5813. עֻזִּי (Uzzi)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 5813. עֻזִּי (Uzzi) — 11 Occurrences

1 Chronicles 6:5
HEB: הוֹלִ֥יד אֶת־ עֻזִּֽי׃
NAS: and Bukki became the father of Uzzi,
KJV: and Bukki begat Uzzi,
INT: and Bukki the father of Uzzi

1 Chronicles 6:6
HEB: וְעֻזִּי֙ הוֹלִ֣יד אֶת־
NAS: and Uzzi became the father
KJV: And Uzzi begat Zerahiah,
INT: and Uzzi became of Zerahiah

1 Chronicles 6:51
HEB: בֻּקִּ֥י בְנ֛וֹ עֻזִּ֥י בְנ֖וֹ זְרַֽחְיָ֥ה
NAS: Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah
KJV: Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah
INT: Bukki his son Uzzi his son Zerahiah

1 Chronicles 7:2
HEB: וּבְנֵ֣י תוֹלָ֗ע עֻזִּ֡י וּרְפָיָ֡ה וִֽ֠ירִיאֵל
NAS: of Tola [were] Uzzi, Rephaiah,
KJV: of Tola; Uzzi, and Rephaiah,
INT: and the sons of Tola Uzzi and Rephaiah and Jeriel

1 Chronicles 7:3
HEB: וּבְנֵ֥י עֻזִּ֖י יִֽזְרַֽחְיָ֑ה וּבְנֵ֣י
NAS: The son of Uzzi [was] Izrahiah.
KJV: And the sons of Uzzi; Izrahiah:
INT: the son of Uzzi Izrahiah and the sons

1 Chronicles 7:7
HEB: בֶ֗לַע אֶצְבּ֡וֹן וְעֻזִּ֡י וְ֠עֻזִּיאֵל וִירִימ֨וֹת
NAS: Ezbon, Uzzi, Uzziel,
KJV: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel,
INT: of Bela Ezbon and Uzzi and Uzziel and Jerimoth

1 Chronicles 9:8
HEB: וְאֵלָ֥ה בֶן־ עֻזִּ֖י בֶּן־ מִכְרִ֑י
NAS: the son of Uzzi, the son
KJV: the son of Uzzi, the son
INT: and Elah the son of Uzzi the son of Michri

Ezra 7:4
HEB: זְרַֽחְיָ֥ה בֶן־ עֻזִּ֖י בֶּן־ בֻּקִּֽי׃
NAS: son of Uzzi, son
KJV: the son of Uzzi, the son
INT: of Zerahiah son of Uzzi son of Bukki

Nehemiah 11:22
HEB: הַלְוִיִּם֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם עֻזִּ֤י בֶן־ בָּנִי֙
NAS: in Jerusalem was Uzzi the son
KJV: at Jerusalem [was] Uzzi the son
INT: of the Levites Jerusalem was Uzzi the son of Bani

Nehemiah 12:19
HEB: מַתְּנַ֔י לִֽידַֽעְיָ֖ה עֻזִּֽי׃
NAS: Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;
KJV: Mattenai; of Jedaiah, Uzzi;
INT: Mattenai of Jedaiah Uzzi

Nehemiah 12:42
HEB: וּֽשְׁמַֽעְיָ֜ה וְאֶלְעָזָ֧ר וְעֻזִּ֛י וִֽיהוֹחָנָ֥ן וּמַלְכִּיָּ֖ה
NAS: Eleazar, Uzzi, Jehohanan,
KJV: and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan,
INT: Shemaiah Eleazar Uzzi Jehohanan Malchijah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page