hilkiah
N‑proper‑ms
1121 [e]   46
ben-   46
בֶּן־   46
the son   46
N‑msc   46
  
 

 
 
 557 [e]
’am·ṣî
אַמְצִ֥י
of Amzi
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 1137 [e]
bā·nî
בָּנִ֖י
of Bani
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 8106 [e]
šā·mer.
שָֽׁמֶר׃
of Shemer
N‑proper‑ms
1121 [e]   47
ben-   47
בֶּן־   47
the son   47
N‑msc   47
  
 

 
 
 4249 [e]
maḥ·lî
מַחְלִי֙
of Mahli
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 4187 [e]
mū·šî,
מוּשִׁ֔י
of Mushi
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
  
 
.
 
 
 3878 [e]
lê·wî.
לֵוִֽי׃
of Levi
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
251 [e]   48
wa·’ă·ḥê·hem   48
וַאֲחֵיהֶ֖ם   48
And their brothers   48
Conj‑w | N‑mpc | 3mp   48
3881 [e]
hal·wî·yim;
הַלְוִיִּ֑ם
the Levites
Art | N‑proper‑mp
5414 [e]
nə·ṯū·nîm
נְתוּנִ֕ים
[were] appointed
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑mp
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָ֨ל־
to every kind
Prep‑l | N‑msc
5656 [e]
‘ă·ḇō·w·ḏaṯ,
עֲבוֹדַ֔ת
of service
N‑fsc
4908 [e]
miš·kan
מִשְׁכַּ֖ן
of the tabernacle
N‑msc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
of the house
N‑msc
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm.
הָאֱלֹהִֽים׃
of God
Art | N‑mp
Descendants of Aaron
175 [e]   49
wə·’a·hă·rōn   49
וְֽאַהֲרֹ֨ן   49
But Aaron   49
Conj‑w | N‑proper‑ms   49
1121 [e]
ū·ḇā·nāw
וּבָנָ֜יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
6999 [e]
maq·ṭî·rîm
מַקְטִירִ֨ים
offered sacrifices
V‑Hifil‑Prtcpl‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֤ח
the altar
N‑msc
  
 

 
 
 5930 [e]
hā·‘ō·w·lāh
הָֽעוֹלָה֙
of burnt offering
Art | N‑fs
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
4196 [e]
miz·baḥ
מִזְבַּ֣ח
the altar
N‑msc
  
 

 
 
 7004 [e]
haq·qə·ṭō·reṯ,
הַקְּטֹ֔רֶת
of incense
Art | N‑fs
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹ֕ל
for all
Prep‑l | N‑msc
4399 [e]
mə·le·ḵeṯ
מְלֶ֖אכֶת
the work
N‑fsc
6944 [e]
qō·ḏeš
קֹ֣דֶשׁ
of
N‑msc
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm;
הַקֳּדָשִׁ֑ים
the Most Holy [Place]
Art | N‑mp
3722 [e]
ū·lə·ḵap·pêr
וּלְכַפֵּר֙
and to make atonement
Conj‑w, Prep‑l | V‑Piel‑Inf
5921 [e]
‘al-
עַל־
for
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
N‑proper‑ms
3605 [e]
kə·ḵōl
כְּכֹל֙
according to all
Prep‑k | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
that
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6680 [e]
ṣiw·wāh,
צִוָּ֔ה
had commanded
V‑Piel‑Perf‑3ms
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֖ה
Moses
N‑proper‑ms
5650 [e]
‘e·ḇeḏ
עֶ֥בֶד
the servant
N‑msc
  
 
.
 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm.
הָאֱלֹהִֽים׃
of God
Art | N‑mp
 

