ἐσθίουσιν
Englishman's Concordance
ἐσθίουσιν (esthiousin) — 8 Occurrences

Mark 7:2 V-PIA-3P
GRK: ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους
NAS: of His disciples were eating their bread
KJV: disciples eat bread
INT: is unwashed eating the bread

Mark 7:3 V-PIA-3P
GRK: χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν κρατοῦντες τὴν
NAS: the Jews do not eat unless
KJV: [their] hands oft, eat not, holding
INT: hands not eat holding the

Mark 7:4 V-PIA-3P
GRK: βαπτίσωνται οὐκ ἐσθίουσιν καὶ ἄλλα
NAS: and [when they come] from the market place, they do not eat unless
KJV: except they wash, they eat not. And
INT: they wash not they eat and other things

Mark 7:5 V-PIA-3P
GRK: κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον
NAS: of the elders, but eat their bread
KJV: but eat bread
INT: with unwashed hands eat the bread

Mark 7:28 V-PIA-3P
GRK: τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν
NAS: the table feed on the children's
KJV: under the table eat of the children's
INT: the table eat of the

Luke 5:33 V-PIA-3P
GRK: δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν
NAS: do the same, but Yours eat and drink.
KJV: but thine eat and drink?
INT: however of you eat and drink

1 Corinthians 8:7 V-PIA-3P
GRK: ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν καὶ ἡ
NAS: now, eat [food] as if
KJV: this hour eat [it] as
INT: as of a thing sacrificed to an idol eat and this

1 Corinthians 9:13 V-PIA-3P
GRK: τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν οἱ τῷ
NAS: sacred services eat the [food] of the temple,
KJV: about holy things live [of the things] of
INT: the temple eat those at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page