βασιλεῦ
Englishman's Concordance
βασιλεῦ (basileu) — 9 Occurrences

Matthew 27:29 N-VMS
GRK: λέγοντες Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, saying, Hail, King of the Jews!
KJV: saying, Hail, King of the Jews!
INT: saying Hail king of the Jews

Mark 15:18 N-VMS
GRK: αὐτόν Χαῖρε βασιλεῦ τῶν Ἰουδαίων
NAS: Him, Hail, King of the Jews!
KJV: him, Hail, King of the Jews!
INT: him Hail King of the Jews

Acts 25:24 N-VMS
GRK: Φῆστος Ἀγρίππα βασιλεῦ καὶ πάντες
NAS: Festus said, King Agrippa, and all
KJV: Festus said, King Agrippa, and
INT: Festus Agrippa king and all

Acts 25:26 N-VMS
GRK: ἐπὶ σοῦ βασιλεῦ Ἀγρίππα ὅπως
NAS: before you, King Agrippa,
KJV: before thee, O king Agrippa, that,
INT: before you king Agrippa so that

Acts 26:2 N-VMS
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ Ἀγρίππα ἥγημαι
NAS: fortunate, King Agrippa,
KJV: happy, king Agrippa,
INT: by [the] Jews king Agrippa I esteem

Acts 26:7 N-VMS
GRK: ὑπὸ Ἰουδαίων βασιλεῦ
NAS: hope, O King, I am being accused
KJV: hope's sake, king Agrippa,
INT: by the Jews O king

Acts 26:13 N-VMS
GRK: ὁδὸν εἶδον βασιλεῦ οὐρανόθεν ὑπὲρ
NAS: at midday, O King, I saw on the way
KJV: At midday, O king, I saw in
INT: road I saw O king from heaven above

Acts 26:19 N-VMS
GRK: Ὅθεν βασιλεῦ Ἀγρίππα οὐκ
NAS: So, King Agrippa, I did not prove
KJV: Whereupon, O king Agrippa, I was
INT: Whereupon O king Agrippa not

Acts 26:27 N-VMS
GRK: πιστεύεις βασιλεῦ Ἀγρίππα τοῖς
NAS: King Agrippa, do you believe
KJV: King Agrippa, believest thou
INT: Believe you King Agrippa the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page