פ
 - 
Punc
428 [e]   50
wə·’êl·leh   50
וְאֵ֖לֶּה   50
And these [are]   50
Conj‑w | Pro‑cp   50
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn;
אַהֲרֹ֑ן
of Aaron
N‑proper‑ms
499 [e]
’el·‘ā·zār
אֶלְעָזָ֥ר
Eleazar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
6372 [e]
pî·nə·ḥās
פִּֽינְחָ֥ס
Phinehas
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
50 [e]
’ă·ḇî·šū·a‘
אֲבִישׁ֥וּעַ
Abishua
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
1231 [e]   51
buq·qî   51
בֻּקִּ֥י   51
Bukki   51
N‑proper‑ms   51
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
5813 [e]
‘uz·zî
עֻזִּ֥י
Uzzi
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2228 [e]
zə·raḥ·yāh
זְרַֽחְיָ֥ה
Zerahiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw.
בְנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
4812 [e]   52
mə·rā·yō·wṯ   52
מְרָי֥וֹת   52
Meraioth   52
N‑proper‑ms   52
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֛וֹ
his son
N‑msc | 3ms
568 [e]
’ă·mar·yāh
אֲמַרְיָ֥ה
Amariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
285 [e]
’ă·ḥî·ṭūḇ
אֲחִיט֥וּב
Ahitub
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
6659 [e]   53
ṣā·ḏō·wq   53
צָד֥וֹק   53
Zadok   53
N‑proper‑ms   53
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw
בְּנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
290 [e]
’ă·ḥî·ma·‘aṣ
אֲחִימַ֥עַץ
[and] Ahimaaz
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
 
s
ס
 - 
Punc
Territory for the Levites
428 [e]   54
wə·’êl·leh   54
וְאֵ֙לֶּה֙   54
Now these [are]   54
Conj‑w | Pro‑cp   54
4186 [e]
mō·wō·šə·ḇō·w·ṯām,
מוֹשְׁבוֹתָ֔ם
their dwelling places
N‑mpc | 3mp
2918 [e]
lə·ṭî·rō·w·ṯām
לְטִירוֹתָ֖ם
throughout their settlements
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
  
 

 
 
 1366 [e]
biḡ·ḇū·lām;
בִּגְבוּלָ֑ם
in their territory
Prep‑b | N‑msc | 3mp
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֤י
to the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 175 [e]
’a·hă·rōn
אַהֲרֹן֙
of Aaron
N‑proper‑ms
4940 [e]
lə·miš·pa·ḥaṯ
לְמִשְׁפַּחַ֣ת
of the family
Prep‑l | N‑fsc
  
 

 
 
 6956 [e]
haq·qə·hā·ṯî,
הַקְּהָתִ֔י
of the Kohathites
Art | N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֖ם
they
Prep‑l | Pro‑3mp
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֥ה
were [given]
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 1486 [e]
hag·gō·w·rāl.
הַגּוֹרָֽל׃
by lot
Art | N‑ms
5414 [e]   55
way·yit·tə·nū   55
וַֽיִּתְּנ֥וּ   55
And they gave   55
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   55
1992 [e]
lā·hem
לָהֶ֛ם
them
Prep‑l | Pro‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
2275 [e]
ḥeḇ·rō·wn
חֶבְר֖וֹן
Hebron
N‑proper‑fs
776 [e]
bə·’e·reṣ
בְּאֶ֣רֶץ
in the land
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh;
יְהוּדָ֑ה
of Judah
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֖יהָ
with its common-lands
N‑mpc | 3fs
  
 
.
 
 
 5439 [e]
sə·ḇî·ḇō·ṯe·hā.
סְבִיבֹתֶֽיהָ׃
surrounding
Adv | 3fs
853 [e]   56
wə·’eṯ-   56
וְאֶת־   56
But   56
Conj‑w | DirObjM   56
7704 [e]
śə·ḏêh
שְׂדֵ֥ה
the fields
N‑msc
  
 

 
 
 5892 [e]
hā·‘îr
הָעִ֖יר
of the city
Art | N‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
2691 [e]
ḥă·ṣê·re·hā;
חֲצֵרֶ֑יהָ
its villages
N‑cpc | 3fs
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנ֖וּ
they gave
V‑Qal‑Perf‑3cp
3612 [e]
lə·ḵā·lêḇ
לְכָלֵ֥ב
to Caleb
Prep‑l | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 
.
 
 
 3312 [e]
yə·p̄un·neh.
יְפֻנֶּֽה׃
of Jephunneh
N‑proper‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   57
wə·liḇ·nê   57
וְלִבְנֵ֣י   57
And to the sons   57
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc   57
175 [e]
’a·hă·rōn,
אַהֲרֹ֗ן
of Aaron
N‑proper‑ms
5414 [e]
nā·ṯə·nū
נָתְנוּ֙
they gave
V‑Qal‑Perf‑3cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֣י
[one of] the cities
N‑fpc
  
 

 
 
