Nehemiah 12:42
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4641 [e]וּמַעֲשֵׂיָ֨ה
ū-ma-‘ă-śê-yāh
and MaaseiahConj-w | N-proper-ms
8098 [e]וּֽשְׁמַֽעְיָ֜ה
ū-šə-ma‘-yāh
and ShemaiahConj-w | N-proper-ms
499 [e]וְאֶלְעָזָ֧ר
wə-’el-‘ā-zār
and EleazarConj-w | N-proper-ms
5813 [e]וְעֻזִּ֛י
wə-‘uz-zî
and UzziConj-w | N-proper-ms
3076 [e]וִֽיהוֹחָנָ֥ן
wî-hō-w-ḥā-nān
JehohananConj-w | N-proper-ms
4441 [e]וּמַלְכִּיָּ֖ה
ū-mal-kî-yāh
and MalchijahConj-w | N-proper-ms
5867 [e]וְעֵילָ֣ם
wə-‘ê-lām
and ElamConj-w | N-proper-ms
5829 [e]וָעָ֑זֶר
wā-‘ā-zer;
and EzerConj-w | N-proper-ms
8085 [e]וַיַּשְׁמִ֙יעוּ֙
way-yaš-mî-‘ū
And sang loudlyConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
7891 [e]הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים
ham-šō-rə-rîm,
the singersArt | V-Piel-Prtcpl-mp
3156 [e]וְיִֽזְרַחְיָ֖ה
wə-yiz-raḥ-yāh
and with IzrahiahConj-w | N-proper-ms
6496 [e]הַפָּקִֽיד׃
hap-pā-qîḏ.
the directorArt | N-ms

Hebrew Texts
נחמיה 12:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמַעֲשֵׂיָ֨ה וּֽשְׁמַֽעְיָ֜ה וְאֶלְעָזָ֧ר וְעֻזִּ֛י וִֽיהֹוחָנָ֥ן וּמַלְכִּיָּ֖ה וְעֵילָ֣ם וָעָ֑זֶר וַיַּשְׁמִ֙יעוּ֙ הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וְיִֽזְרַחְיָ֖ה הַפָּקִֽיד׃

נחמיה 12:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד׃

נחמיה 12:42 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד׃

נחמיה 12:42 Hebrew Bible
ומעשיה ושמעיה ואלעזר ועזי ויהוחנן ומלכיה ועילם ועזר וישמיעו המשררים ויזרחיה הפקיד׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malchijah, Elam and Ezer. And the singers sang, with Jezrahiah their leader,

King James Bible
And Maaseiah, and Shemaiah, and Eleazar, and Uzzi, and Jehohanan, and Malchijah, and Elam, and Ezer. And the singers sang loud, with Jezrahiah their overseer.

Holman Christian Standard Bible
and Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malchijah, Elam, and Ezer. Then the singers sang, with Jezrahiah as the leader.
Treasury of Scripture Knowledge

sang loud. Heb. made their voice to be heard.

Psalm 81:1 Sing aloud to God our strength: make a joyful noise to the God of Jacob.

Psalm 95:1 O come, let us sing to the LORD: let us make a joyful noise to the …

Psalm 98:4-9 Make a joyful noise to the LORD, all the earth: make a loud noise, …

Psalm 100:1,2 Make a joyful noise to the LORD, all you lands…

Isaiah 12:5,6 Sing to the LORD; for he has done excellent things: this is known …

overseer.

Nehemiah 11:14 And their brothers, mighty men of valor, an hundred twenty and eight: …

Links
Nehemiah 12:42Nehemiah 12:42 NIVNehemiah 12:42 NLTNehemiah 12:42 ESVNehemiah 12:42 NASBNehemiah 12:42 KJVNehemiah 12:42 Bible AppsNehemiah 12:42 Biblia ParalelaNehemiah 12:42 Chinese BibleNehemiah 12:42 French BibleNehemiah 12:42 German BibleBible Hub
Nehemiah 12:41
Top of Page
Top of Page