 4733 [e]
ham·miq·lāṭ,
הַמִּקְלָ֔ט
of refuge
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 2275 [e]
ḥeḇ·rō·wn
חֶבְר֥וֹן
Hebron
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and also
Conj‑w | DirObjM
3841 [e]
liḇ·nāh
לִבְנָ֖ה
Libnah
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 3492 [e]
yat·tir
יַתִּ֥ר
Jattir
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 851 [e]
’eš·tə·mō·a‘
אֶשְׁתְּמֹ֖עַ
Eshtemoa
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   58
wə·’eṯ-   58
וְאֶת־   58
and   58
Conj‑w | DirObjM   58
2432 [e]
ḥî·lêz
חִילֵז֙
Hilen
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1688 [e]
də·ḇîr
דְּבִ֖יר
Debir
N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   59
wə·’eṯ-   59
וְאֶת־   59
and   59
Conj‑w | DirObjM   59
6228 [e]
‘ā·šān
עָשָׁן֙
Ashan
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
 
bêṯ
בֵּ֥ית
in
Prep
1053 [e]
še·meš
שֶׁ֖מֶשׁ
Beth Shemesh
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
4294 [e]   60
ū·mim·maṭ·ṭêh   60
וּמִמַּטֵּ֣ה   60
and from the tribe   60
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   60
  
 

 
 
 1144 [e]
ḇin·yā·min,
בִנְיָמִ֗ן
of Benjamin
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1387 [e]
ge·ḇa‘
גֶּ֤בַע
Geba
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֙יהָ֙
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5964 [e]
‘ā·le·meṯ
עָלֶ֣מֶת
Alemeth
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
6068 [e]
‘ă·nā·ṯō·wṯ
עֲנָת֖וֹת
Anathoth
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
All
N‑msc
5892 [e]
‘ā·rê·hem
עָרֵיהֶ֛ם
their cities [were]
N‑fpc | 3mp
7969 [e]
šə·lōš-
שְׁלֹשׁ־
three
Number‑fsc
6240 [e]
‘eś·rêh
עֶשְׂרֵ֥ה
[and] ten
Number‑fsc
5892 [e]
‘îr
עִ֖יר
cities
N‑fs
  
 
.
 
 
 4940 [e]
bə·miš·pə·ḥō·w·ṯê·hem.
בְּמִשְׁפְּחוֹתֵיהֶֽם׃
among their families
Prep‑b | N‑fpc | 3mp
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   61
wə·liḇ·nê   61
וְלִבְנֵ֨י   61
And to   61
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc   61
  
 

 
 
 6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֜ת
the Kohathites
N‑proper‑ms
3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm,
הַנּוֹתָרִ֗ים
the rest
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑mp
4940 [e]
mim·miš·pa·ḥaṯ
מִמִּשְׁפַּ֣חַת
of the family
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4294 [e]
ham·maṭ·ṭeh
הַמַּטֶּ֡ה
of the tribe
Art | N‑ms
4276 [e]
mim·ma·ḥă·ṣîṯ
מִֽ֠מַּחֲצִית
from half
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֨ה
the tribe
N‑msc
2677 [e]
ḥă·ṣî
חֲצִ֧י
of
N‑msc
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁ֛ה
Manasseh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1486 [e]
bag·gō·w·rāl
בַּגּוֹרָ֖ל
[they gave] by lot
Prep‑b, Art | N‑ms
5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֥ים
cities
N‑fp
  
 
.
 
 
 6235 [e]
‘ā·śer.
עָֽשֶׂר׃
ten
Number‑fs
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   62
wə·liḇ·nê   62
וְלִבְנֵ֨י   62
And to the sons of   62
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc   62
1647 [e]
ḡê·rə·šō·wm
גֵרְשׁ֜וֹם
Gershom
N‑proper‑ms
4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·w·ṯām,
לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
throughout their families
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
from the tribe
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār
יִ֠שָׂשכָר
of Issachar
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֨ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr
אָשֵׁ֜ר
of Asher
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֣ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֤ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
4519 [e]
mə·naš·šeh
מְנַשֶּׁה֙
of Manasseh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1316 [e]
bab·bā·šān,
בַּבָּשָׁ֔ן
in Bashan
Prep‑b, Art | N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֖ים
[they gave] cities
N‑fp
7969 [e]
šə·lōš
שְׁלֹ֥שׁ
Three
Number‑fsc
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘eś·rêh.
עֶשְׂרֵֽה׃
[and] ten
Number‑fs
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   63
liḇ·nê   63
לִבְנֵ֨י   63
To the sons   63
Prep‑l | N‑mpc   63
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֜י
of Merari
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4940 [e]
lə·miš·pə·ḥō·w·ṯām,
לְמִשְׁפְּחוֹתָ֗ם
throughout their families
Prep‑l | N‑fpc | 3mp
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
from the tribe
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên
רְ֠אוּבֵן
of Reuben
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh-
וּֽמִמַּטֵּה־
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 1410 [e]
ḡāḏ
גָ֞ד
of Gad
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֤ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun
זְבוּלֻן֙
of Zebulun
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1486 [e]
bag·gō·w·rāl,
בַּגּוֹרָ֔ל
 - 
Prep‑b, Art | N‑ms
5892 [e]
‘ā·rîm
עָרִ֖ים
[they gave] cities
N‑fp
8147 [e]
šə·têm
שְׁתֵּ֥ים
two
Number‑fd
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘eś·rêh.
עֶשְׂרֵֽה׃
[and] ten
Number‑fs
5414 [e]   64
way·yit·tə·nū   64
וַיִּתְּנ֥וּ   64
So gave   64
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   64
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
3881 [e]
lal·wî·yim;
לַלְוִיִּ֑ם
to the Levites
Prep‑l | N‑proper‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֖ים
[these] cities
Art | N‑fp
854 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rə·šê·hem.
מִגְרְשֵׁיהֶֽם׃
their common-lands
N‑mpc | 3mp
5414 [e]   65
way·yit·tə·nū   65
וַיִּתְּנ֣וּ   65
And they gave   65
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   65
1486 [e]
ḇag·gō·w·rāl,
בַגּוֹרָ֗ל
by lot
Prep‑b, Art | N‑ms
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֤ה
from the tribe
Prep‑m | N‑msc
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3063 [e]
yə·hū·ḏāh
יְהוּדָה֙
of Judah
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֣ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵי־
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 8095 [e]
šim·‘ō·wn,
שִׁמְע֔וֹן
of Simeon
N‑proper‑ms
4294 [e]
ū·mim·maṭ·ṭêh
וּמִמַּטֵּ֖ה
and from the tribe
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 1144 [e]
ḇin·yā·min;
בִנְיָמִ֑ן
Benjamin of
N‑proper‑ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5892 [e]
he·‘ā·rîm
הֶעָרִ֣ים
cities
Art | N‑fp
428 [e]
hā·’êl·leh,
הָאֵ֔לֶּה
these
Art | Pro‑cp
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
7121 [e]
yiq·rə·’ū
יִקְרְא֥וּ
are called
V‑Qal‑Imperf‑3mp
853 [e]
’eṯ·hem
אֶתְהֶ֖ם
 - 
DirObjM | 3mp
  
 
.
 
 
 8034 [e]
bə·šê·mō·wṯ.
בְּשֵׁמֽוֹת׃
by [their] names
Prep‑b | N‑mp
 
s
ס
 - 
Punc
4940 [e]   66
ū·mim·miš·pə·ḥō·wṯ   66
וּמִֽמִּשְׁפְּח֖וֹת   66
And some of the families   66
Conj‑w, Prep‑m | N‑fpc   66
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
N‑mpc
6955 [e]
qə·hāṯ;
קְהָ֑ת
of Kohath
N‑proper‑ms
1961 [e]
way·hî
וַיְהִי֙
and [were [given]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֣י
cities as
N‑fpc
1366 [e]
ḡə·ḇū·lām,
גְבוּלָ֔ם
their territory
N‑msc | 3mp
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֖ה
from the tribe
Prep‑m | N‑msc
  
 
.
 
 
 669 [e]
’ep̄·rā·yim.
אֶפְרָֽיִם׃
of Ephraim
N‑proper‑ms
5414 [e]   67
way·yit·tə·nū   67
וַיִּתְּנ֨וּ   67
And they gave   67
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   67
 
lā·hem
לָהֶ֜ם
them
Prep | 3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5892 [e]
‘ā·rê
עָרֵ֧י
[one of] the cities
N‑fpc
  
 

 
 
 4733 [e]
ham·miq·lāṭ
הַמִּקְלָ֛ט
of refuge
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7927 [e]
šə·ḵem
שְׁכֶ֥ם
Shechem
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā
מִגְרָשֶׁ֖יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
2022 [e]
bə·har
בְּהַ֣ר
in the mountains
Prep‑b | N‑msc
669 [e]
’ep̄·rā·yim;
אֶפְרָ֑יִם
of Ephraim
N‑proper‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and also
Conj‑w | DirObjM
1507 [e]
ge·zer
גֶּ֖זֶר
Gezer
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   68
wə·’eṯ-   68
וְאֶֽת־   68
and   68
Conj‑w | DirObjM   68
3361 [e]
yā·qə·mə·‘ām
יָקְמְעָם֙
Jokmeam
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
 
bêṯ
בֵּ֥ית
in
Prep
1032 [e]
ḥō·w·rō·wn
חוֹר֖וֹן
Beth Horon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   69
wə·’eṯ-   69
וְאֶת־   69
and   69
Conj‑w | DirObjM   69
357 [e]
’ay·yā·lō·wn
אַיָּלוֹן֙
Aijalon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
 
gaṯ-
גַּת־
 - 
 
1667 [e]
rim·mō·wn
רִמּ֖וֹן
Gath Rimmon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
  
 
.
 
 
  

פ
 - 
Punc
4276 [e]   70
ū·mim·ma·ḥă·ṣîṯ   70
וּמִֽמַּחֲצִית֙   70
and from   70
Conj‑w, Prep‑m | N‑fsc   70
4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֣ה
the half-tribe
N‑msc
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֔ה
of Manasseh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6063 [e]
‘ā·nêr
עָנֵר֙
Aner
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
1109 [e]
bil·‘ām
בִּלְעָ֖ם
Bileam
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
4940 [e]
lə·miš·pa·ḥaṯ
לְמִשְׁפַּ֥חַת
for the family
Prep‑l | N‑fsc
1121 [e]
liḇ·nê-
לִבְנֵי־
of the sons
Prep‑l | N‑mpc
6955 [e]
qə·hāṯ
קְהָ֖ת
of Kohath
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm.
הַנּוֹתָרִֽים׃
the rest
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑mp
 

פ
 - 
Punc
1121 [e]   71
liḇ·nê   71
לִבְנֵי֮   71
The sons of   71
Prep‑l | N‑mpc   71
1647 [e]
gê·rə·šō·wm
גֵּרְשׁוֹם֒
Gershom
N‑proper‑ms
4940 [e]
mim·miš·pa·ḥaṯ,
מִמִּשְׁפַּ֗חַת
from the family
Prep‑m | N‑fsc
2677 [e]
ḥă·ṣî
חֲצִי֙
of
N‑msc
4294 [e]
maṭ·ṭêh
מַטֵּ֣ה
the half-tribe
N‑msc
  
 

 
 
 4519 [e]
mə·naš·šeh,
מְנַשֶּׁ֔ה
of Manasseh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1474 [e]
gō·w·lān
גּוֹלָ֥ן
[were given] Golan
N‑proper‑fs
1316 [e]
bab·bā·šān
בַּבָּשָׁ֖ן
in Bashan
Prep‑b, Art | N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
6252 [e]
‘aš·tā·rō·wṯ
עַשְׁתָּר֖וֹת
Ashtaroth
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
4294 [e]   72
ū·mim·maṭ·ṭêh   72
וּמִמַּטֵּ֣ה   72
and from the tribe   72
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   72
  
 

 
 
 3485 [e]
yi·śā·š·ḵār,
יִשָׂשכָ֔ר
of Issachar
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6943 [e]
qe·ḏeš
קֶ֖דֶשׁ
Kedesh
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1705 [e]
dā·ḇə·raṯ
דָּבְרַ֖ת
Daberath
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   73
wə·’eṯ-   73
וְאֶת־   73
and   73
Conj‑w | DirObjM   73
7216 [e]
rā·mō·wṯ
רָאמוֹת֙
Ramoth
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
6046 [e]
‘ā·nêm
עָנֵ֖ם
Anem
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
4294 [e]   74
ū·mim·maṭ·ṭêh   74
וּמִמַּטֵּ֣ה   74
and from the tribe   74
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   74
  
 

 
 
 836 [e]
’ā·šêr,
אָשֵׁ֔ר
of Asher
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4913 [e]
mā·šāl
מָשָׁ֖ל
Mashal
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5658 [e]
‘aḇ·dō·wn
עַבְדּ֖וֹן
Abdon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   75
wə·’eṯ-   75
וְאֶת־   75
and   75
Conj‑w | DirObjM   75
2712 [e]
ḥū·qōq
חוּקֹק֙
Hukok
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7340 [e]
rə·ḥōḇ
רְחֹ֖ב
Rehob
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
4294 [e]   76
ū·mim·maṭ·ṭêh   76
וּמִמַּטֵּ֣ה   76
and from the tribe   76
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   76
  
 

 
 
 5321 [e]
nap̄·tā·lî,
נַפְתָּלִ֗י
of Naphtali
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6943 [e]
qe·ḏeš
קֶ֤דֶשׁ
Kedesh
N‑proper‑fs
1551 [e]
bag·gā·lîl
בַּגָּלִיל֙
in Galilee
Prep‑b, Art | N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
2540 [e]
ḥam·mō·wn
חַמּ֖וֹן
Hammon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
7156 [e]
qir·yā·ṯa·yim
קִרְיָתַ֖יִם
Kiriathaim
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
 
s
ס
 - 
Punc
1121 [e]   77
liḇ·nê   77
לִבְנֵ֣י   77
The sons   77
Prep‑l | N‑mpc   77
4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִי֮
of Merari
N‑proper‑ms
3498 [e]
han·nō·w·ṯā·rîm
הַנּוֹתָרִים֒
the rest
Art | V‑Nifal‑Prtcpl‑mp
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
of from the tribe
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 2074 [e]
zə·ḇū·lun,
זְבוּלֻ֔ן
of Zebulun
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7417 [e]
rim·mō·w·nōw
רִמּוֹנ֖וֹ
[were given] Rimmon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
8396 [e]
tā·ḇō·wr
תָּב֖וֹר
Tabor
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
5676 [e]   78
ū·mê·‘ê·ḇer   78
וּמֵעֵ֜בֶר   78
and on the other side   78
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   78
3383 [e]
lə·yar·dên
לְיַרְדֵּ֣ן
of the Jordan
Prep‑l | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3405 [e]
yə·rê·ḥōw
יְרֵחוֹ֮
[across from] Jericho
N‑proper‑fs
4217 [e]
lə·miz·raḥ
לְמִזְרַ֣ח
on the east side
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 3383 [e]
hay·yar·dên
הַיַּרְדֵּן֒
of the Jordan
Art | N‑proper‑fs
4294 [e]
mim·maṭ·ṭêh
מִמַּטֵּ֣ה
from the tribe
Prep‑m | N‑msc
  
 

 
 
 7205 [e]
rə·’ū·ḇên,
רְאוּבֵ֔ן
of Reuben
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
1221 [e]
be·ṣer
בֶּ֥צֶר
[they were given] Bezer
N‑proper‑fs
4057 [e]
bam·miḏ·bār
בַּמִּדְבָּ֖ר
in the wilderness
Prep‑b, Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3096 [e]
yah·ṣāh
יַ֖הְצָה
Jahaz
N‑proper‑fs | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   79
wə·’eṯ-   79
וְאֶת־   79
and   79
Conj‑w | DirObjM   79
6932 [e]
qə·ḏê·mō·wṯ
קְדֵמוֹת֙
Kedemoth
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
4158 [e]
mê·p̄a·‘aṯ
מֵיפַ֖עַת
Mephaath
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
4294 [e]   80
ū·mim·maṭ·ṭêh-   80
וּמִ֨מַּטֵּה־   80
and from the tribe   80
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc   80
  
 

 
 
 1410 [e]
ḡāḏ,
גָ֔ד
of Gad
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
7216 [e]
rā·mō·wṯ
רָאמ֥וֹת
Ramoth
N‑proper‑fs
1568 [e]
bag·gil·‘āḏ
בַּגִּלְעָ֖ד
in Gilead
Prep‑b, Art | N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā;
מִגְרָשֶׁ֑יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶֽת־
and
Conj‑w | DirObjM
4266 [e]
ma·ḥă·na·yim
מַחֲנַ֖יִם
Mahanaim
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]   81
wə·’eṯ-   81
וְאֶת־   81
and   81
Conj‑w | DirObjM   81
2809 [e]
ḥeš·bō·wn
חֶשְׁבּוֹן֙
Heshbon
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā,
מִגְרָשֶׁ֔יהָ
its common-lands
N‑mpc | 3fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
3270 [e]
ya‘·zêr
יַעְזֵ֖יר
Jazer
N‑proper‑fs
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and with
Conj‑w | DirObjM
  
 
.
 
 
 4054 [e]
miḡ·rā·še·hā.
מִגְרָשֶֽׁיהָ׃
its common-lands
N‑mpc | 3fs
 
s
ס
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
1 Chronicles 5
Top of Page
Top of Page